MS Access 2003 - Bài 31: Tạo một Report

Để bắt đầu với Report Wizard, phải chắc chắn là tab Reports đã được chọn trong cửa sổ Database. Sau đó, kích đúp chuột vào Create Report By Using Wizard. Access hiển thị hộp thoại Report Wizard như hình 1.

Chú ý: Phần này sử dụng cơ sở dữ liệu My Friends nhanh nhất mà bạn mẹo vặt đã tạo ở Chương 2 nhanh nhất và 3.

Để bắt đầu sửa lỗi với Report Wizard download , phải chắc chắn là tab Reports tốt nhất đã giả mạo được chọn trong cửa sổ Database full crack . Sau đó đăng ký vay , kích đúp chuột vào Create Report By Using Wizard tải về . Access hiển thị hộp thoại Report Wizard như hình 1.

MS Access 2003 - Bài 31: Tạo một Report
Hình 1: Hộp thoại Report Wizard

Phía bên trái hộp thoại Report Wizard như thế nào , bạn danh sách có thể sử dụng danh sách xổ xuống tổng hợp để xác định hay nhất những nguồn nào khóa chặn mà Access nên dùng cho báo cáo mới này kích hoạt . Hãy nhớ là bạn nhanh nhất có thể sử dụng cả dữ liệu nguồn là qua app các bảng lừa đảo và truy vấn qua web . Vì cơ sở dữ liệu My Friends chỉ có một bảng (bảng My Friends) mới nhất và Access công cụ đã chọn nó cho bạn kích hoạt . mật khẩu Nếu bạn đang làm việc ở đâu nhanh với một cơ sở dữ liệu dữ liệu đã chứa tối ưu các bảng nhanh nhất và truy vấn khác nguyên nhân , bạn cập nhật có thể sử dụng danh sách xổ xuống giảm giá để thay đổi nguồn dữ liệu

Chọn lựa thông tin

Tại vị trí phía dưới bên trái hộp thoại là một danh sách hướng dẫn của như thế nào tất cả thanh toán các trường kiểm tra đã địa chỉ được xác định trong việc chọn bảng hay truy vấn bản quyền . trên điện thoại Nếu bạn thay đổi nguồn dữ liệu từ danh sách nạp tiền , chia sẻ thì ở đâu nhanh các trường hiện hữu an toàn cũng giảm giá sẽ thay đổi bản quyền . Bạn nguyên nhân có thể sử dụng danh sách miễn phí đăng ký vay các điều khiển ở phía bên phải danh sách hướng dẫn , qua mạng để cho biết trường nào bạn muốn có trong báo cáo đang tạo tải về . Từ một báo cáo đơn giản này link down , bạn sử dụng download các trường qua web sau đây:

  • Last Name
  • First Name
  • Address
  • City
  • State
  • Zip Code
  • Home Phone
  • Work Phone

Để cho Access biết bạn muốn sử dụng một trường trong báo cáo lấy liền , kích chuột vào tên trường (theo thứ tự hiển thị phía link down dưới đây) lừa đảo và kích chuột vào nút > vô hiệu hóa . Access kích hoạt sẽ chuyển trường từ cột phía bên trái sang cột phía bên phải tăng tốc . Lặp lại nguyên nhân quá trình này cho tới khi bạn lựa chọn quản lý và chuyển tổng hợp tất cả dịch vụ các trường tổng hợp đã liệt kê ở trên download . Sau khi địa chỉ đã hoàn thành full crack , kích chuột vào nút Next kỹ thuật . Access hiển thị hộp thoại như hình 2.

MS Access 2003 - Bài 31: Tạo một Report
Hình 2: Chọn sửa lỗi các trường cập nhật để gộp nhóm danh sách .

Nhóm giả mạo các thông tin

Bước hay nhất tiếp theo là quyết định bạn muốn thông tin thanh toán được nhóm lại theo thứ tự cụ thể nào nơi nào . Gộp nhóm thường mới nhất được thực hiện trong chia sẻ các báo cáo về tài chính tốt nhất , mặc ở đâu tốt dù nó không có nghĩa là giới hạn dịch vụ các báo cáo tài chính phải làm sao . Ví dụ download , chia sẻ nếu bạn tạo một báo cáo hiển thị việc bán hàng cho một công ty kích hoạt , bạn muốn thông tin trong báo cáo trên điện thoại được nhóm theo tháng kiểm tra , theo người bán hàng nơi nào hoặc theo khu vực khóa chặn .

Tạo một báo cáo đơn giản dựa vào bảng My Friends công cụ , việc gộp nhóm kinh nghiệm có thể là không cần thiết kinh nghiệm . Để xem cách nó làm việc như thế nào tải về , hãy nói rằng bạn có một số lượng lớn bạn bè trong cơ sở dữ liệu hay nhất và muốn ứng dụng được nhóm lại theo trường State ứng dụng . Để thực hiện tốt nhất , chỉ cần chọn trường State ở phía bên trái hộp thoại dữ liệu và kích vào nút > nơi nào . Hộp thoại Report Wizard thay đổi ở đâu tốt để hiển thị cách gộp nhóm như hình 3.

MS Access 2003 - Bài 31: Tạo một Report
Hình 3: Gộp nhóm miễn phí sẽ giúp bạn tổ chức đầu ra trong một báo cáo kích hoạt .

Chú ý rằng trường State danh sách được chuyển lên trên cùng qua web của mẫu báo cáo ứng dụng và nút Group Options link down được hoạt động lấy liền . Với một số loại báo cáo tốc độ , bạn quảng cáo có thể thay đổi tốc độ các tùy chọn nhóm chi tiết . Làm nơi nào như vậy qua web sẽ cho phép bạn xác định cách Access nên phân tích trường kiểm tra mà bạn đang gộp nhóm qua mạng . Trong trường hợp này ở đâu uy tín , thay đổi tùy chọn gộp nhóm là không cần thiết chia sẻ .

Để tiến hành bước chi tiết tiếp theo thanh toán , kích chuột vào nút Next dịch vụ . Access hiển thị hộp thoại như hình 4.

MS Access 2003 - Bài 31: Tạo một Report
Hình 4: Chọn danh sách các trường quản lý để sắp xếp theo ứng dụng .

Sắp xếp thông tin cho báo cáo

sửa lỗi Bây giờ tốc độ , bạn cần quyết định thông tin trong báo cáo tải về được sắp xếp như thế nào download . Access cho phép bạn chỉ định tối đa 4 trường công cụ có thể sắp xếp qua app . Trong phần lớn tối ưu các trường hợp bạn chỉ sử dụng một công cụ hoặc 2 trường khóa chặn để sắp xếp cài đặt . địa chỉ Nếu bạn tạo một danh sách bạn bè cập nhật , ở đâu nhanh và muốn tên nạp tiền của họ ở đâu uy tín được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái chia sẻ . Bạn nên chọn trường LastName bản quyền FirstName chi tiết .

Sử dụng danh sách xổ xuống thứ nhất địa chỉ với việc sắp xếp tải về để chọn trường LastName sửa lỗi . tự động Nếu muốn ở đâu uy tín , bạn giả mạo có thể kích chuột vào nút sắp xếp phía bên phải trường tăng tốc để cho biết Access nên sắp xếp trường theo thứ tự tăng dần chia sẻ hoặc giảm dần giảm giá . Và quản lý bây giờ giảm giá , bạn sử dụng danh sách xổ xuống thứ hai tài khoản để chọn trường FirstName bản quyền .

tốc độ Khi mật khẩu đã hoàn thành việc chọn dữ liệu các trường xóa tài khoản để sắp xếp kỹ thuật , bạn kiểm tra có thể kích chuột vào nút Next full crack để tiến hành bước tốc độ tiếp theo chi tiết . Access hiển thị hộp thoại như hình 5.

MS Access 2003 - Bài 31: Tạo một Report
Hình 5: Xác định layout cho báo cáo sửa lỗi .

Xác định Report Layout

Sử dụng hộp thoại hình 5 kinh nghiệm , bạn tổng hợp có thể biểu thị giả mạo các tùy chọn khác nhau cho việc bố trí bản báo cáo mật khẩu . Các nút tùy chọn trong hộp thoại điều chỉnh sử dụng các bố trí khác nhau tốt nhất . Cách tốt nhất sử dụng để tìm hiểu cách kích hoạt mà bạn muốn dữ liệu xuất hiện là thử cài đặt các nút khác nhau kỹ thuật . Access kinh nghiệm sẽ thay đổi mẫu báo cáo nhanh nhất để biểu thị thông tin dữ liệu .

Chú ý rằng nhanh nhất , công cụ các điều chỉnh trong hộp thoại không thực hiện danh sách với nội dung an toàn , tải về mà chỉ áp dụng thanh toán với cách chia sẻ các báo cáo trình bày nội dung dữ liệu mà bạn qua mạng đã chọn tốc độ . tốc độ Bên cạnh việc chọn một kiểu bố trí tốc độ , hộp thoại lấy liền cũng cho phép bạn chọn một sự định hướng cho báo cáo (đó là quay ngang tải về hoặc quay dọc báo cáo) hay nhất . Theo kỹ thuật các trường nguyên nhân bao gồm trong báo cáo này kinh nghiệm , bạn chắc chắn chọn kiểu xoay ngang danh sách .

Bạn lấy liền cũng nhanh nhất có thể sử dụng hộp thoại này nhanh nhất để chỉ ra Access nên giới hạn kích thước tính năng của mỗi trường ở đầu ra chia sẻ . qua mạng Nếu hộp chọn Adjust (phía dưới hộp thoại) nạp tiền được chọn kích hoạt , Access sử dụng có thể cắt bỏ một số dữ liệu mật khẩu . tất toán Nếu bạn bỏ qua hộp chọn này thanh toán , dữ liệu không bị cắt bỏ lấy liền nhưng nó mẹo vặt có thể không nằm hết trên một dòng link down . Vì mục đích cài đặt của báo cáo này danh sách , chấp nhận sự mặc định là cho phép điều chỉnh độ rộng cho cột tăng tốc . (Nhớ là bạn luôn kích hoạt có thể thay đổi report layout sau đó) ở đâu nhanh .

an toàn Khi hoàn thành full crack , kích chuột vào nút Next chia sẻ để thực hiện hộp thoại trực tuyến tiếp theo (hình 6).

MS Access 2003 - Bài 31: Tạo một Report
Hình 6: Chọn kiểu báo cáo qua mạng .

Tại đây tự động , bạn có thêm cơ hội tài khoản để xác định cách bạn muốn nội dung bản quyền sẽ xuất hiện như thế nào xóa tài khoản . Access cung cấp 6 kiểu ở đâu tốt đã trên điện thoại được định nghĩa trước hỗ trợ mà xác định danh sách các yếu tố báo cáo như font chữ xóa tài khoản , màu sắc ứng dụng , dòng giảm giá , … Bạn tăng tốc có thể chọn lần lượt mỗi kiểu hỗ trợ và xem báo cáo như thế nào của bạn giá rẻ sẽ xuất hiện như thế nào trong hộp thoại thanh toán . Chọn một kiểu công cụ và kích vào nút Next quảng cáo . Access hiển thị hộp thoại cuối cùng như hình 7.

MS Access 2003 - Bài 31: Tạo một Report
Hình 7: Kết thúc tạo báo cáo

Bạn sử dụng đã gần hoàn thành xong việc định nghĩa báo cáo như thế nào . Trong hộp thoại cuối tổng hợp , Access hỏi bạn về tiêu đề sử dụng cho báo cáo quản lý . Tiêu đề này nguyên nhân được dùng trong hai vị trí: phía trên cùng cập nhật của mỗi trang trong bản báo cáo tăng tốc được in vô hiệu hóa , mẹo vặt và khi lưu báo cáo thực trong cơ sở dữ liệu kích hoạt . Chú ý rằng chi tiết , Wizard cung cấp cùng một tên như bảng tài khoản đã tài khoản được sử dụng tối ưu . Trong trường hợp này kiểm tra thì đó là một tiêu đề phù hợp mới nhất , do vậy bạn full crack có thể dùng lại nó quảng cáo .

Lúc này bạn nạp tiền đã sẵn sàng tốc độ để kích chuột vào nút Finish hướng dẫn . sử dụng Khi đó hướng dẫn , Access sử dụng thuộc tính xem trước khi in ở đâu uy tín để hiển thị cho bạn bản báo cáo giảm giá sẽ sử dụng được in ra như thế nào phải làm sao . Đây là cách quản lý có thể xem nạp tiền nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào miễn phí . Hình 8 hiển thị báo cáo cuối cùng.

MS Access 2003 - Bài 31: Tạo một Report
Hình 8: Báo cáo cuối cùng

Report Wizard tính năng đã tạo một báo cáo dữ liệu rất hay thanh toán . Có vài thay đổi bạn mẹo vặt có thể thực hiện (như thay đổi lề download , độ rộng địa chỉ các trường) như thế nào nhưng thay đổi toàn bộ báo cáo mẹo vặt thì không nên ở đâu nhanh . Ở chương 14 chia sẻ , bạn kỹ thuật sẽ học cách sử dụng cửa sổ thiết kế báo cáo kinh nghiệm và vì vậy bạn ở đâu tốt có thể tạo đăng ký vay những báo cáo ở đâu nhanh riêng từ sự hỗn tạp kiểm tra và thực hiện vô hiệu hóa các thay đổi cho báo cáo download .

giá rẻ Khi tải về đã xem xong báo cáo xóa tài khoản , đóng cửa sổ xem trước khi in bằng cách kích chuột vào công cụ Close trên thanh công cụ ở đâu nhanh hoặc kích vào biểu tượng Close (X) ở phía góc trên bên phải cửa sổ kỹ thuật . Access chỉ hiển thị cửa sổ Design khi thanh toán đã hoàn thành địa chỉ . Bạn tính năng có thể đóng cửa sổ thiết kế bằng cách kích chuột vào biểu tượng Close ở phía góc trên bên phải cửa sổ Design nạp tiền . Lúc này bạn giả mạo đã hoàn thành bản báo cáo đầu tiên trong Access.

4.9/5 (74 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext