Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản Gmail/Google (bao gồm Google Apps) là một tính năng mà Google đã bổ sung để người dùng có thể nối các tài khoản của họ với nhau dưới một lần đăng nhập. Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng c

Quản Trị Mạng - Liên kết tài khoản YouTube tự động với tài khoản Gmail/Google ( dịch vụ bao gồm Google Apps) là một tính năng mà Google đã bổ sung nguyên nhân để người dùng có thể nối các tài khoản trực tuyến của họ ở đâu nhanh với nhau dưới một lần đăng nhập. Bài viết download sẽ hướng dẫn người dùng cách liên kết tự động những tài khoản này tốt nhất để đăng nhập và sử dụng dễ dàng.

Đăng nhập vào YouTube bằng tài khoản Google sau đó kích vào mũi tên xuống trên tên tài khoản (thường nằm ở góc trên bên phải hỗ trợ của cửa sổ trình duyệt).

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Kích vào Settings từ thực đơn ngữ cảnh.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Nhấn Advanced.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Kích vào đường dẫn Change Google Account.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Nhập mã hiển thị và kích Unlink My Accounts khóa chặn để ngắt liên kết tài khoản Google khởi tài khoản YouTube.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

kiểm tra Khi cửa sổ xác nhận hiện ra chia sẻ , nhấn OK.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Nhấn vào Link to an Existing Google Account.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Kích vào đường dẫn Sign in as a different user.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Nhập địa chỉ email và mật khẩu lấy liền của tài khoản muốn mà ta muốn tài khoản YouTube chia sẻ được liên kết tới tính năng . Nhấn vào Link Accounts sau khi hoàn tất.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Một hộp thoại màu xanh phải làm sao sẽ hiện ra thông báo tài khoản bây giờ đã mẹo vặt được liên kết tới tài khoản nạp tiền của Google.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

mẹo vặt nếu bạn đã liên kết tài khoản YouTube sử dụng với tài khoản Google Apps thì bạn sửa lỗi sẽ nhận giảm giá được thông báo sau đây cho lần truy cập kênh YouTube đầu tiên.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

4.8/5 (50 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext