MS Access 2003 - Bài 28: Sử dụng công cụ Print Preview

Ở phần trước, bạn đã làm quen một chút về tính năng của công cụ xem trước khi in trong Access. Công cụ này cho phép bạn xem lại dữ liệu được in trước in ra giấy. Do đó, nó giúp cho bạn nhiều hữu ích hơn.

Ở phần trước tổng hợp , bạn an toàn đã làm quen một chút về tính năng dịch vụ của công cụ xem trước khi in trong Access sửa lỗi . Công cụ này cho phép bạn xem lại dữ liệu ở đâu tốt được in trước in ra giấy chi tiết . Do đó kỹ thuật , nó giúp cho bạn nhiều hữu ích hơn.

Bạn trên điện thoại có thể chọn tùy chọn Print Preview từ thực đơn File bất kỳ lúc nào muốn miễn phí . Ví dụ kích hoạt , sử dụng nếu bạn chọn Print Preview trong khi bạn đang mở một Datasheet giá rẻ , bạn chi tiết sẽ thấy bảng tương tự như hình 1 khi nó hay nhất được in.

MS Access 2003 - Bài 28: Sử dụng công cụ Print Preview
Hình 1: Chế độ Print Preview nguyên nhân của một bảng

Cũng như địa chỉ các công cụ trong phần trước trực tuyến , công cụ Print Preview cho phép bạn xem xét dữ liệu như thế nào sẽ in ra trước khi nó quảng cáo được đưa tới máy in.

4.8/5 (85 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext