MS Access 2003 - Bài 19: Lọc dữ liệu

Một filter cho phép bạn giới hạn các bản ghi để xem. Việc lọc dữ liệu không làm mất các bản ghi, nó chỉ cho phép xác định những bản ghi nào bạn muốn Access hiển thị.

Trong phần trước tăng tốc , bạn danh sách đã học cách sử dụng cửa sổ Filter trên điện thoại để thực hiện sắp xếp phức tạp tổng hợp . Bạn như thế nào có thể sử dụng cửa sổ Filter công cụ để lọc dữ liệu hỗ trợ . Một filter cho phép bạn giới hạn giả mạo các bản ghi lừa đảo để xem. Việc lọc dữ liệu không làm mất tối ưu các bản ghi sửa lỗi , nó chỉ cho phép xác định nạp tiền những bản ghi nào bạn muốn Access hiển thị trực tuyến .

chia sẻ Khi xác định một filter hướng dẫn , bạn chỉ định tiêu chuẩn cài đặt mà dữ liệu cần có trước khi Access hiển thị nó qua app . Ví dụ quản lý , một filter liệt kê phải làm sao các bản ghi về công nhân sống ở New York thanh toán .

Access chỉ hiển thị an toàn những bản ghi phù hợp tải về với tiêu chuẩn filter đưa ra xóa tài khoản . Thực tế hay nhất , khi tạo một tập hợp con dữ liệu link down , bạn địa chỉ có thể làm việc sửa lỗi với tập hợp dữ liệu đó như thể nó là một bảng: bạn an toàn có thể thêm sử dụng , xóa mẹo vặt các bản ghi qua web và thực hiện giá rẻ các thay đổi như qua web mong muốn mới nhất . Accees hỗ trợ sẽ cập nhật bảng gốc giá rẻ để cho thấy mỗi sự thay đổi trực tuyến mà bạn tốt nhất đã thực hiện kinh nghiệm .

Sử dụng filter mới nhất để quản lý dữ liệu dễ dàng hơn giả mạo . Ví dụ lấy liền , giả sử bạn đang làm việc lừa đảo với một danh sách tổng hợp các khách hàng cập nhật , miễn phí và cần thay thế một trong số khóa chặn những người đại diện bán hàng nguyên nhân . Lúc này bạn phải cập nhật bảng khách hàng an toàn để có một người đại diện mới danh sách .

Bạn địa chỉ có thể sử dụng chức năng Replace ( qua app được miêu tả ở chương 2 ứng dụng , “Học Access trong 1 giờ”) nguyên nhân , ở đâu uy tín nhưng thay vào đó bạn muốn tạo một filter an toàn để ở đâu tốt có thể xem lại giả mạo các khách hàng trước khi thật sự muốn thay thế họ qua web . Trong trường hợp này sử dụng , filter giới hạn qua mạng các bản ghi bản quyền mà Access chỉ hiển thị gồm đại diện người bán hàng cũ qua app . Trong hầu hết công cụ các trường hợp qua app , đó là cách dễ dàng danh sách để làm việc khóa chặn với bảng nhỏ hơn là kỹ thuật với toàn bộ bảng khách hàng kinh nghiệm .

Tạo một Filter

Để tạo một filter qua app , bạn cần làm việc chia sẻ với cửa sổ Filter nhanh nhất . Kích chuột vào tùy chọn Filter từ thực đơn Records tải về , dữ liệu sau đó chọn Advanced Filter/Sort từ trình đơn phụ trực tuyến . Access hiển thị cửa sổ Filter như hình 1.

MS Access 2003 - Bài 19: Lọc dữ liệu
Hình 1: Cửa sổ Filter

Để tạo một filter đăng ký vay , đăng ký vay tất cả đăng ký vay nhưng gì cần làm là đặt một trường hỗ trợ và chỉ rõ tiêu chuẩn bạn muốn áp dụng cho trường danh sách . tăng tốc Nếu muốn qua web , bạn miễn phí cũng đăng ký vay có thể xác định cách sắp xếp cho trường hỗ trợ . (Theo cách đó tối ưu , bạn vừa sắp xếp nhanh nhất và lọc dữ liệu cùng một lúc.)

Ví dụ hỗ trợ , giả sử bạn có một bảng chứa đăng ký vay các bản ghi về bản kiểm kê (bảng Inventory) miễn phí được hiển thị trong hình 1 tài khoản . Ở bảng này cập nhật , một trong mới nhất các trường trên điện thoại được đặt tên là Supplier tính năng . Bạn sử dụng trường này tự động để theo dõi người cung cấp một mục kiểm tra đặc biệt qua web . Giả sử bạn cần xem mục nào sửa lỗi được cung cấp tài khoản bởi Allied Industries sử dụng . Sử dụng filter lừa đảo , bạn kỹ thuật có thể giới hạn kỹ thuật các bản ghi mật khẩu mà Access hiển thị tới cài đặt những bản ghi quảng cáo mà nhà cung cấp là Allied industries qua web . Để tạo một filter tốc độ , bạn thực hiện theo nơi nào những tài khoản bước sau:

1 vô hiệu hóa . Chọn Filter từ thực đơn Records lấy liền , xóa tài khoản sau đó chọn Advanced Filter/Sort từ trình đơn phụ qua web .

2 full crack . Trong cột đầu tiên full crack của khung phía dưới cửa sổ tài khoản , chọn trường Supplier tăng tốc .

3 kinh nghiệm . Trong ô Criteria xóa tài khoản của cột tự động , gõ dấu = bản quyền , sửa lỗi sau đó là cụm từ Allied Industries trực tuyến . kiểm tra Khi nhấn phím ENTER quản lý , cửa sổ Filter xuất hiện như hình 2 tăng tốc . (Chú ý rằng Access tự động thêm dấu trích dẫn quanh tên nhà cung cấp)

MS Access 2003 - Bài 19: Lọc dữ liệu
Hình 2: Tạo một filter đơn giản

4 an toàn . Kích chuột vào Apply Tilter trên thanh công cụ sử dụng .

Access áp dụng tự động các quy tắc lựa chọn ( tải về được chỉ rõ bằng filter) kinh nghiệm và hiển thị sửa lỗi những bản ghi về Allied Industries qua app . Kết quả đưa ra tập hợp con chia sẻ của bảng kiếm kê ở đâu tốt sẽ dễ dàng an toàn để làm việc hơn là toàn bộ bảng ứng dụng . Trong trường hợp này tốc độ , filter dịch vụ của bạn chỉ dẫn Access xem xét mỗi bản ghi trong bảng qua app và chỉ hiển thị tốc độ các bản ghi về trường Supplier có chứa tên Allied Industries.

Chú ý: Các filter bạn tạo download có thể trở nên đơn giản địa chỉ hoặc phức tạp phải làm sao . Bạn chỉ định tiêu chuẩn cho bộ lọc đang sử dụng giống như bạn sử dụng dữ liệu để tạo quy tắc hiệu lực cho nạp tiền các trường ( hỗ trợ Những Validation rules tốt nhất đã mật khẩu được đề cập ở chương 3 ở đâu nhanh , “Tùy biến hướng dẫn các thành phần”) cài đặt . giả mạo Nếu cần trợ giúp cập nhật để nhớ lừa đảo những biểu thức link down mà bạn nhanh nhất có thể sử dụng tổng hợp , trở lại phần validation rules.

Loại bỏ một Filter

Thật không lấy làm lạ khi sử dụng một filter ứng dụng để nhanh chóng xem dữ liệu theo cách lừa đảo đặc biệt giả mạo , nhanh nhất kiểm tra sau đó muôn loại bỏ bộ lọc mẹo vặt để xem mới nhất tất cả kiểm tra các bản ghi tự động . Access thực hiện việc này tốc độ rất dễ dàng nạp tiền và bạn tất toán có thể hoàn thành thao tác này sử dụng một trong hai cách thức khác nhau như thế nào .

Cách thức thứ nhất (có lẽ là dễ nhất) là kéo thanh công cụ quảng cáo . tốc độ Khi một filter ứng dụng được hoạt động qua mạng , trên thanh công cụ có biểu tượng giống như hình cái phễu tốt nhất . Thực tế hỗ trợ , có 3 công cụ chứa hình phễu kỹ thuật , tốc độ nhưng chỉ có một công cụ chứa hình phễu tất toán mà không có bất kỳ biểu tượng thêm nào khác công cụ và nó đang ứng dụng được chọn nạp tiền . tăng tốc Nếu bạn đưa con trỏ chuột lên công cụ đó tăng tốc , bạn như thế nào sẽ thấy tên hay nhất của nó là Remove Filter công cụ . Kích vào Remove Filter tự động , trực tuyến khi đó vô hiệu hóa tất cả phải làm sao các bản ghi kích hoạt sẽ xuất hiện trở lại kiểm tra , filter kinh nghiệm được gõ bỏ hoàn toàn quản lý .

Phương thức khác giảm giá của việc gỡ bỏ một filter là sử dụng chi tiết các thực đơn dịch vụ . lấy liền Trên thực đơn Record là tùy chọn Remove Filter/Sort trên điện thoại . mới nhất Nếu bạn chọn tùy chọn này qua app , hỗ trợ tất cả tốc độ các bản ghi công cụ được hiển thị trở lại link down .

Lưu một filter

Access chỉ giữ lại filter cho đến khi bạn đóng bảng lại quản lý . Do vậy tốc độ , xóa tài khoản nếu đóng bảng dữ liệu nhanh nhất sau đó quyết định sử dụng filter lại qua mạng , bạn qua web sẽ cần tạo lại một filter từ scratch dữ liệu . Cách đó thanh toán có thể gây chán giá rẻ và tốn thời gian trên điện thoại .

Để giải quyết vấn đề này hay nhất , bạn mới nhất có thể lưu filter như một query (truy vấn) hướng dẫn . Bạn kích hoạt sẽ học tối ưu tất cả địa chỉ các truy vấn trong chương 6 “Sử dụng dữ liệu các truy vấn ở đâu nhanh để xem xét dữ liệu sửa lỗi . Các Filter có liên quan tới truy vấn trực tuyến , mặc kinh nghiệm dù chúng không có nhiều tính năng hay sự linh hoạt giá rẻ . giảm giá Khi qua web các filter trên điện thoại và truy vấn liên quan vô hiệu hóa , Access cho phép bạn lưu giữ filter dưới tên một truy vấn tổng hợp . Để làm điều này hỗ trợ , chắc chắn cửa sổ Filter dữ liệu đã hiển thị phải làm sao . Sau đó công cụ , chọn Save As Query từ thực đơn File tốt nhất hoặc kích chuột vào Save As Query trên thanh công cụ tính năng . Access hiển thị hộp thoại Save As Query như hình 3.

MS Access 2003 - Bài 19: Lọc dữ liệu
Hình 3: Hộp thoại Save As Query

Nhập tên chi tiết mà bạn muốn chi tiết để lưu filter qua web . Tên ứng dụng có thể là bất kỳ tên nào nhanh nhất mà bạn muốn nhanh nhất . Ví dụ chia sẻ , xóa tài khoản nếu muốn lưu filter hiển thị hỗ trợ các bảng kiếm kê cung cấp sử dụng bởi Allied Industries thanh toán , bạn mật khẩu có thể sử dụng tên Supplied by Allied Industries giảm giá . Gõ tên dịch vụ và ấn ENTER kỹ thuật hoặc kích chuột vào nút OK kích hoạt .

Để sử dụng lại filter giá rẻ , hiển thị cửa sổ Filter cài đặt và lựa chọn Load From Query từ thực đơn File download . Access hiển thị hộp thoại Applicable Filter như hình 4.

MS Access 2003 - Bài 19: Lọc dữ liệu
Hình 4: Hộp thoại Applicable Filter

Đánh dấu tên truy vấn như thế nào mà bạn muốn nhập vào Filter hỗ trợ và chọn OK tính năng . Access tải Filter danh sách . Bạn tất toán có thể sử dụng Filter hay nhất hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nạp tiền để lọc như bạn muốn.

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext