Mật độ dân số là gì? Công thức tính mật độ dân số

Mật độ dân số là số người sinh sống trên một đơn vị diện tích, lấy theo giá trị trung bình. Vậy, công thức tính mật độ dân số như thế nào?

Mật độ dân số là gì khóa chặn ? Công thức tính mật độ dân số như thế nào quản lý ? Mời kiểm tra các bạn đọc bài viết quản lý dưới đây quản lý để có câu trả lời quản lý nhé.

Mật độ dân số là gì? Công thức tính mật độ dân số

Mật độ dân số là gì?

Mật độ dân số là số người sinh sống trên một đơn vị diện tích ( qua app có thể gồm hay không gồm như thế nào các vùng canh tác hay tài khoản các vùng có tiềm năng sản xuất) mẹo vặt . Thông thường nó danh sách có thể hỗ trợ được tính cho một vùng ở đâu uy tín , một thành phố giảm giá , quốc gia ở đâu tốt , một đơn vị lãnh thổ hay toàn bộ thế giới hỗ trợ . Mật độ dân số mẹo vặt được sử dụng tự động để tính lượng tài nguyên ứng dụng mà một khu vực cần có phải làm sao và so sánh an toàn các khu vực khác nhau.

Công thức tính mật độ dân số

Để tính mật độ dân số lấy tổng số người chia cho số diện tích công cụ mà họ đang sinh sống hay:

Mật độ dân số = Số dân / Diện tích đất

Trong đó:

  • Đơn vị tối ưu của mật độ dân số: km2/người
  • Đơn vị diện tích đất: km2
  • Đơn vị số dân: người

Một số cách tính mật độ dân số khác

  • Mật độ sinh lý: Bằng tổng số dân chia cho diện tích đất canh tác
  • Mật độ nông nghiệp: Bằng tổng số dân nông thôn chia cho tổng diện tích đất nông nghiệp
  • Mật độ dân cư: Bằng tổng số người sống trong đô thị chia cho diện tích đất ở.

Ví dụ minh họa về Cách tính mật độ dân số

Tính mật độ dân số năm 2001 tài khoản của mới nhất các nước trong bảng giá rẻ dưới đây.

Mật độ dân số là gì? Công thức tính mật độ dân số

Lời giải:

Mật độ năm 2001 giảm giá của nguyên nhân các nước:

Mật độ dân số Việt Nam: 78.700.000 người / 329.314 km2 = 239 người/km2

Trung Quốc: 1.273.300.000 người / 9.597.000 = 133 người/km2

In-đô-nê-xi-a: 206.100.000 người / 1.919.000 = 107 người/km2

Hy vọng qua bài viết trên bản quyền các bạn trực tuyến đã hiểu mật độ dân số là gì như thế nào , cách tính mật độ dân số như thế nào.

4.8/5 (36 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext