Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services

Bộ sản phẩm SQL Server 2005, 2008 và 2008 R2, tất cả đều được đóng gói cùng với SQL Server Reporting Services (SSRS) – giải pháp chuyên dụng tạo báo cáo dành cho các doanh nghiệp. Với SSRS, người sử dụng có thể tạo, đặt lịch, đăng tải v�

QuanTriMang.com - Bộ sản phẩm SQL Server 2005 sửa lỗi , 2008 kích hoạt và 2008 R2 full crack , giả mạo tất cả đều tối ưu được đóng gói cùng lấy liền với SQL Server Reporting Services (SSRS) – giải pháp chuyên dụng tạo báo cáo dành cho phải làm sao các doanh nghiệp quảng cáo . Với SSRS tốt nhất , người sử dụng thanh toán có thể tạo kiểm tra , đặt lịch giảm giá , đăng tải hướng dẫn và quản lý tăng tốc các bản báo cáo khác nhau từ nhiều nguồn dữ liệu gốc đa dạng giá rẻ . Trong phần sau thanh toán của bài viết cập nhật , chúng ta quản lý sẽ cùng nhau tạo full crack , chỉnh sửa thanh toán và export báo cáo SSRS theo cách thủ công.

Gán SSRS Report vào Project trong BIDS:

Trước tiên như thế nào , như thế nào các bạn cần tham khảo cập nhật và hoàn thiện quản lý những bước đầu về SSRS tại đây hay nhất . Để tạo bản báo cáo theo cách bình thường trong Business Intelligence Development Studio (BIDS) chi tiết , tự động các bạn làm theo trình tự sau:

Mở BIDS mật khẩu , hướng dẫn và chọn File > Open > Project/Solution.

Chỉ đường dẫn tới Report Server Project tạo trước đó.

Trong cửa sổ Solution Explorer qua app , kích chuột phải tại Reports link down và chọn Add > New Item.

Chọn Report tại mục Add New Item xóa tài khoản , đặt tên cho báo cáo (ví dụ MyReport.rdl) ở đâu tốt và nhấn OK.

Tại đây dữ liệu , bạn trên điện thoại sẽ có bản báo cáo SSRS rỗng tối ưu , đang mở trong BIDS:

Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services

Tại cửa sổ bên trái vô hiệu hóa , tổng hợp các bạn tải về sẽ thấy thẻ Toolbox tốt nhất Report Data tải về . cài đặt Nếu nơi nào những thẻ này không hiển thị khóa chặn , hãy lựa chọn mới nhất những thẻ tương ứng phù hợp từ menu View xóa tài khoản . Công cụ Toolbar hiển thị toàn bộ thành phần trên bản báo cáo như textbox ứng dụng và table qua mạng , chức năng Report Data kinh nghiệm sẽ hiển thị an toàn các nguồn dữ liệu sửa lỗi , hướng dẫn bao gồm kết quả truy xuất từ gốc kỹ thuật , tối ưu bao gồm kích hoạt các file ảnh khóa chặn , trường dữ liệu (ví dụ như tham số Page Number).

vô hiệu hóa Thêm Data Source giảm giá và Dataset vào Project:

Khái niệm data source - nguồn dữ liệu trực tuyến , ở đây hướng dẫn sẽ làm nhiệm vụ nhận dạng cơ sở dữ liệu ( mật khẩu hoặc tự động các đối tượng dữ liệu khác thanh toán , ví dụ như file XML) từ vị trí bạn dùng mật khẩu để đẩy dữ liệu ứng dụng , giả mạo các thuộc tính miễn phí của giao thức kết nối – tên server ứng dụng và tài khoản ở đâu nhanh , kích hoạt được sử dụng tự động . Bài hướng dẫn lần này dựa trên nguồn dữ liệu SQL Server miễn phí đã tạo trước đó qua app , ở đâu uy tín các bạn hãy làm theo trình tự sau:

Tại thẻ Report Data địa chỉ , chọn New > Data Source mật khẩu và đặt tên cho dữ liệu gốc này.

Chọn Use shared data source reference

Chọn nguồn cơ sở dữ liệu SQL Server kiểm tra đã tạo trước đó từ menu dữ liệu , nhấn OK:

Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services

Khái niệm dataset ở đây là tập hợp tính năng các yêu cầu về dữ liệu tài khoản , thông qua giá rẻ các câu lệnh truy vấn tốt nhất , phải làm sao hoặc trực tuyến quá trình lưu trữ kỹ thuật , chi tiết tất cả đều đăng ký vay được bắt đầu từ nguồn dữ liệu giả mạo , ngoài ra sử dụng , dataset còn chỉ định công cụ những dữ liệu nào phù hợp quảng cáo để hiển thị trên báo cáo tổng hợp . Để thêm dataset vào giả mạo các bản báo cáo ở đâu nhanh , nhanh nhất các bạn làm theo miễn phí bước sau:

Tại thẻ Report Data dữ liệu , chọn New > Dataset giả mạo và đặt tên cho thành phần này.

Chọn nguồn cơ sở dữ liệu tại bước trên.

Tại đây dịch vụ , cập nhật các bạn gõ/paste tính năng các câu lệnh mẫu thanh toán , lừa đảo hoặc đơn giản hơn là sử dụng tính năng Query Designer. Ví dụ kỹ thuật như sau:

SELECT P.Name ,
ProductNumber ,
Color ,
ListPrice ,
SC.Name [Category]
FROM Production.Product P
LEFT OUTER JOIN Production.ProductSubCategory SC
ON P.ProductSubCategoryID = SC.ProductSubCategoryID
WHERE ListPrice BETWEEN 0 AND 1000
ORDER BY Category tất toán , ListPrice ASC

Sau đó nhấn OK nhanh nhất . ứng dụng Khi kết thúc bạn ở đâu uy tín sẽ thấy data set hiển thị trong ở đâu nhanh các trường dữ liệu tại thẻ Report Data.

nhanh nhất Thêm tăng tốc các thành phần dữ liệu khác vào báo cáo:

Sau khi hay nhất đã khởi tạo thành công dataset chi tiết , qua app các bạn bắt đầu tạo báo cáo miễn phí . Trước tiên là tốt nhất các thuộc tính đơn giản phải làm sao và quen thuộc như bảng sản phẩm trên điện thoại , tiêu đề vô hiệu hóa và số trang.

Kéo thả Table từ thẻ Toolbox vào giao diện chính ở đâu uy tín của báo cáo.

Tại thẻ Report Data download , tiếp tục kéo kiểm tra và thả cài đặt các trường dữ liệu Category hỗ trợ , Color nguyên nhân , Product qua mạng , Name tính năng , ứng dụng và List Price cài đặt như sau:

Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services

Làm tương tự ứng dụng như vậy tăng tốc với thành phần Textbox mẹo vặt , gõ AdventureWorks Products.

Tại phần trống mới nhất của bản báo cáo giả mạo , khóa chặn các bạn kích chuột phải kiểm tra và chọn Insert > Page Footer.

Kéo thả textbox vào phần footer này vô hiệu hóa , tại mục Built-In Fields trên thẻ Report Data cài đặt , kéo thẻ tiếp thành phần Page Number.

Sử dụng tính năng Preview quảng cáo để xem trước bảng báo cáo ở đâu uy tín với dữ liệu truyền vào trực tuyến đã chuẩn hay chưa tải về .

Định dạng báo cáo xóa tài khoản và export:

Đây là bước cuối cùng tất toán để hoàn thiện tính năng các bản báo cáo sử dụng , full crack bao gồm tốt nhất những tính năng tại thẻ Design:

mật khẩu Thêm bản quyền và xóa nhanh nhất các cột: click chuột phải vào bảng full crack và chọn Insert Column > Left nhanh nhất hoặc Right.

Thay đổi độ rộng trực tuyến của cột dữ liệu: kéo tăng tốc và thay đổi phần bên ngoài.

Thay đổi font hướng dẫn và định dạng: chọn qua web các trường dữ liệu tương ứng địa chỉ , tùy chỉnh kiểm tra hoặc thay đổi theo nhu cầu sử dụng.

Định dạng chuẩn chữ số hiển thị: nhấn chuột phải vào trường dữ liệu số tăng tốc , chọn Text Box Properties dữ liệu và thay đổi phần Number.

Thay đổi kích cỡ tải về của báo cáo: di chuột link down và kéo tại kinh nghiệm các góc hỗ trợ để phóng to vô hiệu hóa hoặc thu nhỏ kích thước.

Để export báo cáo ra tài khoản các định dạng khác nhau như PDF tất toán , Excel.. cài đặt . download các bạn làm dịch vụ như sau:

Chọn thẻ Preview

Nhấn nút Export ở phía bên trên:

Sau đó chọn định dạng phù hợp xóa tài khoản , đường dẫn lưu file mới nhất và nhấn Save.

Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services

ở đâu nhanh Trên đây là ở đâu tốt những bước cơ bản link down để tạo full crack và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services link down , trên điện thoại ngoài ra sử dụng các bạn giả mạo có thể tham khảo thêm ví dụ tại đây: SQL Server Books Online xóa tài khoản , SQL Server Books Online Tutorials ứng dụng , Microsoft Press - Stacia Misner vô hiệu hóa và CodePlex tối ưu . Chúc đăng ký vay các bạn thành công!

4.8/5 (84 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext