MS Access 2003 - Bài 26: Điều chỉnh trang in

Giống như nhiều chương trình, Access cung cấp đầy đủ các tính năng của môi trường Window. Access sử dụng các tiện ích in được cung cấp bởi môi trường Windows, có nghĩa là nó có thể sử dụng bất kỳ máy in nào Windows sử dụng.

Giống như nhiều chương trình tải về , Access cung cấp đầy đủ link down các tính năng xóa tài khoản của môi trường Window kích hoạt . Access sử dụng xóa tài khoản các tiện ích in tăng tốc được cung cấp tự động bởi môi trường Windows danh sách , có nghĩa là nó ở đâu uy tín có thể sử dụng bất kỳ máy in nào Windows sử dụng. Bạn không thể thêm hay xóa lừa đảo các máy in trong Access (nó nạp tiền đã có sẵn trong Windows) trên điện thoại , phải làm sao nhưng cập nhật có thể điều chỉnh máy in nào Access gửi thông tin ở đâu uy tín kỹ thuật những tính năng máy in nơi nào mà Access bản quyền sẽ sử dụng trực tuyến . Để điều chỉnh kích hoạt các thao tác in mới nhất , sử dụng hộp thoại Page Setup tốt nhất .

Bạn qua web có thể mở hộp thoại Page Setup từ nhiều cách khác nhau trong Access cập nhật . Bất cứ lúc nào sẵn sàng in sử dụng , một công cụ mật khẩu hoặc thực đơn tùy chọn cho phép bạn xem hộp thoại Page Setup kỹ thuật . Trong phần lớn nơi nào các trường hợp sửa lỗi , bạn kinh nghiệm sẽ mở hộp thoại bằng cách chọn tùy chọn Page Setup từ thực đơn File dữ liệu . Hộp thoại Page Setup hiển thị như hình 1.

MS Access 2003 - Bài 26: Điều chỉnh trang in
Hình 1: Hộp thoại Page Setup.

Chi tiết tất toán của quảng cáo các phần trong hộp thoại:

Thiết lập Lề trang in (Printout Margins)

Thẻ đầu tiên trong hộp thoại Page Setup là Margins (hình 1) như thế nào . Dựa vào dữ liệu in tự động , bạn giảm giá có thể thay đổi mặc định lề trang dịch vụ . Lề trang là khoảng trắng bên trái mỗi trang giấy kiểm tra . Thẻ Margins thanh toán của hộp thoại Page Setup cho phép bạn điều chỉnh lề bên trái qua app của trang in là bao nhiêu hỗ trợ . Để thiết lập một lề trang chia sẻ , chỉ cần thay đổi thiết lập mới nhất đã có ở một trong 4 margins mới nhất .

Mặc định cài đặt các lề là 1 inch trên mỗi trang giấy giảm giá . Bạn chia sẻ có thể thay đổi link down các margins này qua app , chỉ cần chọn hộp có margin bạn muốn thay đổi tất toán và nhập một giá trị mới.

Chú ý: Một vài máy in yêu cầu khoảng cách lề tối thiểu lừa đảo . Ví dụ tự động , một số máy in laser chỉ in full crack những nội dung nằm cách lề giấy 1/4 inch download . Trong trường hợp này dữ liệu , Access không cho phép bạn thay đồi sửa lỗi các lề ít hơn giới hạn link down đã định tăng tốc của máy in

Thiết lập trang

Sử dụng thẻ Page dữ liệu của hộp thoại Page Setup (hình 2) bạn nơi nào có thể thay đổi cách Access thường đặt thông tin trên trang.

MS Access 2003 - Bài 26: Điều chỉnh trang in
Hình 2: Thẻ Page ở đâu nhanh của hộp thoại Page Setup chi tiết .

Chú ý: Tùy chọn sẵn có trong hộp thoại Page Setup phần lớn phụ thuộc vào loại máy in qua web . tự động Nếu một số tùy chọn không hiện hữu qua web , đừng lo hỗ trợ bởi vì máy in bạn đang sử dụng cập nhật có thể có cài đặt các tùy chọn ở đâu nhanh mà nhiều người dùng khác không có.

Thiết lập đầu tiên bạn mẹo vặt có thể chỉ định trong hộp thoại là định hướng trang giấy tăng tốc . Thực tế qua web , đây là một thuật ngữ sai tải về . Bản chất trang giấy là không danh sách được định hướng mật khẩu , đó là hình ảnh tạo kỹ thuật bởi Access thanh toán chi tiết được định hướng trong mối tương quan trang giấy tất toán . Để chọn định hướng nằm ngang hay dọc tốt nhất , sử dụng thiết lập trong vùng Orientation ở phía trên cùng hộp thoại trên điện thoại .

Tài liệu thường in mặc định là bản quyền để giấy dọc hướng dẫn . Điều này có nghĩa khi bạn đọc trang giấy ở đâu tốt , lề thu hẹp là phía trên kỹ thuật và phía dưới tự động của trang sửa lỗi . tất toán Nếu bạn quay trang 90o về phía bên trái hay bên phải tài khoản , trang giấy tài khoản sẽ ở chế độ nằm ngang – lề thu hẹp về phía bên trái đăng ký vay và bên phải trang tăng tốc . Chế độ quay ngang có ích khi bạn in mật khẩu các bảng có nhiều cột full crack .

tài khoản Nếu máy in dịch vụ của bạn hỗ trợ nhiều kích thước giấy tốc độ , chẳng hạn như lấy liền các tiêu chuẩn tài khoản và trang tính hợp lý chia sẻ , bạn chỉ cần chọn cỡ giấy bạn muốn tất toán . Để chọn một cỡ giấy nguyên nhân , thay đổi thông tin ở vùng Paper ứng dụng của hộp thoại chia sẻ . Dựa vào máy in lừa đảo , bạn sửa lỗi có thể thay đổi cả kích thước nhanh nhất và nguồn trang giấy (hình 2) cài đặt . Bạn nên chọn kích thước hướng dẫn và nguồn giấy link down mà thực hiện phần lớn ý nghĩa tính năng của kết quả bạn muốn tạo giá rẻ .

Thay đổi máy in

Trình điều khiển máy in là phần mềm giả mạo đặc biệt cập nhật mà Windows sử dụng giá rẻ để giao tiếp tối ưu với máy in kỹ thuật . Phần lớn chia sẻ các máy in phụ thuộc vào phần mềm trực tuyến đặc biệt đăng ký vay của vô hiệu hóa riêng chúng (nói cách khác công cụ , là trình điều khiển – driver máy in sửa lỗi riêng) tự động .

Hiếm có máy tính nào dịch vụ được cài đặt nhiều driver máy in trong cùng một hệ thống dịch vụ . Nhiều người có ít nhất hai máy in thanh toán , chẳng hạn như máy in mực quản lý và máy in laser link down . Một số khác kinh nghiệm thì sử dụng máy in trên máy tính cùng mạng qua web . Ví dụ tăng tốc , tốc độ nếu một người nào đó trong công ty xóa tài khoản của bạn có một máy in laser phân giải cao ở đâu uy tín , bạn phải có một driver máy in giả mạo được cài đặt trên máy cho máy in đó trực tuyến nếu không danh sách thì không thể truy cập trực tiếp vào máy in địa chỉ . Trong trường hợp đó cập nhật , bạn phải làm sao có thể xuất thông tin ra thành một tệp tin khóa chặn và gửi tệp tin đó tới máy in khác khóa chặn để in thông tin download .

Access cho phép bạn lựa chọn bất kỳ máy in nào có trình điều khiển download đã cài đặt trong Windows tài khoản . Tóm lại hay nhất , lựa chọn một driver máy in cho biết loại máy in bạn muốn sử dụng dịch vụ . Chọn một driver máy in tại vùng Printer trong thẻ Page vô hiệu hóa của hộp thoại Page Setup tài khoản . (hình 2) sử dụng .

Thông thường chọn thiết lập Defautl Printer mật khẩu . Với thiết lập này lừa đảo , Access sử dụng máy in bạn ở đâu uy tín đã thiết lập như máy in mặc định trong Windows quảng cáo . Tuy nhiên full crack , bạn qua app có thể chọn máy in khác bằng cách tích vào tùy chọn Use Specific Printer ở đâu uy tín . Sau đó ở đâu tốt , nút Printer chia sẻ sẽ tính năng được kích hoạt đăng ký vay và bạn ở đâu nhanh có thể sử dụng nó nơi nào để chọn máy in bạn muốn an toàn . địa chỉ Khi kích chuột vào nút Printer mới nhất , Access hiển thị một hộp thoại Page Setup mới cho chép bạn xác định máy in bạn muốn dùng như thế nào . Hình 3 biểu thị về hộp thoại này.

MS Access 2003 - Bài 26: Điều chỉnh trang in
Hình 3: Hộp thoại Page Setup

Danh sách xổ xuống phía trên cùng hộp thoại hiển thị tên bản quyền các máy in kích hoạt đã kết nối miễn phí với máy tính ở đâu uy tín của bạn tài khoản , địa chỉ cũng như tên tải về các driver máy in bạn hay nhất đã cài đặt tốc độ . Không cần danh sách để ý tới máy in bạn chọn ở đâu tốt , Access tăng tốc sẽ nhớ sự chọn lựa kỹ thuật của bạn sử dụng và sử dụng máy in đó cho tới khi bạn chọn máy in khác tài khoản .

Bạn tự động đã full crack được lưu ý rằng link down , hộp thoại Print Setup thứ hai này (hình 3) tương tự như phần trên cùng hộp thoại Print (hình 1) sử dụng . Access cho phép bạn xác định máy in nào bạn muốn sử dụng cả hai vị trí chi tiết . Thay đổi máy in trong một hộp thoại download cũng giống như thay đổi máy in trong cả hai vị trí.

Chú ý: Thay đổi máy in sử dụng sẽ ảnh hưởng tới tùy chọn sẵn có trong vùng Page Setup nơi nào của Access mật khẩu . Thông thường chi tiết , Access chỉ hiển thị thanh toán các thiết lập tùy chọn áp dụng cho máy in hiện hành ở đâu nhanh . Không nên lo lắng qua mạng nếu hộp thoại thiết lập dịch vụ của bạn thay đổi khi máy in thay đổi.

giá rẻ Khi hoàn thành việc xác định loại máy in bạn sử dụng tốt nhất , kích chuột vào nút OK tăng tốc . Sau đó phải làm sao có thể tiếp tục thiết lập sửa lỗi các tùy chọn in khác tốc độ .

Điều chỉnh dịch vụ các thuộc tính máy in

Có hàng trăm máy in khác nhau trên thị trường dữ liệu . Đó là lý do quảng cáo mà Windows đòi hỏi driver máy in ở đâu tốt để giao tiếp tốt nhất với một máy in cụ thể hướng dẫn . Vấn đề phức tạp là mỗi loại máy in đều có ở đâu tốt những khả năng khác nhau dữ liệu . Ví dụ nguyên nhân , sử dụng các máy in khác nhau hướng dẫn sẽ điều khiển xóa tài khoản các loại trang giấy khác nhau sửa lỗi . Một số máy in qua mạng có thể in màu lừa đảo . Các máy in khác đưa ra lừa đảo các tùy chọn khác nhau vô hiệu hóa để in đồ họa tính năng .

Access cho phép bạn thay đổi danh sách các thuộc tính xác định tự động được sử dụng an toàn bởi một máy in link down . Bạn ở đâu tốt có thể thực hiện điều này bằng cách kích chuột vào nút Properties trong hộp thoại Print (hình 1) sửa lỗi hoặc hộp thoại Page Setup (hình 3) chi tiết . Access hiển thị hộp thoại Progerties giá rẻ của máy in nguyên nhân . Hình thức ở đâu uy tín hiện tại chi tiết của hộp thoại này hoàn toàn khác nhau quản lý , phụ thuộc vào máy in bạn sử dụng chi tiết . Hình 4 hiển thị ví dụ như thế nào của hộp thoại Properties cho máy in Epson Stylus Photo 700.

MS Access 2003 - Bài 26: Điều chỉnh trang in
Hình 4: Hộp thoại Properties cho máy in Epson Stylus Photo 700 download .

Máy in phổ biến này là loại máy in phun mực màu miễn phí . Do vậy như thế nào , quản lý các điều chỉnh trong hộp thoại Properties quản lý được sử dụng như thế nào để xác định màu nào nên in trên giấy download . Các điều chỉnh khác cho phép bạn xác định việc cân bằng giữa chất lượng trực tuyến và tốc độ vô hiệu hóa . Các thẻ khác cho phép bạn chỉ ra khóa chặn các cách khác nhau tăng tốc mà máy in nên sử dụng sửa lỗi .

Nhằm thể hiện sự tương phản hướng dẫn , hãy nhìn vào hình 5 ứng dụng . Nó hiển thị thuộc tính Properties cho máy in HP LaserJet kiểm tra . Chú ý rằng đăng ký vay , sự điều chỉnh trong hộp thoại này hoàn toàn khác nhanh nhất với sự điều chỉnh trong hình 4 đăng ký vay . Bởi vì khả năng qua app của hai máy in hoàn toàn khác nhau.

MS Access 2003 - Bài 26: Điều chỉnh trang in
Hình 5: Hộp thoại Properties cho máy in HP LaserJet full crack .

Sự điều chỉnh trong hộp thoại Properties tính năng của máy in HP cho phép bạn đặt nhiều hình ảnh trên một trang tính đơn qua app của trang in địa chỉ và điều chỉnh an toàn các tính năng vô hiệu hóa của máy in khác vô hiệu hóa .

Phần lớn thời gian thanh toán của bạn không cần quan tâm tốc độ với trên điện thoại các thiết lập trong hộp thoại Properties trên điện thoại của máy in qua app . Thay vào đó ở đâu uy tín , bạn thường sử dụng nơi nào những thiết lập mặc định giảm giá được đưa ra phải làm sao bởi Windows giả mạo . Bạn nên hiểu rằng hộp thoại luôn sẵn có tối ưu , tuy nhiên nơi nào , sử dụng nó là cách chính tổng hợp để tận dụng tối ưu các lợi thế phải làm sao của tính năng máy in cập nhật . Cách tốt nhất qua app để tìm ra mẹo vặt những điều khiển nào thực hiện trong hộp thoại Properties tốc độ của máy in là thử nghiệm nơi nào . Bạn không nên sợ làm hỏng máy in an toàn , bạn công cụ có thể khám phá nhiều điều thú vị tốt nhất và cách sử dụng lấy liền các tính năng sẵn có trong máy in.

4.8/5 (85 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext