MS Access 2003 - Bài 20: Tóm tắt chương 5

Access cho phép bạn sắp xếp, lọc dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đó là hai thao tác có liên quan với nhau, chúng có thể giúp bạn quản lý dữ liệu hiệu quả hơn. Chương này đã chỉ cho bạn cách thực hiện cả hai thao tác đó.

Access cho phép bạn sắp xếp tính năng , lọc dữ liệu một cách nhanh chóng lừa đảo và dễ dàng hay nhất . Đó là hai thao tác có liên quan tốt nhất với nhau lấy liền , chúng an toàn có thể giúp bạn quản lý dữ liệu hiệu quả hơn phải làm sao . Chương này sử dụng đã chỉ cho bạn cách thực hiện cả hai thao tác đó.

Trước khi chuyển sang chương 6 ứng dụng , phải chắc bạn hiểu xóa tài khoản được tính năng các nội dung sau:

• Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự xác định công cụ .

• Thông tin vô hiệu hóa có thể nạp tiền được lưu giữ theo thứ tự tăng dần (từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất) tối ưu hoặc giảm dần (từ lớn tới nhỏ) danh sách .

• Bạn lừa đảo có thể sử dụng đặc tính sắp xếp đơn giản tối ưu để sắp xếp nhanh một bảng dựa trên nội dung công cụ của một hay nhiều trường cập nhật .

• Bạn kỹ thuật có thể sử dụng sắp xếp phức tạp ở đâu nhanh để sắp xếp nhiều trường không liền nhau hỗ trợ . Và ở đâu uy tín cũng ở đâu tốt có thể sử dụng nó tổng hợp để sắp xếp vô hiệu hóa các trường theo dữ liệu các thứ tự khác nhau (tăng dần chia sẻ hoặc giảm dần) sử dụng .

• Để tạo một sắp xếp phức tạp thanh toán , sử dụng cửa sổ Filter thanh toán .

• Filter (bộ lọc) là một cách kinh nghiệm để giới hạn tạm thời mật khẩu những bản ghi bản quyền mà Access hiển thị cập nhật . Filter tạo ra một bảng con địa chỉ .

• Tạo một filter bằng cách xác định tiêu chuẩn ở đâu uy tín để Access sử dụng khi lựa chọn tất toán các bản ghi công cụ sẽ hiển thị quảng cáo . Bạn xác định tiêu chẩn sử dụng cửa sổ Filter phải làm sao .

• Filter chia sẻ sẽ bị mất khi bạn đóng cửa sổ bảng kiểm tra . Bạn tất toán có thể lưu ở đâu tốt đăng ký vay sau đó sử dụng lại filter sử dụng nếu bạn lưu nó dưới dạng một truy vấn.

4.9/5 (45 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext