Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi

Các con chữ vừa rơi vừa xoay sẽ là những gì bạn có thể làm được sau khi đọc bài thực hành này.

Các con chữ vừa rơi vừa xoay danh sách sẽ là thanh toán những gì bạn xóa tài khoản có thể làm ứng dụng được sau khi đọc bài thực hành này.

1 kích hoạt . Tạo một file có thông số như hình 1

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 1

2 tổng hợp . Chọn công cụ Text Tool tất toán và chỉnh đăng ký vay các thông số kích hoạt , màu sắc như hình 2 rồi gõ vào chữ h

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 2

3 qua mạng . Dời chữ h lên trên khung làm việc (Stage)

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 3

4 trực tuyến . Nhấp chuột phải vào Frame 10 tính năng và chọn Insert KeyFrame

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 4

5 sử dụng . (Lưu ý rằng chữ h tốt nhất vẫn đang ở đâu tốt được chọn) Dùng chuột rê chữ xuống giữa khung làm việc ( full crack hoặc bạn dịch vụ có thể nhờ bảng Align ứng dụng để chỉnh theo ý mình)

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 5

6 cài đặt . Nhấp chuột phải vào giữa bất kì nơi nào từ Frame 1 đến Frame 10 cập nhật và chọn Create Motion Tween

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 6

7 phải làm sao . Nhấp chọn Frame 10 tài khoản . Chọn Modify > Transfrom > Flip Horizontal

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 7

8 tự động . Tạo một lớp mới

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 8

9 trên điện thoại . Tại Frame 10 qua app của lớp mới nhấp chuột phải qua app và chọn Insert KeyFrame

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 9

10 ở đâu tốt . Thực hiện tương tự từ Bước 2 đến Bước 7 cho chữ e
11 trực tuyến . Thực hiện tương tự phải làm sao các Bước 9 tính năng , 10 kinh nghiệm , rồi 2 đến 7 tại tự động các Frame 20 như thế nào , 30 miễn phí , 40 như thế nào để có tốc độ các chữ l kỹ thuật , l công cụ , o
12 ứng dụng . Tại Frame 50 qua mạng của lớp thứ tư (Layer 4) full crack , nhấp chuột phải danh sách và chọn Insert Frame (xem hình 10)

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 10

13 qua app . Thực hiện tương tự Bước 12 cho ứng dụng các Layer 3 kinh nghiệm , Layer 2 qua app , Layer 1 nơi nào cũng tại Frame 50
14 sửa lỗi . Nhấp chuột phải vào Frame 51 hay nhất của Layer 1 rồi chọn Insert KeyFrame(xem hình 11)

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 11

15 link down . (Lưu ý rằng ta đang thao tác trên Frame 51 tối ưu của Layer 1) Chọn Modify > Transform > Flip Horizontal (xem hình 12)

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 12

16 chia sẻ . Thực hiện tương tự Bước 14 giá rẻ , Bước 15 cho nạp tiền các Layer còn lại
17 qua app . Tạo một Layer mới trên Layer 5 (xem hình 13)

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 13

18 vô hiệu hóa . Nhấp chuột phải vào Frame 51 trực tuyến của Layer 6 qua app và chọn Insert KeyFrame (xem hình 14)

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 14

19 tính năng . Mở bàng Actions tốt nhất và nhập vào dòng lệnh stop(); (xem hình 15)

Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi
Hình 15

20 giả mạo . Nhấn Enter + Ctrl tất toán để kiểm tra kết quả hướng dẫn . Tải xuống file nguồn tại đây.

4.9/5 (66 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext