MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêng

Đến lúc này, bạn đã có thể sử dụng Query Wizard để tạo các truy vấn. Nhưng Query Wizard chỉ tạo một vài truy vấn thường dùng. Nếu một trong những truy vấn đó không phù hợp, bạn có thể tạo truy vấn riêng.

Đến lúc này giá rẻ , bạn mật khẩu đã địa chỉ có thể sử dụng Query Wizard dữ liệu để tạo qua app các truy vấn chia sẻ . Nhưng Query Wizard chỉ tạo một vài truy vấn thường dùng kỹ thuật . kỹ thuật Nếu một trong trên điện thoại những truy vấn đó không phù hợp full crack , bạn qua app có thể tạo truy vấn kỹ thuật riêng.

Nhiều người nghĩ rằng tự xây dựng truy vấn kích hoạt riêng là một trong tối ưu những phần khó nhất khi làm việc qua mạng với Access 2003 dịch vụ . Điều đó full crack có thể đúng giá rẻ , phải làm sao nhưng phải làm sao với một vài hướng dẫn giảm giá và nhiều lần thực hành nơi nào , bạn hỗ trợ có thể xây dựng bất kỳ truy vấn nào ở đâu uy tín mà bạn nghĩ ra.

ở đâu nhanh Khi tự tạo sửa lỗi các truy vấn từ đầu chi tiết , bạn ở đâu uy tín sẽ khóa chặn được biết thanh toán các nguyên tắc tất toán để miễn phí có thể áp dụng khi chỉnh sửa truy vấn sẵn có nơi nào . Với cách qua app như vậy - tạo hay chỉnh sửa - bạn sử dụng cửa sổ thiết kế truy vấn.

Quá trình sau đăng ký vay để tạo một truy vấn lừa đảo , phần lớn dựa vào loại truy vấn sửa lỗi mà bạn muốn tạo quảng cáo . Không quan tâm đến loại truy vấn tự động , bạn thường bắt đầu sử dụng với cùng một cách: chọn nút Queries trong cửa sổ Database danh sách , kích đúp chuột vào tùy chọn Create Query in Design View hỗ trợ . Màn hình xuất hiện như hình 1.

MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêng
Hình 1: Tạo truy vấn

Chú ý rằng cửa sổ thiết kế truy vấn là phần sau nơi nào . Trong phần đầu hỗ trợ , Access hiển thị hộp thoại Show Table đưa ra cho bạn lựa chọn nguồn dữ liệu muốn sử dụng qua mạng . Như như thế nào các truy vấn khác danh sách , bạn mật khẩu có thể lựa chọn cả bảng tăng tốc hoặc tự động các truy vấn làm nguồn dữ liệu (đều có ở hộp thoại Show Table) quản lý . Trong trường hợp này tổng hợp , chọn bảng Business Customers ở đâu nhanh và kích chuột vào nút Add công cụ . Access mở một cửa sổ nhỏ cho bảng đó có chứa cài đặt các trường nơi nào . Để đóng hộp thoại Show Table tối ưu , kích chuột vào nút Close.

Sau khi đóng hộp thoại Show Table giá rẻ , Access hiển thị cửa sổ thiết kế truy vấn an toàn . Ở phần giữa cửa sổ là chỗ trống cho an toàn các nguồn dữ liệu quảng cáo đã đăng ký vay được mở chi tiết . Trong trường hợp này vô hiệu hóa , chỗ trống chứa bảng Business Customers full crack . ứng dụng Bên dưới là lưới thiết kế OBE (ví dụ cho truy vấn) lừa đảo . Cửa sổ thiết kế truy vấn xuất hiện như hình 2.

MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêng
Hình 2: Cửa sổ thiết kế truy vấn

Trong lưới thiết kế QBE địa chỉ , bạn xác định quản lý các tiêu chuẩn cho truy vấn qua web . link down Những tùy chọn sẵn có trong lưới phụ thuộc vào loại truy vấn bạn tạo.

Công cụ thiết kế truy vấn

Công cụ thiết kế truy vấn chỉ xuất hiện bên dưới thực đơn quảng cáo bất cứ khi nào bạn sử dụng cửa sổ thiết kế truy vấn tổng hợp . Nhiều công cụ trên thanh công cụ miễn phí rất quen như nơi nào đã sử dụng trong kiểm tra các cửa sổ Access khác thanh toán . Tuy nhiên bản quyền , có mẹo vặt các công cụ khác là chỉ có trên thanh công cụ trực tuyến của truy vấn Design tổng hợp . Bảng 1 hiển thị chi tiết những công cụ đó mẹo vặt và công việc chúng thực hiện.

Công cụTênTính năng
MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêngQuery TypeCho phép xác định loại truy vấn bạn tạo
MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêngRunThi hành truy vấn sử dụng nếu cần thiết.
MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêngShow TableHiển thị hộp thoại Show Table
MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêngTotalsHiển thị dòng tổng trong lưới QBE danh sách . Nó không sẵn có khi tạo một truy vấn cập nhật hay xóa truy vấn
MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêngTop ValuesTìm giá trị cao nhất trong một truy vấn dựa vào tỷ lệ phần trăm hay số đăng ký vay các dòng
MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêngPropertiesHiển thị cửa sổ Properties download , cho dữ liệu các trường truy vấn ở đâu uy tín hoặc cho chính tăng tốc các truy vấn
MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêngBuildHiển thị cửa sổ Builder khi tạo tiêu chuẩn cho một trường.

Bảng 1: Các công cụ thiết kế

Bạn thường sử dụng Query Wizards giá rẻ để tạo nguyên nhân các truy vấn bình thường phải làm sao , có nghĩa là sử dụng cửa sổ thiết kế truy vấn cho bản quyền những truy vấn phổ biến hơn nguyên nhân . Do vậy ở đâu nhanh , bạn nơi nào sẽ thường sử dụng công cụ Query Type khi bắt đầu phần thiết kế qua app để cho biết loại truy vấn bạn tạo thanh toán . ứng dụng Nếu kích chuột vào mũi tên xuống phía bên phải công cụ sử dụng , bạn tối ưu có thể thấy Access cho phép tạo trên điện thoại những loại truy vấn sau:

Select Query (truy vấn lựa chọn): Là loại truy vấn quản lý được mặc định quảng cáo , cho phép bạn xây dựng một truy vấn sửa lỗi mà trả về là số kinh nghiệm các trường ở đâu uy tín được xác định tiêu chuẩn ở đâu nhanh .

Crosstab Query (Truy vấn Crosstab): Sửa đổi lưới QBE sao cho nạp tiền những tùy chọn khóa chặn của nó đại diện sự cần thiết cho truy vấn bản quyền .

Make-Table Query (Truy vấn tạo bảng): Áp dụng khi cần tạo ra một bảng mới nguyên nhân . Access sử dụng bảng này tăng tốc để lưu trữ kết quả phần chính phải làm sao của truy vấn lừa đảo . sửa lỗi Khi chọn công cụ này an toàn , Access yêu cầu bạn đặt tên cho bảng vô hiệu hóa và nơi lưu trữ bảng ứng dụng . Lưới QBE tính năng cũng tương tự như truy vấn chọn lựa giảm giá .

Update Query (Truy vấn cập nhật): Dùng như thế nào để cập nhật nhiều bản ghi trong một bảng lấy liền . Access thay đổi lưới QBE qua web để đại diện cho sự cần thiết qua mạng của truy vấn danh sách .

Append Query (Truy vấn Bổ sung): Dùng lấy liền để bổ sung dữ liệu các bản ghi thành một bảng link down . nguyên nhân Khi chọn công cụ này an toàn , Access yêu cầu bạn đặt tên bảng kích hoạt và nơi lưu trữ bảng đó tính năng . Access thay đổi lưới QBE giả mạo để phản ánh lại công cụ những tiêu chuẩn cho loại truy vấn này nhanh nhất .

Delete Query (Truy vấn xóa): Dùng nhanh nhất để xóa cac bản ghi mới nhất . Access thay đổi lưới QBE thành dạng đơn giản hơn tổng hợp các truy vấn khác sửa lỗi .

tải về Những truy vần này trông quản lý rất quen thuộc trên điện thoại , về cơ bản xóa tài khoản , chúng giống như sử dụng những truy vấn hay nhất đã trực tuyến được đề cập ở phần đầu chương này.

Sử dụng lưới QBE

Bất kỳ bạn chọn loại truy vấn nào tải về , thường sử dụng lưới QBE kích hoạt để thiết kế truy vấn tổng hợp . Bạn mật khẩu có thể áp dụng như thế nào các mục trong lưới tự động cũng giống như cách dùng ở hướng dẫn các lưới thiết kế khác giá rẻ . Ví dụ kinh nghiệm , Ở chương 5 “Sắp xếp tăng tốc và phân loại thông tin nơi nào , bạn tổng hợp đã biết hay nhất được cách ở đâu tốt có thể sử dụng lưới cửa sổ Filter link down . Lưới QBE giả mạo cũng thực hiện trực tuyến như vậy tất toán , bạn tăng tốc có thể thêm kích hoạt , xóa link down , danh sách và di chuyển dịch vụ các cột an toàn . sửa lỗi Ngoài ra bạn mới nhất cũng ứng dụng có thể lựa chọn ô trong lưới qua mạng và chỉnh sửa chúng.

Ý nghĩa hỗ trợ của tính năng các dòng trong lưới QBE thay đổi phụ thuộc vào loại truy vấn bạn đang thiết kế qua web . Tuy nhiên chia sẻ , ở dòng đầu tiên luôn luôn chứa tên trường tải về . Mỗi cột ở dòng này đại diện cho trường tối ưu mà Access tốc độ sẽ hiển thị trong kết quả truy vấn an toàn . Do vậy nạp tiền , ứng dụng nếu bạn muốn hiển thị 5 trường trong kết quả truy vấn kiểm tra , bạn nên sử dụng 5 cột trong lưới QBE mật khẩu . Access hiển thị hướng dẫn các trường theo thứ tự bạn đặt trong lưới vô hiệu hóa . Tuy nhiên nhanh nhất , bạn nơi nào có thể thiết lập dòng Show cho mỗi trường quản lý vô hiệu hóa dù Access có hiển thị như thế nào các trường hay không (Hình 3)

MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêng
Hình 3: Lưới QBE

cập nhật Nếu bạn chọn dòng Show cho một cột tính năng riêng công cụ , Access hiển thị trường đó ra kết quả danh sách . tải về Nếu không chọn dòng Show dịch vụ , Access không hiển thị trường tính năng . Tại sao bạn không muốn hiển thị trường đó tính năng ? Đơn giản lừa đảo , nhanh nhất nếu bạn chỉ sử dụng một cột full crack để lựa chọn nguyên nhân hoặc sắp xếp hay nhất các bản ghi tăng tốc , bạn không cần hiển thị nó tốc độ . Ví dụ ở đâu nhanh , ở đâu uy tín nếu bạn chọn quảng cáo các bản ghi dựa vào giá trị chi tiết của trường là Yes/No (chỉ chọn chi tiết những trường ở đâu tốt được thiết lập Yes) nguyên nhân , như bạn biết rằng lừa đảo mọi giá trị kiểm tra mà kết quả trường quảng cáo sẽ là (-1) nạp tiền . Do vậy xóa tài khoản , đó thực sự không cần đăng ký vay để hiển thị trường tốc độ . Có thể sử dụng dòng Show xóa tài khoản để ẩn kích hoạt hoặc hiển thị danh sách các trường như bạn muốn tài khoản .

Chú ý: Dòng Show không áp dụng khóa chặn với tính năng các truy vấn Crosstab mẹo vặt , Cập nhật công cụ , Bổ sung dịch vụ và Xóa.

Dòng Sort miễn phí và Criteria làm việc tương tự như vô hiệu hóa đã đề cập về tải về các filter ở chương 5 “Sắp xếp mới nhất và lọc thông tin quảng cáo . nhanh nhất Nếu bạn danh sách vẫn chưa rõ về vấn đề này miễn phí , tổng hợp có thể xem lại chương đó.

Cách tốt nhất tổng hợp để khám phá ra cách sử dụng lưới QBE là thực hành full crack . Giả sử bạn muốn tạo một truy vấn sử dụng bảng Business Customers giảm giá và hiển thị giảm giá tất cả full crack các tài khoản còn hoạt động công cụ với thẻ giới hạn trên 1000$ ở đâu nhanh của một trong nhanh nhất những nhân viên bán hàng sửa lỗi . tối ưu Thêm vào đó qua web , bạn muốn mẹo vặt các tài khoản mật khẩu được liệt kê sắp xếp theo thứ tự giảm dần dựa vào thời hạn thẻ nơi nào của họ (đối kỹ thuật với tốt nhất những tài khoản chi tiết với thời hạn thẻ bằng nhau bản quyền , bạn muốn chúng giá rẻ được sắp xếp theo thứ tự tên công ty) download . Để thiết kế truy vấn tất toán như vậy mật khẩu , thực hiện giá rẻ các bươc sau:

1 tất toán . Bắt đầu một lưới QBE trống link down .

2 trên điện thoại . Sử dụng công cụ Query Type ở đâu nhanh để chắc chắn Select Query quản lý được thiết kế kiểm tra .

3 tối ưu . Trong danh sách nguyên nhân các trường hướng dẫn , kích đúp chuột vào tên trường Active giá rẻ . Access hiển thị tên trường này ở cột đầu tiên công cụ của lưới QBE ở đâu uy tín .

4 đăng ký vay . Ở dòng Criterea đối chia sẻ với cột đầu tiên nơi nào , nhập phép tính =Yes tối ưu . Điều này có nghĩa Access chỉ ra lừa đảo những bản ghi chia sẻ với trường Active quản lý được thiết lập là đúng thanh toán .

5 tốc độ . Bỏ dấu tích ở dòng Show ở cột đầu tiên ứng dụng . Access không hiển thị giá trị giá rẻ của trường dữ liệu .

6 lừa đảo . Trong danh sách trường đăng ký vay , kích đúp chuột vào tên trường Salesperson trực tuyến . Access hiển thị tên trường này ở cột thứ hai trong lưới QBE trên điện thoại .

7 tổng hợp . Ở dòng Criteria đối kinh nghiệm với cột thứ hai tài khoản , nhập phép toán = “John Davis” tải về . Điều này có nghĩa bạn muốn chỉ quảng cáo những bản ghi có đại diện người bán hàng tên là John Davis thanh toán .

8 tài khoản . Xóa dấu tích ở dòng Show cho cột thứ hai tính năng . Access ở đâu tốt sẽ không hiển thị giá trị quảng cáo của trường chi tiết .

9 lừa đảo . Kích đúp chuột vào tên trường Credit Limit công cụ . Access hiển thị trên trường này trong cột thứ 3 danh sách của lưới QBE lấy liền .

10 tự động . Trong dòng Sort ở cột thứ 3 giảm giá , chọn Descending tổng hợp .

11 nạp tiền . Trong dòng Criteria ở đâu nhanh của cột thứ 3 giá rẻ , nhập đẳng thức >1000 nơi nào . Điều này cho biết bạn chỉ muốn hỗ trợ những bản ghi sử dụng với thẻ giới hạn trên 1000$ công cụ .

12 mật khẩu . Kích đúp chuột vào tên trường Company Name thanh toán . Access hiển thị trường này ở cột 4 trong lưới QBE ở đâu tốt .

13 qua app . Ở dòng Sort phải làm sao , chọn Ascending trên điện thoại .

14 tài khoản . Kích đúp chuột vào tên trường là Contact lấy liền . Access hiển thị trường này ở cột thứ 5 trong lưới QBE an toàn .

15 mẹo vặt . Kích đúp chuột vào tên trường là Contact Phone qua app . Access hiển thị trường này ở cột thứ 6 trong lưới QBE qua web .

16 sử dụng . Kích đúp chuột vào trên trường Last Order kỹ thuật . Access hiển thị tên trường này ở cột thứ 7 trong lưới QBE đăng ký vay .

Lúc này bạn tốt nhất đã hoàn thành xong truy vấn tốt nhất . Cửa sổ thiết kế truy vấn tải về của bạn ở đâu uy tín được đưa ra như hình 4.

MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêng
Hình 4: Truy vấn chia sẻ được hoàn thành

Truy vấn này hiển thị 5 trường từ bảng Business Customers quản lý , vô hiệu hóa nhưng chỉ đối bản quyền với tự động những trường có điều kiện ở dòng Criteria tải về . Bạn link down có thể lưu truy vấn ngay cập nhật nếu muốn tăng tốc . Tuy nhiên tốc độ , hỗ trợ để thấy kết quả tốt nhất của truy vấn luôn tối ưu , kích chuột vào công cụ Run trên thanh công cụ lừa đảo . Access chạy truy vấn tốt nhất mà không cần lưu nó trên điện thoại và hiển thị ra kết quả xóa tài khoản . Cách này bạn mẹo vặt có thể kiểm tra lại thanh toán để thấy hỗ trợ được mật khẩu nếu kết quả như mong đợi mật khẩu . Hình 5 hiển thị kết quả tổng hợp của truy vấn mới.

MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêng
Hình 5: Kết quả truy vấn dịch vụ .

tổng hợp Khi hoàn thành kiểm tra kết quả truy vấn ở đâu nhanh , bạn sử dụng có thể sử dụng công cụ View (phía bên trái thanh công cụ) kinh nghiệm để chuyển đổi trở lại cửa sổ thiết kế truy vấn danh sách . Sau đó kỹ thuật , lưu truy vấn bằng cách đóng cửa sổ thiết kế trực tuyến . Kích chuột vào nút Yes giảm giá và Access đưa ra lời nhắc bạn cần đặt một tên (hình 6).

MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêng
Hình 6: Bạn download có thể lưu truy vấn sử dụng tên bạn muốn tính năng .

Nhập tên bạn muốn qua app để sử dụng cho truy vấn bản quyền , khi kích chuột vào nút OK mật khẩu , Access lưu truy vấn chia sẻ và cập nhật vào cửa sổ Database hỗ trợ để thêm tên mới.

Thiết lập tài khoản các thuộc tính

Trong chương 3 “Tùy biến ở đâu nhanh các thành phần tốt nhất , bạn giả mạo đã học về chi tiết các thuộc tính tối ưu của trường mật khẩu và cách chúng tác động đến chế độ Datasheet dịch vụ . Các thuộc tính link down được miêu tả ở chương 3 áp dụng cho hay nhất các trường trong một bảng lấy liền nhưng bạn tốc độ cũng giá rẻ có thể thiết lập hướng dẫn các thuộc tính cho trường ở trong một truy vấn mới nhất . Các thuộc tính truy vấn tác động đến cách Access hiển thị thông tin xuất phát từ truy vấn mật khẩu cũng như cách bạn tốc độ có thể chỉnh sửa thông tin đó.

Để thấy giá rẻ được cài đặt các thuộc tính cho một trường cụ thể nơi nào , lựa chọn trường từ lưới QBE tất toán . Sau đó địa chỉ , kích chuột vào công cụ Properties quản lý . Access hiển thị cửa sổ Properties quảng cáo , xuất hiện miễn phí các hình thức hướng dẫn của cửa sổ phụ thuộc vào kiểu dữ liệu an toàn của trường cập nhật . Một cửa sổ properties mẫu như hình 7 (Các thuộc tính cho trường Credit Limit)

MS Access 2003 - Bài 23: Thiết kế truy vấn riêng
Hình 7: Cửa sổ Properties cho trường Credit qua web .

Chú ý rằng khóa chặn , có một vài thuộc tính quảng cáo mà bạn thấy trong bảng cửa sổ thiết kế quản lý . Tuy nhiên như thế nào , qua web các thuộc tính full crack được hiển thị có chức năng gần giống qua web với cách như thế nào mà chúng thực hiện khi làm việc sử dụng với bảng cài đặt . (Bạn ở đâu nhanh có thể trở lại chương 3 đăng ký vay để xem lại).

4.9/5 (74 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext