Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Công cụ Indents và Tabs trên Word 2016 cho phép người dùng chia các phần thông tin văn bản bằng cách sử dụng bộ căn chỉnh Tab hoặc thước kẻ ngang

Giới thiệu

Công cụ thụt lề cho phép người dùng chia nhanh nhất các phần thông tin văn bản sử dụng bộ căn chỉnh Tab cập nhật hoặc thước kẻ ngang trong cài đặt Tabs Indents.

Xem video sử dụng dưới đây danh sách để hiểu thêm cách sử dụng Indents qua app và Tabs trong Word.

Thụt lề văn bản

Các văn bản thông thường luôn yêu cầu dòng đầu tiên ứng dụng của mỗi đoạn đều phải lùi đầu dòng trực tuyến . Vì vậy tốc độ , về mặt thẩm mỹ ứng dụng , tính năng này quảng cáo sẽ giúp cho văn bản trở nên rõ ràng tối ưu , tách biệt.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Không chỉ dòng đầu tiên giả mạo ở đâu uy tín các dòng khác phải làm sao cũng nhanh nhất có thể thụt lề link down , do đó mẹo vặt , thường trên điện thoại được gọi là thụt lề treo.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Sử dụng phím Tab

Cách nhanh nhất quảng cáo để thụt lề là sử dụng phím Tab chi tiết . Cách này chỉ dùng căn chỉnh dòng đầu tiên lùi vào 1/2 inch.

Bước 1: Đặt điểm chèn vào dòng đầu tiên bản quyền của đoạn văn bạn muốn lùi đầu dòng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Bước 2: Nhấn nút Tab ở đâu uy tín . ở đâu tốt Trên thước kẻ ngang mẹo vặt , bạn giảm giá sẽ thấy dấu thụt lề dòng đầu di chuyển sang phải ½inch.

Bước 3: Đoạn văn bản quyền đã xóa tài khoản được thụt lề.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

tất toán Nếu thước kẻ không hiển thị nơi nào , hãy chọn View trên thanh công cụ nhanh nhất sau đó tích vào ô thước kẻ.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Dấu thụt lề

Trong một vài trường hợp full crack , bạn muốn điều chỉnh nhiều hơn bản quyền thì nên dùng dấu thụt lề địa chỉ , cho phép thụt lề bất kỳ đoạn văn nào.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Các dấu thụt lề nằm bên trái sửa lỗi của thước kẻ ngang trên điện thoại và có một vài tùy chỉnh thụt lề hướng dẫn như sau:

  • First-line indent marker Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs Dấu thụt lề dòng đầu.
  • Hanging indent marker Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs Dấu thụt lề treo
  • Left indent marker Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs Dấu thụt lề trái di chuyển cả dấu thụt lề dòng đầu download và thụt lề treo cùng một lúc.

Sử dụng dấu thụt lề

Bước 1: Đặt điểm chèn vào chỗ bạn muốn thụt lề trong đoạn như là một hướng dẫn hoặc nhiều đoạn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Bước 2: Giữ giả mạo và kéo dấu thụt lề thanh toán mong muốn dịch vụ . Ví dụ đăng ký vay , giữ giảm giá và kéo thụt lề trái.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Bước 3: Thả chuột qua app mẹo vặt đã xong.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Sử dụng lệnh

thanh toán Nếu bạn muốn thụt nhiều dòng chia sẻ của văn bản dữ liệu hoặc toàn bộ đoạn văn giả mạo , bạn tài khoản có thể sử dụng lệnh thụt lề danh sách . Lệnh nơi nào sẽ điểu chỉnh lùi 1/2 inch.

Bước 1: Chọn văn bản bạn muốn căn chỉnh.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Bước 2: Trong "Home" tối ưu , chọn lệnh tăng giảm kích thước.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Bước 3: Đã thụt lề xong.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Để tùy chỉnh kích thước lề danh sách , chọn Layout tự động và điền giá trị thích hợp vào danh sách các ô.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Tabs

Sử dụng Tab trên điện thoại sẽ điều chỉnh thụt lề linh hoạt hơn kích hoạt . Theo mặc định download , mỗi lần dùng Tab sửa lỗi , văn bản tất toán sẽ lùi vào 1/2 inch sang bên phải dữ liệu . Sử dụng thêm điểm dừng trên thước kẻ cho phép bạn thay đổi kích thước Tab ở đâu nhanh và áp dụng qua app được nhiều nút tab điểm dừng cho một dòng miễn phí . Ví dụ phải làm sao , trong phần tóm tắt full crack , bạn giá rẻ có thể căn lề trái cho đầu câu mẹo vặt và căn lề phải cho cuối câu bằng cách sử dụng thêm tab phải như hình sau.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

an toàn Khi ấn phím Tab nguyên nhân , ở đâu uy tín có thể thêm một tab danh sách hoặc một dấu thụt lề đầu dòng dữ liệu , tùy thuộc vào điểm chèn qua web . Nói chung qua app , kích hoạt nếu điểm chèn nằm đầu đoạn giả mạo sẽ cho thêm dấu thụt lề đầu dòng kiểm tra , trực tuyến qua web hoặc không đăng ký vay , quản lý sẽ thêm một tab.

Bộ căn chỉnh Tab

Bộ căn chỉnh Tab nằm ở thước kẻ dọc phía bên trái như thế nào . Di chuyển trỏ chuột vào bộ căn chỉnh tối ưu sẽ thấy xuất hiện tên điểm dừng Tab.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Các loại điểm dừng Tab:

  • Left Tab Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs Căn trái tính từ điểm dừng.
  • Center Tab Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs Căn văn bản đều sang 2 bên qua mạng của điểm dừng.
  • Right Tab Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs Căn phải tính từ điểm dừng.
  • Decimal Tab Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs Sắp xếp nguyên nhân các số thập phân sử dụng điểm thập phân.
  • Bar Tab Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs Vẽ đường kẻ dọc trong văn bản.
  • First Line Indent Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs Chèn dấu thụt lề dòng đầu trên thước kẻ.
  • Hanging Indent Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs Chèn dấu thụt lề treo.

thanh toán Thêm điểm dừng

Bước 1: Chọn một miễn phí hoặc nhiều đoạn văn bạn muốn thêm điểm dừng bản quyền . mới nhất Nếu bạn không chọn đoạn văn kinh nghiệm , điểm dừng thanh toán sẽ áp dụng vào đoạn văn giá rẻ hiện tại ứng dụng kinh nghiệm các đoạn văn mới.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Bước 2: Kích bộ căn chỉnh Tab cho đến khi thấy điểm dừng tốc độ mong muốn xuất hiện an toàn . Ví dụ link down , chọn Right Tab.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Bước 3: Chọn vị trí muốn căn chỉnh trên thước kẻ ngang download và thêm bao nhiêu điểm dừng tùy ý.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Bước 4: Đặt điểm chèn vào trước đoạn văn cần chỉnh qua app , rồi ấn Tab cài đặt . Văn bản tải về sẽ chuyển sang vị trí điểm dừng miễn phí tiếp theo an toàn . Ví dụ qua mạng , chúng ta chuyển qua mạng các năm sang điểm dừng quảng cáo tiếp theo.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

Xóa điểm dừng

cài đặt Khi không còn sử dụng điểm dừng chi tiết , bạn nên xóa bớt chúng đi tốc độ . Đầu tiên tăng tốc , chọn ứng dụng những văn bản đang dùng điểm dừng qua app . Tiếp theo dịch vụ , giữ đăng ký vay và kéo chúng ra khỏi thước kẻ.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 6): Sử dụng Indents và Tabs

4.8/5 (50 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext