MS Access 2003 - Bài 32: Sử dụng Report Wizards khác

Report Wizard bạn đã sử dụng ở đầu chương này không phải là phần duy nhất được cung cấp bởi Access, mà còn các phần khác bạn có thể dùng như vậy.

Report Wizard bạn mới nhất đã sử dụng ở đầu chương này không phải là phần duy nhất chia sẻ được cung cấp ứng dụng bởi Access ứng dụng , trực tuyến mà còn cập nhật các phần khác bạn tất toán có thể dùng như thế nào như vậy miễn phí . Từ thực đơn Insert lấy liền , bạn truy cập Wizard bằng cách chọn Report nạp tiền . Sau đó dịch vụ , Access hiển thị hộp thoại New Report như hình 1.

MS Access 2003 - Bài 32: Sử dụng Report Wizards khác
Hình 1: Hộp thoại New Report

Chú ý rằng ở phía dưới hộp thoại New Report là nơi xác định nguồn dữ liệu (bảng tài khoản hoặc truy vấn) dịch vụ sẽ dịch vụ được sử dụng làm cơ sở cho báo cáo xóa tài khoản . Phía trên hộp thoại là 6 sự chọn lựa đại diện cho tổng hợp các hành động khác nhau địa chỉ mà bạn sửa lỗi có thể dùng:

Design View: Cho phép bạn tạo một báo cáo sử dụng cửa sổ thiết kế báo cáo xóa tài khoản . Phần này giả mạo sẽ nạp tiền được trình bày chi tiết ở chương 14 mẹo vặt .

Report Wizard qua mạng . Tạo một báo cáo sử dụng Report Wizard cơ bản quản lý . Đây là cùng một Wizard bạn sử dụng qua web nếu kích đúp chuột vào Create Report By Using Wizard trong phần Reports vô hiệu hóa của cửa sổ Database

AutoReport: Colummar: Tạo một báo cáo full crack mà danh sách mỗi trường trong một bản ghi ở trên một dòng ngăn cách khóa chặn . (Loại báo cáo này kỹ thuật có thể tiêu tốn một lượng giấy lớn) địa chỉ .

AutoReport: Tabular: Tạo một báo cáo tương tự như một bảng tính – một bản ghi trên một dòng nạp tiền , nhanh nhất với dữ liệu các trường xuất phát ngang từ trái sang phải trang hỗ trợ .

Chart Wizard: Tạo một báo cáo hay nhất bao gồm một biểu đồ kinh nghiệm được chuyển hóa từ dữ liệu trong bảng tốt nhất hoặc truy vấn chi tiết .

Label Wizard: Tạo nhiều loại khác nhau vô hiệu hóa của tăng tốc các lables

Phần lớn nguyên nhân những báo cáo trên đây đều sử dụng một Report Wizard khác nhau hỗ trợ . Báo cáo nguyên nhân của bạn lựa chọn câu trả lời ở đây an toàn sẽ quyết định câu hỏi sau đó nhanh nhất . Thậm chí kết quả cuối cùng là khác nhau giá rẻ , câu hỏi link down được hỏi ở phần đưa ra là tương tự nhau cài đặt . Tất cả bạn cần làm là áp dụng chia sẻ những kỹ năng có nhanh nhất được ở chương này ở đâu nhanh tự động mọi việc dịch vụ sẽ trở nên thuận lợi

Một trường hợp ngoại lệ là khi bạn muốn tạo quản lý các nhãn qua mạng . Trong phần sử dụng tiếp theo trên điện thoại , bạn học cách sử dụng Label Wizard tự động để tạo nguyên nhân các nhãn dựa vào thông tin trong cơ sở dữ liệu.

4.9/5 (74 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext