Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”

Qua hướng dẫn này bạn có thể thực hiện một hiệu ứng cho các mẫu quảng cáo nhỏ khá đơn giản nhưng không kém phần lạ mắt...

Qua hướng dẫn này bạn có thể thực hiện một hiệu ứng cho các mẫu quảng cáo nhỏ khá đơn giản cài đặt nhưng không kém phần lạ mắt.

B1. Tạo một file có thông số như hình 1

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 1

B2. Chọn File > Import > Import to Stage và chọn một hình nào đó tùy ý bạn

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 2

B3. Chọn Window > Align hay nhất để mở bảng Align và chọn các vị trí trên hình 3 chia sẻ để chỉnh hình nằm ngay ngắn

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 3

B4. Nhấp chuột phải vào Frame 2 và chọn Insert KeyFrame (xem hình 4)

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 4

B5.Thực hiện tương tự Bước 4 cho các Frame 3 giảm giá , 4 full crack , 5,... ứng dụng , 10 (xem hình 5)

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 5

B6. Tạo một lớp mới (xem hình 6)

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 6

B7. Nhấp vào Frame 1 nguyên nhân của Layer 2 tổng hợp . Chọn công cụ Oval Tool nơi nào , bỏ màu viền qua app , chọn màu tô là xanh (xem hình 7)

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 7

B8. Vẽ một hình tròn xanh ngay giữa hình và nhờ bảng Align nguyên nhân để chỉnh nó nằm ngay giữa khung làm việc (xem hình 8)

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 8

B9. Nhấp chuột phải vào Frame 2 tổng hợp của Layer 2 và chọn Insert KeyFrame (xem hình 9)

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 9

B10. Nhấp chuột phải vào hình tròn và chọn Free Transform (xem hình 10)

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 10

B11. Nhấn đống thời 2 phím Alt + Shift và dùng chuột rê hình tròn to ra (xem hình 11)

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 11

B12. Thực hiện tương tự Bước 9 trên điện thoại , 10 sửa lỗi , 11 cho các Frame 3 ở đâu uy tín , 4,... nguyên nhân , 10 xóa tài khoản của Layer 2 kiểm tra , mỗi Frame sau là hình tròn to hơn Frame trước (xem hình 12)

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 12

B13. Nhấp chuột phải vào Layer 2 và chọn Mask (xem hình 13)

Macromedia Flash - Hiệu ứng “vết dầu loang”
Hình 13

B14. Nhấn Enter + Ctrl full crack để kiểm tra kết quả.

Tải xuống file gốc tại đây.

4.8/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext