Khôi phục SQL Server từ Transaction Log

Transaction Log (có tên gọi khác là Database Log hay Binary Log) là một lược sử hành động được hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thực thi để đảm bảo thuộc tính ACID khi hệ thống bị lỗi.

Quản trị mạng - Backup là một phần công việc cần thực hiện trong hay nhất quá trình nâng cấp khóa chặn và vận hành máy chủ SQL nhanh nhất . Và phần công việc còn lại là tiến trình restore nhanh nhất được thực hiện mỗi khi máy chủ SQL có lỗi phát sinh tốc độ . Một trong kỹ thuật những tình huống này xóa tài khoản có thể liên quan tới kỹ thuật quá trình restore từ file Transaction Log (Bản ghi giao tác) Backups.

Transaction Log (có tên gọi khác là Database Log hay Binary Log) là một lược sử hành động quảng cáo được hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thực thi hỗ trợ để đảm bảo thuộc tính ACID (atomicity giả mạo , consistency địa chỉ , isolation cập nhật , durability) khi hệ thống bị lỗi.

Có một rắc rối như thế nào với Transaction Log Backups đó là yêu cầu restore từ nhiều file hơn là tốt nhất chỉ từ một file full backup hỗ trợ . Để khôi phục thành công cơ sở dữ liệu dịch vụ , bạn phải sử dụng download mọi file Transaction Log Backups an toàn đã tăng tốc được tạo khóa chặn và chúng phải hướng dẫn được khôi phục theo trật tự khi tạo miễn phí . tài khoản Nếu một file Transaction Log Backup nào đó bị lỗi hay nhất , bạn ứng dụng sẽ không thể thực hiện khôi phục bất kì file Transaction Log Backup nào sau file lỗi đó mới nhất . Chúng cần trực tuyến được khôi phục theo thứ tự mẹo vặt và bạn không thể bỏ qua bất kì file nào.

download Trên đây là 5 bước cơ bản cần thực hiện khi tiến hành restore một cơ sở dữ liệu SQL từ Transaction Log.

Bước 1: Backup phần hoạt động trực tuyến của Transaction Log

Trong trường hợp máy chủ SQL bị lỗi kỹ thuật và bạn cần phải restore sang một máy chủ khác ở đâu tốt , trước tiên bạn cần backup phần hoạt động kích hoạt của Transaction Log ở đâu uy tín để lưu lại tốc độ những giao tác đang sử dụng qua mạng vẫn chưa kiểm tra được backup vào một Transaction Log Backup hiện có lấy liền . Để tạo Transaction Log Backup cuối này bạn hãy sử dụng lệnh có cú pháp tương tự chi tiết như sau:
Trong đó C:SQLBackupNorth.bak là địa chỉ lưu file Transaction Log Backup.

Lệnh này địa chỉ sẽ tạo một Transaction Log Backup khác tự động sẽ tính năng được sử dụng trong tiến trình restore.

Bước 2: Xác định dữ liệu cần restore


giá rẻ Nếu bạn chưa biết trên điện thoại những thông tin quan trọng nào trong cơ sở dữ liệu cần phải restore giảm giá thì bạn hãy thực hiện truy vấn tự động những bản biểu công cụ của máy chủ SQL trong msdb hướng dẫn , địa chỉ những bảng này tốt nhất sẽ hiển thị giá rẻ mọi file backup trên máy chủ tốt nhất , sửa lỗi bao gồm danh sách những file backup tất toán được tạo bằng Maintenance Plans download , wizard trong Enterprise Manager an toàn , ứng dụng những lệnh T-SQL danh sách tối ưu những công cụ nhóm ba khác sử dụng tính năng SQL Server danh sách được tích hợp ở đâu uy tín để tạo file backup.

Trong msdb tối ưu sẽ chứa dịch vụ những loại bảng sau:
  • backupfile - Chứa một bản ghi cho mỗi dữ liệu hay file Log ở đâu nhanh đã vô hiệu hóa được backup.
  • backupmediafamily - Chứa một bản ghi cho mỗi nhóm phương tiện.
  • backupmediaset – Chứa một bản ghi cho mỗi bộ công cụ backup.
  • backupset – Chứa một bản ghi cho mỗi nhóm file backup.
kỹ thuật Nếu muốn thực hiện một tự động quá trình restore hoàn toàn lừa đảo , trước hết bạn phải thực hiện Full Backup tốt nhất bao gồm Differential (file cập nhật) ở đâu tốt đăng ký vay những Transaction Log Backup cho Differential giá rẻ . giá rẻ Những bảng trên giảm giá sẽ hiển thị file backup thực hiện trước trên cùng quản lý , vì vậy bạn cần tìm đến file Full Backup mới nhất cập nhật trực tuyến những file backup khác hay nhất được tạo sau khi thực hiện Full Backup.

Bước 3: Kiểm tra nội dung giá rẻ của file Backup

Ngoài lệnh RESTORE thực hiện khôi phục giá rẻ những file backup sửa lỗi , một số lệnh RESTORE khác cho phép bạn kiểm tra nội dung thanh toán của chia sẻ những file backup mật khẩu . hướng dẫn Những lệnh này quảng cáo bao gồm RESTORE HEADERONLY nơi nào RESTORE FILELISTONLY.

RESTORE HEADERONLY

Lệnh này cho phép bạn kiểm tra thông tin tổng quát kiểm tra của hướng dẫn mọi file backup trên một công ụ backup cụ thể chia sẻ . Lệnh này hướng dẫn rất hữu dụng khi bạn cần restore từ nhiều file backup hay lấy liền nếu file backup đó là ở đâu uy tín của một máy chủ khác bản quyền mà bạn không quản lý nhanh nhất . Để kiểm tra ở đâu tốt những gì an toàn được lưu trữ trong file backup đó lừa đảo , bạn hãy chạy lệnh này trong Query Analyzer.

RESTORE FILELISTONLY

Lệnh này cho phép bạn kiểm tra danh sách cơ sở dữ liệu lừa đảo sử dụng những file Log trong nhóm file backup lừa đảo , dung lượng tải về của dữ liệu qua app địa chỉ các file Log lừa đảo . LogicalName giảm giá và PhysicalName là kích hoạt những thành phần dữ liệu chính mới nhất được sử dụng trong suốt tiến trình restore phải làm sao . Cú pháp lệnh có dạng:

Trang 2: Bước 4: Lựa chọn tùy chọn restore


Bước 4: Lựa chọn tùy chọn restore

Có một số tùy chọn phải làm sao để áp dụng khi restore file backup quản lý , full crack bao gồm công cụ những file Transaction Log Backup qua web . Dưới đây là một số tùy chọn restore:

NORECOVERY

Tùy chọn này cho phép restore sử dụng những file backup bổ sung vô hiệu hóa . Bạn thanh toán có thể sử dụng nó khi restore Full download , Differential hay Transaction Log Backup xóa tài khoản . Bạn hãy dùng lệnh sau:
RECOVERY

Đây là tùy chọn mặc định cài đặt nếu không có tùy chọn nào nguyên nhân được lựa chọn thanh toán . Tùy hconj này kinh nghiệm sẽ tự động được áp dụng cho tiến trình restore cuối miễn phí . giảm giá Khi tự động được áp dụng chi tiết , bạn không thể restore địa chỉ những file backup bổ sung qua web , hay nhất nếu muốn thực hiện restore cả nhanh nhất những file backup bổ sung qua mạng thì bạn phải thực hiện restore lại từ đầu ở đâu uy tín . Tùy chọn này sử dụng có thể giảm giá được sử dụng khi restore Full giá rẻ , Differential hay Transaction Log Backup qua web . Để lựa chọn tùy chọn này bạn hãy dùng lệnh sau:
STANDBY

Tùy chọn này cho phép bạn chuyển cơ sở dữ liệu sang chế độ Read-Only (chỉ xem) trên điện thoại , tốc độ nhưng nó kích hoạt vẫn cho phép restore nhanh nhất những file Transation Log bổ sung hay nhất . Tùy chọn này trên điện thoại có thể miễn phí được sử dụng khi restore Full hướng dẫn , Differential hay Transaction Log Backup khóa chặn . Lệnh lựa chọn tùy chọn này có dạng:
MOVE

chia sẻ Khi restore cơ sở dữ liệu sang một máy chủ khác qua mạng , tốc độ có thể bạn kích hoạt sẽ phải sử dụng tùy chọn MOVE chia sẻ nếu khóa chặn những máy chủ không download được cài đặt theo cùng một phương pháp tăng tốc . Như địa chỉ đã nhắc đến ở trên lừa đảo , khi sử dụng LogicalName (tên logic) miễn phí và PhysicalName (tên vật lý) từ lệnh RESTORE FILELISTONLY trực tuyến . Tùy chọn MOVE cho phép bạn di chuyển nhanh nhất những file vật lý tới một vị trí khác trên máy chủ trên điện thoại . Tùy chọn này cần miễn phí được sử dụng cho chia sẻ mọi loại file backup lừa đảo bao gồm Full tài khoản , Differential hay nhất và Transaction Log ở đâu nhanh . Lệnh lựa chọn tùy chọn này có dạng:
Bước 5: Lựa chọn thời điểm Restore

Ngoài việc restore hoàn toàn Transaction Log tổng hợp , SQL Server ở đâu nhanh cũng có như thế nào những tùy chọn dừng tại một thời điểm cụ thể hay dấu giao tác mới nhất . Bạn xóa tài khoản có thể lựa chọn quảng cáo những tùy chọn này khi biết khi nào hay vị trí lỗi xảy ra trên cơ sở dữ liệu này phải làm sao , bạn chi tiết có thể phục hồi full crack những giao tác cơ sở dữ liệu cho một điểm cụ thể mẹo vặt để tránh lỗi xảy ra hỗ trợ . Ví dụ kiểm tra , tối ưu nếu ai đó xóa trên điện thoại mọi bản ghi trong một bảng dữ liệu , ở đâu uy tín có thể bạn lấy liền sẽ muốn khôi phục cơ sở dữ liệu tới thời điểm trước khi khôi phục tới bảng qua app đã bị xóa bản ghi đó.

STOPAT

Tùy chọn này giúp khôi phục tốc độ mọi giao tổng hợp đã thực hiện tính đến một thời điểm nhất định link down . Ví dụ:
Hai lệnh tự động tiếp theo giúp bạn khôi phục mẹo vặt những giao tác sử dụng dấu giao tác quản lý mà phải là trực tuyến những giao tác cài đặt đã đặt tên qua web được sử dụng trong ứng dụng mới nhất . công cụ Nếu sử dụng địa chỉ những giao tác chưa giá rẻ được đặt tên nơi nào thì tùy chọn này an toàn sẽ không có tác dụng.

STOPATMARK

Với tùy chọn này bạn tốc độ có thể khôi phục mẹo vặt mọi giao tác xảy ra cho đến mốc giao tác Invoice1024 mật khẩu . Bổ sung lệnh có cú pháp nạp tiền như sau kinh nghiệm để lựa chọn tùy chọn này:
Tùy chọn này giúp khôi phục tăng tốc mọi giao tác mới nhất đã thực hiện xảy ra trước mốc giao tác Invoice1024 nạp tiền . Để sử dụng tùy chọn này bạn hãy bổ sung lệnh có cú pháp khóa chặn như sau:
Một số tùy chọn khôi phục ứng dụng có thể xóa tài khoản được sử dụng cho tốt nhất mọi file backup tài khoản kiểm tra những tùy hconj nhất định chỉ tăng tốc được sử dụng cho file Transaction Log Backup.

4.9/5 (37 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext