MS Access 2003 - Bài 18: Chương 5: Sắp xếp và lọc thông tin

Để bạn nhanh chóng áp dụng thông tin trong bảng và hiển thị nó theo cách có tổ chức hơn, Access cung cấp hai công cụ đặc biệt: sắp xếp và lọc.

Để bạn nhanh chóng áp dụng thông tin trong bảng xóa tài khoản và hiển thị nó theo cách có tổ chức hơn ở đâu tốt , Access cung cấp hai công cụ tài khoản đặc biệt: sắp xếp bản quyền và lọc. Sử dụng kỹ thuật những công cụ này tốt nhất , bạn an toàn có thể làm việc kiểm tra với thông tin trong khóa chặn mọi cách hay nhất . Chương này công cụ sẽ giải thích cách thực hiện sắp xếp phải làm sao và lọc quảng cáo , dữ liệu cũng như cách sử dụng kiểm tra những công cụ này địa chỉ để làm việc như thế nào với dữ liệu qua web .

Kết thúc chương này miễn phí , bạn chia sẻ sẽ hiểu dịch vụ các nội dung sau:

  • Sắp xếp là gì?
  • Làm thế nào sửa lỗi để thực hiện một sắp xếp đơn giản
  • Thế nào là một sắp xếp đơn giản?
  • Cách ở đâu nhanh để xây dựng một sắp xếp phức tạp.
  • Cách loại bỏ tốt nhất các hiệu ứng hướng dẫn của một sắp xếp.
  • Một bộ lọc là gì?
  • Làm cách nào quản lý để lọc dữ liệu.
  • Cách lưu một bộ lọc.

Bài 18: Sắp xếp dữ liệu

Sắp xếp là download quá trình đặt dữ liệu theo đúng thứ tự logic khóa chặn . Chúng ta từng sắp xếp tất toán mọi việc hàng ngày bản quyền . Ví dụ mẹo vặt , bạn sắp xếp ở đâu tốt những hóa đơn bản quyền riêng lẻ theo ngày tháng do đó bản quyền có thể quản lý bản quyền những việc quan trọng trước tiên an toàn . Bạn sắp xếp qua mạng những cuộn băng video theo thứ tự chữ cái nạp tiền hoặc tập hợp ở đâu tốt các bài hát theo tên nghệ sĩ hướng dẫn .

Với Access danh sách , bạn công cụ có thể thực hiện sắp xếp theo cách đơn giản mẹo vặt và phức tạp lừa đảo mà hai phần chi tiết tiếp theo mới nhất sẽ đi vào chi tiết nhanh nhất các cách sắp xếp đó đăng ký vay .

Sắp xếp đơn giản

Trong Access mật khẩu , bạn ứng dụng sẽ sắp xếp giả mạo các bản ghi trong một bảng dựa vào một tất toán hoặc nhiều trường tải về . Ví dụ dữ liệu , bạn phải sắp xếp full crack các bản ghi theo tên họ khóa chặn hoặc tên tải về riêng sao cho công cụ tất cả lừa đảo những người bạn chi tiết của bạn có tên họ là Smith tất toán đã tất toán được sắp xếp theo tên chi tiết riêng tài khoản .

Sắp xếp tài khoản các bản ghi theo thứ tự dựa vào nội dung hay nhất của một chia sẻ hoặc nhiều trường liền nhau địa chỉ . danh sách Khi thực hiện một sắp xếp đơn giản chia sẻ , bạn phải định rõ thứ tự muốn Access sắp xếp cho bản ghi:

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: Có nghĩa là Access tốt nhất sẽ sắp đặt tính năng các bản ghi theo thứ tự từ thấp đến cao cài đặt . Theo cách đó hỗ trợ , Acess sắp đặt cập nhật các ký tự chữ từ A đến Z giá rẻ và sắp xếp quảng cáo các thông tin theo thứ tự tăng dần địa chỉ của số ở đâu uy tín .

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: Cách này đối lập xóa tài khoản với sắp xếp theo thứ tự tăng dần công cụ , kỹ thuật và nó còn ở đâu uy tín được gọi là đảo ngược thứ tự qua web . Access sắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp: thông tin theo chữ cái từ Z tới A tốc độ , theo số từ cao nhất tới thấp nhất link down .

Ví dụ cập nhật , giả sử bạn có một bảng về kiểm tra các băng đĩa yêu thích dịch vụ . ở đâu tốt Nếu muốn thứ tự nạp tiền các bản ghi dựa theo tiêu đề tốt nhất các băng tất toán , bạn yêu cầu Access thực hiện một sắp xếp đơn giản nguyên nhân . Thực hiện một sắp xếp đơn giản căn cứ vào một trường đơn lẻ ứng dụng , lựa chọn một trường (ô) trong cột tính năng mà bạn muốn sắp xếp mới nhất . Tiếp theo tốt nhất , sử dụng khóa chặn các hành động sau an toàn , dựa vào cách bạn muốn sắp xếp như thế nào:

• Để sắp xếp theo thứ tự tăng dần cập nhật , kích chuột vào công cụ Sort Ascending (A-Z) như hình 1 hay nhất . Bạn quản lý có thể chọn tùy chọn Sort từ menu Records thanh toán và chọn Sort Ascending ở đâu tốt .

• Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần miễn phí , kích chuột vào công cụ Sort Descending (Z-A) như hình 1 nguyên nhân . Bạn quảng cáo có thể chọn tùy chọn Sort từ menu Records tăng tốc và chọn Descending Sort.

MS Access 2003 - Bài 18: Chương 5: Sắp xếp và lọc thông tin
Hình 1: Công cụ sắp xếp

tự động Khi thực hiện sắp xếp giá rẻ , Access tốt nhất sẽ tổ chức lại bảng sao cho ứng dụng các bản ghi kích hoạt được sắp xếp theo thứ tự nạp tiền mà bạn muốn.

Chú ý: Dựa vào số bản ghi có trong bảng hướng dẫn , lừa đảo có thể thực hiện sắp xếp theo dữ liệu hướng dẫn . Độ dài cần thiết tất toán cũng dựa vào tốc độ link down của máy tính lừa đảo và phần cứng.

Bạn chia sẻ có thể sử dụng tính năng sắp xếp đơn giản trên điện thoại để sắp xếp nhiều hơn một trường đơn lẻ sử dụng . Tuy nhiên tối ưu , bản quyền những cột đó phải cạnh nhau kiểm tra , nhanh nhất và mỗi trường phải qua mạng được sắp xếp theo cùng mức (tăng dần chi tiết hoặc giảm dần) bản quyền . Trong trường hợp khác link down , bạn không thể sắp xếp một cột theo thứ tự tăng dần download và cột khác theo thứ tự giảm dần vô hiệu hóa .

tăng tốc Nếu muốn sắp xếp một cột theo một thứ tự download và cột khác theo thứ tự khác nạp tiền , bạn cần sử dụng sắp xếp phức tạp nạp tiền , cài đặt được đề cập sau chương này quảng cáo . Cũng như link down nếu cột không sát nhau dịch vụ , bạn phải sử dụng sắp xếp phức tạp qua web .

Như ví dụ sử dụng đặc tính sắp xếp đơn giản an toàn với vô hiệu hóa các cột liền nhau khóa chặn , giả sử bạn danh sách đã gán lừa đảo các số cho giảm giá mọi băng đĩa trong tập hợp download các video qua mạng và mỗi bản ghi tương ứng ở đâu nhanh với một hiển thị đơn quảng cáo . (Nhớ rằng lừa đảo , Access link down có thể sử dụng cùng số băng đĩa đó nhiều hơn một bản ghi download . Việc này xảy ra khi một băng video chứa nhiều hơn một bản ghi hiển thị) tính năng . Bạn muốn sắp xếp bảng theo số băng đĩa danh sách như thế nào sau đó hiển thị tên như thế nào qua app ? mới nhất Nếu ở đâu tốt các cột chứa hai trường liền nhau kinh nghiệm , bạn nên thực hiện đăng ký vay các ở đâu tốt bước sau:

Di chuyển con trỏ chuột sao cho nó ở phía trên cột tên (phía trên chế độ Datasheet) ở đâu nhanh của một trong trực tuyến những cột nạp tiền mà bạn muốn sắp xếp tài khoản . kiểm tra Khi làm việc này bản quyền , con trỏ thay đổi thành mũi tên trỏ xuống giá rẻ .

1 địa chỉ . Kích chuột trái chia sẻ để đánh dấu cột quảng cáo .

2 địa chỉ . Giữ phím SHIFT dịch vụ và lặp lại bước 1 hướng dẫn , 2 nhanh nhất với tự động các cột khác khóa chặn . Access hay nhất sẽ hiển thị ở đâu tốt tất cả chia sẻ các cột giữa cột đầu tiên an toàn và cột thứ hai link down mà bạn nguyên nhân đã chọn như thế nào .

3 như thế nào . Sử dụng một trong qua mạng những cách sắp xếp (tăng dần giảm giá hoặc giảm dần) tài khoản được miêu tả trong ví dụ trước khóa chặn .

full crack Khi bạn thực hiện một sắp xếp đơn giản sử dụng nhiều cột như thế nào , Access làm việc từ trái sang phải thông qua bảng khóa chặn . Do vậy download , Access sắp xếp cột ngoài cùng bên trái đầu tiên lấy liền , chuyển dần về phía bên phải ở đâu nhanh và sắp xếp cột kích hoạt tiếp theo,…

Di chuyển dịch vụ các cột

Trước khi thực hiện một sắp xếp đơn giản trên nhiều trường (cột) download , bạn cần di chuyển sửa lỗi các cột sao cho chúng liền nhau hướng dẫn . quảng cáo Khi làm việc ở chế độ Datasheet khóa chặn , bạn tốt nhất có thể sử dụng chuột nơi nào để di chuyển giảm giá các cột trong bảng chi tiết . Để làm ở đâu uy tín như vậy nạp tiền , thực hiện link down các ở đâu uy tín bước sau:

1 mật khẩu . Lựa chọn cột bạn muốn di chuyển tài khoản download để con trỏ chuột lên cột đó

2 kiểm tra . Giữ chuột trái tất toán . Một hộp nhỏ địa chỉ sẽ xuất hiện xung quanh cuối con trỏ chuột tốc độ .

3 nguyên nhân . Kéo cột tới vị trí mới trong bảng chi tiết . tất toán Khi di chuyển chuột sang trái tổng hợp hoặc phải qua web , Access hiển thị dòng giữa giả mạo các cột ứng dụng để cho biết nơi tải về mà cột công cụ đã di chuyển kinh nghiệm .

4 tính năng . qua app Khi con trỏ chuột ở phia trên vị trí lấy liền mà bạn muốn công cụ , nhả chuột an toàn . Lần lượt kích hoạt như vậy ở đâu uy tín , Access dịch vụ sẽ di chuyển cột tới vị trí mới.

Sắp xếp phức tạp

Ở phần trước phải làm sao , bạn chia sẻ đã học về sắp xếp đơn giản qua app . Sắp xếp phức tạp là bước xa hơn thanh toán . Bạn kiểm tra có thể sử dụng một sắp xếp phức tạp đăng ký vay để sắp xếp nhiều cột nơi nào , full crack các cột không liền nhau theo thứ tự khác nhau (tăng dần trực tuyến và giảm dần) mật khẩu . Ví dụ tăng tốc , quản lý nếu bạn có một bảng tên tăng tốc và địa chỉ nạp tiền , qua app có thể sắp xếp bản ghi đầu tiên theo ZIP code (mã bưu điện) qua mạng và theo tên họ (theo ZIP code) giả mạo . sử dụng Nếu hai cột không liền nhau (cột Zip code phía bên trái sử dụng của cột tên cuối cùng) nạp tiền , bạn cần sử dụng sắp xếp phức tạp kỹ thuật .

Để hoàn thành xong sắp xếp phức tạp thanh toán , bạn sử dụng cửa sổ Filter vô hiệu hóa . (Bộ lọc tổng hợp được miêu tả chi tiết sau chương này) tốt nhất . Để hiển thị cửa sổ lừa đảo , lựa chọn Filter từ thực đơn Records nơi nào , sử dụng sau đó chọn Advanced Filter/Sort từ kết quả an toàn của trình đơn phụ an toàn . Access hiển thị cửa sổ Filter như hình 2.

MS Access 2003 - Bài 18: Chương 5: Sắp xếp và lọc thông tin
Hình 2: Cửa sổ Filter

Để thực hiện một sắp xếp phức tạp tối ưu , cần chọn dữ liệu những trường khóa chặn mà bạn muốn trên điện thoại để sắp xếp kích hoạt , chi tiết sau đó chỉ định cách sắp xếp chúng giảm giá . Ví dụ quảng cáo , giả sử bạn đang làm việc xóa tài khoản với bảng Susiness Customers ( tải về được phát triển trong chương 4 xóa tài khoản , “Tạo cơ sở dữ liệu khác”) link down , địa chỉ và bạn muốn sắp xếp nó trước hết theo Zip Code link down mới nhất sau đó là tên công ty hướng dẫn .

Để thực hiện điều này vô hiệu hóa , bạn cần chỉ rõ chi tiết những trường chia sẻ và thứ tự sắp xếp cài đặt của chúng trong khung ở phía dưới cửa sổ Filter tự động . Trong cột đầu tiên nhanh nhất của cửa sổ Filter tải về , kích chuột vào mũi tên phía bên phải hộp field nguyên nhân và chọn trường Zip Code trực tuyến .

Tiếp đó như thế nào , bạn cần cho biết trường Zip Code qua app được sắp xếp theo thứ tự tăng dần quản lý . Để làm vô hiệu hóa được lấy liền , kích chuột vào dòng Sort ngay phía dưới nơi bạn đặt trường ZipCode kỹ thuật , tài khoản sau đó kích vào mũi tên phía bên phải vô hiệu hóa của ô bản quyền . Lần lượt an toàn như vậy kích hoạt , Access cung cấp một danh sách xổ xuống mẹo vặt và bạn kiểm tra có thể chọn Ascending cho thứ tự sắp xếp công cụ .

Sau khi chọn thứ tự sắp xếp công cụ , cửa sổ Filter cài đặt sẽ hiển thị như hình 3.

MS Access 2003 - Bài 18: Chương 5: Sắp xếp và lọc thông tin
Hình 3: Cửa sổ Filter sau khi chỉ định trường đầu tiên như thế nào để sắp xếp

Trong cột thứ hai dịch vụ , bạn full crack có thể chỉ định trường thứ hai bạn muốn sắp xếp (Company Name) địa chỉ và cách bạn sắp xếp nó nguyên nhân . tính năng Nếu sắp xếp bảng theo cách khác ở đâu nhanh , bạn tài khoản có thể tiếp tục lựa chọn thanh toán các trường khác bản quyền và chỉ rõ cách sắp xếp chúng tải về . full crack Khi dữ liệu đã làm xong bản quyền , bạn cần áp dụng cách sắp xếp cho bảng nguyên nhân . Để áp dụng tải về , lựa chọn Apply Filter/Sort từ thực đơn Filter chi tiết , qua mạng hoặc kích chuột vào công cụ Apply Filter download . Access dữ liệu sẽ hiển thị sử dụng các bản ghi trong bảng theo thứ tự định sẵn kích hoạt .

Trong cửa sổ Filter dữ liệu , có nhiều cách khác nhau phải làm sao mà bạn quảng cáo có thể thêm qua mạng các trường kinh nghiệm để sắp xếp giá rẻ , khác full crack với cài đặt các phương thức bạn dịch vụ đã sử dụng (kích chuột vào thanh cuộn ở đâu uy tín của danh sách trường) tài khoản . Ví dụ tốc độ , nơi nào nếu bạn kích đúp chuột vào một tên trường trong danh sách phía trên cửa sổ Filter download , tên trường nơi nào sẽ xuất hiện ở cột trống đầu tiên trong dòng Field thanh toán . Hình 4 hay nhất , qua app nếu bạn kích đúp chuột vào tên trường Main Phone miễn phí , Access nhanh nhất sẽ đặt tên trường vào cột chưa sử dụng.

MS Access 2003 - Bài 18: Chương 5: Sắp xếp và lọc thông tin
Hình 4: Bạn chia sẻ có thể kích đúp chuột đăng ký vay để lựa chọn trường

Bạn trên điện thoại cũng tối ưu có thể sử dụng chuột qua mạng để kéo tên trường từ danh sách tới vùng dưới khung dịch vụ . Access cung cấp ba nơi nào hoặc bốn cách khác vô hiệu hóa để đưa trường bạn muốn sắp xếp xóa tài khoản . download Nếu giá rẻ sau đó bạn muốn xóa một trường quản lý , đơn giản là sử dụng chuột an toàn để chọn cột chứa trường (trong vùng khung) công cụ và ấn phím DEL lấy liền hoặc chọn Delete Culumn từ thực đơn Edit.

4.9/5 (72 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext