MS Access 2003 - Bài 27: In ấn thông tin cho các đối tượng

Access cho phép bạn in ấn sự bố trí các bảng hay bất kỳ đối tượng cơ sở dữ liệu bạn đã định rõ (như các truy vấn, biểu mẫu, macro). Thực hiện điều này sử dụng một tính năng mà Access gọi là Documenter.

Access cho phép bạn in ấn sự bố trí sửa lỗi các bảng hay bất kỳ đối tượng cơ sở dữ liệu bạn tải về đã định rõ (như tăng tốc các truy vấn giảm giá , biểu mẫu cập nhật , macro) an toàn . Thực hiện điều này sử dụng một tính năng tăng tốc mà Access gọi là Documenter. Để in một sắp xếp báo cáo kích hoạt , chọn tùy chọn Analyze từ thực đơn Tools kích hoạt . Access hiển thị một trình đơn phụ ở đâu nhanh và từ đó bạn chọn Documenter thanh toán . Access hiển thị hộp thoại Documenter như hình 1.

MS Access 2003 - Bài 27: In ấn thông tin cho các đối tượng
Hình 1: Hộp thoại Documenter

khóa chặn Nếu bạn có một đối tượng nơi nào được lựa chọn trước khi bạn chọn Documenter vô hiệu hóa , loại đối tượng bạn trên điện thoại đã chọn điều chỉnh tab qua app của hộp thoại Documenter giả mạo mà Access hiển thị cập nhật . Tuy nhiên ở đâu tốt , bạn download có thể xác định một đối tượng khác danh sách , chỉ cần kích chuột vào tab thích hợp link down . Access hiển thị đối tượng danh sách đã định nghĩa phù hợp sửa lỗi với thể loại bạn lựa chọn ứng dụng .

Tiếp theo download , tích vào mới nhất các hộp chọn bên cạnh đối tượng tốc độ hoặc chi tiết các đối tượng tất toán mà bạn muốn có một báo cáo mẹo vặt được in hướng dẫn . Ví dụ chi tiết , full crack nếu bạn muốn có một sắp xếp báo cáo cho bảng Business Customers (hình 1) ở đâu uy tín , bạn nên chắc chắn hộp chọn phía bên trái đối tượng Business Customers tổng hợp được tích miễn phí . Sau đó tốc độ , kích chuột vào nút Options dịch vụ . Access hiển thị hộp thoại Print Table Definition như hình 2.

MS Access 2003 - Bài 27: In ấn thông tin cho các đối tượng
Hình 2: Hộp thoại Print Table Definition danh sách .

Hộp thoại Print Table Definition cho phép bạn xác định chia sẻ các phần lấy liền của bảng định nghĩa kiểm tra mà bạn muốn Access in khóa chặn . Trong phần đầu tiên lừa đảo , xác định bảng thuộc tính bạn muốn Access chia sẻ bao gồm cả dữ liệu in ra công cụ . Hai phần tự động tiếp theo cho phép bạn chỉ ra mức độ chi tiết cho sử dụng các trường công cụ bản quyền các chỉ mục khóa chặn . (Indexes là một hình thức dưới dạng dịch vụ các phím cho trên điện thoại các bảng cài đặt . Chúng không thường hay nhất được sử dụng ở đâu uy tín , ngoại trừ tất toán các cơ sở dữ liệu chuyên dụng full crack . Bạn tạo chia sẻ các chỉ mục khi thiết kế bảng.) Hãy thực hiện lừa đảo những điều chỉnh lấy liền nếu cần thiết dữ liệu kỹ thuật sau đó kích chuột vào nút OK.

Chú ý: qua mạng Nếu bạn chọn in sự sắp xếp công cụ của ở đâu nhanh các đối tượng cơ sở dữ liệu khác (ngoài bảng) ở đâu nhanh , Access thay thế hộp thoại Print Table Definition danh sách với một hộp thoại thích hợp cho loại đối tượng qua web được chọn.

Kích chuột vào nút OK ở hộp thoại Documenter sử dụng . Access kiểm tra bảng ( giảm giá hoặc tải về các đối tượng cơ sở dữ liệu bạn lấy liền đã chọn) nạp tiền và đưa ra một sự xác định in quản lý . Sau một thời gian ngắn công cụ , Access hiển thị dữ liệu in ra trên màn hình như hình 3.

MS Access 2003 - Bài 27: In ấn thông tin cho các đối tượng
Hình 3: Print Definition cho một bảng đăng ký vay .

Trước khi in sự định nghĩa từ máy in qua mạng , Access cho bạn một cơ hội thanh toán để xem nó trên màn hình tự động . Quá trình xem này là print preview (xem trước khi in); nó cho phép bạn chắc chắn lại nguyên nhân mọi thứ đều ổn trước khi in giả mạo . Chú ý rằng Access làm giảm bớt số lượng tất toán các công cụ trên thanh công cụ ở phía trên cùng trực tuyến của màn hình ở đâu nhanh . Chỉ có một vài công cụ mật khẩu mà bạn thường sử dụng qua mạng sau đây hiển thị:

  • Print: Công cụ này hiển thị hộp thoại Print dịch vụ , sử dụng với mục tiêu dịch vụ của full crack các báo cáo gửi tới máy in trực tuyến .
  • Zoom: Có hai công cụ zoom xóa tài khoản . Một công cụ trông giống kính lúp; nó luân phiên giữa việc xem cận cảnh thanh toán và toàn bộ trang dữ liệu in qua web . Một công cụ khác là công cụ tỷ lệ phần trăm; nó cho phép bạn chỉ ra một tỷ lệ phần trăm cụ thể cho phóng đại như thế nào .
  • Pages Per Screen hỗ trợ . Loại này có 3 công cụ lừa đảo , nguyên nhân được gọi là One Page tổng hợp , Two Pages kinh nghiệm , công cụ và Multiple Pages ứng dụng . 3 công cụ này cho phép bạn xác định có bao nhiêu trang in cập nhật được hiển thị trên màn hình cùng một lúc đăng ký vay .
  • Close Window bản quyền . Công cụ này hủy bỏ việc in báo cáo kinh nghiệm và trở lại cửa sổ Database.

Thông tin thêm về công cụ Zoom download , bạn nguyên nhân có thể sử dụng chuột như thế nào để phóng đại bản quyền hoặc thu nhỏ xóa tài khoản . Chú ý rằng khi bạn di chuyển nó trên trang in link down , con trỏ chuột xuất hiện như một kính lúp tài khoản . tối ưu Nếu bạn kích chuột tải về , Access hiển thị luân phiên việc xem cận cảnh nạp tiền hoặc toàn bộ trang nơi nào . kinh nghiệm Khi bạn thấy báo cáo (hình 3) công cụ , nó đang ở chế độ cận cảnh hướng dẫn . kiểm tra Nếu bạn muốn xem toàn bộ trang bản quyền , chỉ cần kích chuột lên trang in thanh toán . Màn hình xuất hiện như hình 4.

MS Access 2003 - Bài 27: In ấn thông tin cho các đối tượng
Hình 4: Xem toàn bộ trang

ở đâu tốt Nếu sử dụng con trỏ chuột chi tiết để kích chuột lên trang in một lần nữa công cụ , bạn hỗ trợ sẽ thấy trang kỹ thuật được xem cận cảnh tại nơi con trỏ ứng dụng mà bạn kích

nạp tiền Khi bạn danh sách đã sẵn sang sự định nghĩa in tối ưu , kích chuột vào công cụ Print hỗ trợ . Lần lượt nơi nào , Access in báo cáo từ máy in mặc định phải làm sao . Thay vào đó tăng tốc , trên điện thoại nếu bạn muốn đóng dữ liệu in nơi nào , chỉ cần kích chuột vào công cụ Close.

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext