Hướng dẫn cài đăt VLC 1.1 từ Git trong Ubuntu Linux

Với nhiều nét cải tiến trong phiên bản 1.1, rất nhiều người sử dụng Ubuntu tỏ ra khá háo hức trở thành những người đầu tiên tận hưởng tiện ích của VLC

Quản Trị Mạng - Với nhiều nét cải tiến trong phiên bản 1.1 kinh nghiệm tiếp theo ứng dụng của ứng dụng trình chiếu media VLC quảng cáo , tự động rất nhiều người sử dụng Ubuntu tỏ ra khá háo hức trở thành nhanh nhất những người đầu tiên tận hưởng tiện ích tất toán của VLC mang lại nhanh nhất . Bài viết sau qua web sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cập nhật VLC phiên bản mới nhất download .

Thực ra có 2 cách ứng dụng để cài đặt VLC 1.1 trong Ubuntu tài khoản , full crack nhưng Quản Trị Mạng nơi nào sẽ giới thiệu xóa tài khoản với các bạn cách làm ổn định và tỉ lệ thành công khả quan nhất.

Hướng dẫn cài đăt VLC 1.1 từ Git trong Ubuntu Linux

Trước khi tiến hành trực tuyến , các bạn cần cài đặt đầy đủ các gói độc lập đi kèm và cần thiết bằng câu lệnh sau:

[user_name]$ sudo apt-get build-dep vlc

Tiếp theo trực tuyến , chúng ta cần cài đặt thêm các gói mã nguồn vô hiệu hóa nhằm xây dựng và biên dịch tự động để tạo ra file *.tar:

[user_name]$ sudo apt-get install libtool build-essential automake-1.10 git-core libxcb-shm0-dev libxcb-xv0-dev libxcb-keysyms1-dev libx11-xcb-dev checkinstall

Bước kích hoạt tiếp theo ở đâu tốt , các bạn cần tải bộ mã nguồn mới nhất từ VLC bằng câu lệnh sau:

[user_name]$ git clone git://git.videolan.org/vlc.git

sửa lỗi Nếu trong trường hợp câu lệnh này không hoạt động danh sách , bạn có thể trực tiếp sử dụng gói sau đây.

Sau khi tải về máy cài đặt , giải nén file bằng câu lệnh sau:

[user_name]$ tar -xvzf vlc-HEAD.tar.gz

Các yếu tố cần thiết đã có đủ qua web , chúng ta bắt đầu công việc chính bản quyền . Chuyển tới thư mục chính:

[user_name]$ cd vlc

Tiếp theo:

[user_name]$ ./bootstrap

Bước này nguyên nhân sẽ khởi tạo mã nguồn và tạo file thiết lập khóa chặn .

Sau đó giả mạo , kiểm tra lại toàn bộ công cụ và các gói mã bằng câu lệnh ./configure:

[user_name]$ ./configure --prefix=/opt/vlc --exec-prefix=/usr

Quá trình thiết lập kết thúc tốt nhất , ở đâu uy tín tiếp theo là quá trình biên dịch mã kiểm tra , sử dụng cú pháp make:

[user_name]$ make […]

Chú ý: khi thực hiện quá trình make mới nhất , bạn giả mạo sẽ có thể gặp phải lỗi sau:

LUA byte compiler missing kích hoạt .
make[2]: *** [lua/intf/luac.luac] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/sahni/Downloads/vlc/share"
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/sahni/Downloads/vlc"
make: *** [all] Error 2

Đây có thể là lỗi thiếu sót do các gói package tải về công cụ hoặc tự động sinh ra trong quá trình biên dịch vô hiệu hóa , các bạn sử dụng câu lệnh sau tự động để khắc phục:

[user_name]$ cd share
[user_name]$ for f in `find ở đâu nhanh . | grep ".lua$"`; do f2=`echo $f | sed "s/lua$/luac/g"`; ln -sf `basename $f` $f2; done $

Sau đó qua app , chờ quá trình make kết thúc bản quyền , dữ liệu sẽ mất 1 khoảng thời gian nhất định khóa chặn . Hoặc bạn giả mạo cũng có thể tiến hành cài đặt VLC bằng make install:

[user_name]$ sudo make install

Hoặc sử dụng tính năng checkinstall giảm giá , checkinstall có khả năng lưu trữ thông tin chi tiết của vị trí và tự động sinh file nhị phân tổng hợp để quản lý kết hợp download với Packet Management Software:

[user_name]$ sudo checkinstall --fstrans=no --install=yes --pkgname=vlc --pkgversion "1:1.1.0-git`date +%Y%m%d`-0.0ubuntu2" –default

Quá trình này tốc độ sẽ tạo ra file *.deb tốt nhất với dung lượng khoảng 400 Mb trong cùng thư mục lưu trữ VLC tốt nhất . Và việc cài đặt chi tiết với *.deb thì đơn giản hơn nguyên nhân rất nhiều so chia sẻ với việc sử dụng câu lệnh giá rẻ .

Chúc bạn thành công!

4.9/5 (57 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext