Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết nhất những cách để bạn có thể làm chủ ứng dụng Mail trên iPhone và iPad.

Ứng dụng Mail trên iPhone dịch vụ và iPad cho phép bạn tạo hộp thư chi tiết , đánh dấu email hay thậm chí là tạo một danh sách VIP cho giả mạo những liên hệ quan trọng tốc độ , chi tiết nhưng đôi khi bạn tốc độ sẽ dễ dàng bị bối rối khi tốt nhất mà có an toàn quá nhiều sửa lỗi những phím bấm hay lối tắt trong ứng dụng.

Bài viết địa chỉ dưới đây trực tuyến sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết nhất vô hiệu hóa những cách bản quyền để bạn kinh nghiệm có thể làm chủ ứng dụng Mail trên iPhone sử dụng và iPad.

Cách đánh dấu email là tốt nhất đã đọc full crack hoặc chưa đọc

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Edit (Sửa) ở góc trên bên phải màn hình.
 • Chọn nạp tiền bất cứ email nào download mà bạn muốn đánh dấu là như thế nào đã đọc.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

 • Nhấn Mark (Đánh dấu) ở góc trái bên dưới màn hình.
 • Chọn Mark as Read (Đánh dấu là trên điện thoại đã đọc) miễn phí . giảm giá Nếu sửa lỗi những email đó tài khoản đã giá rẻ được bạn đọc rồi quản lý , bạn tốc độ có thể chọn Mark as Unread (Đánh dấu chưa đọc) danh sách để đánh dấu email đó lại thành chưa đọc.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

Cách gắn cờ email

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Edit (Sửa) ở góc trên bên phải màn hình.
 • Chọn ở đâu nhanh bất cứ email nào mới nhất mà bạn muốn gắn cờ.
 • Nhấn Mark (Đánh dấu) ở góc dưới bên trái màn hình.
 • Chọn Flag (Gắn cờ) nạp tiền . kinh nghiệm Nếu email chia sẻ đã quảng cáo được gắn cờ nơi nào , bạn ở đâu nhanh có thể chọn Unflag (Hủy gắn cờ) qua web để hủy gắn cờ email đó.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

qua app Khi kỹ thuật mà bạn lừa đảo đã gắn cờ lên một kỹ thuật hoặc nhiều email giả mạo , một hộp thư có tên Flagged (Đã gắn cờ) tính năng sẽ xuất hiện trên danh sách danh sách các hộp thư địa chỉ , nhấn vào đó giá rẻ để xem như thế nào những email nào tối ưu mà bạn lừa đảo đã gắn cờ.

Cách tạo hộp thư mới

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Mailboxes (Hộp thư) ở góc trên bên trái màn hình.
 • Nhấn Edit (Sửa) ở góc trên bên phải màn hình.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

 • Chọn New Mailbox (Hộp thư mới) ở góc dưới bên phải màn hình.
 • Nhập tên hộp thư cài đặt mà bạn muốn tạo.
 • Trong mục Mailbox location (vị trí hộp thư) thanh toán , chon loại email như thế nào mà bạn muốn tạo hộp thư mới hỗ trợ , cập nhật sau đó ứng dụng tất toán sẽ tạo thêm folder vào trong tài khoản email đó tự động của bạn.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

 • Chọn folder nạp tiền mà bạn muốn hộp thư trên điện thoại của bạn ở đó
 • Nhấn Save > Done.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

Cách tốt nhất để chuyển email đến hộp thư khác

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Mailboxes (Hộp thư) ở góc trên bên trái màn hình.
 • Chọn hộp thư có chứa email tài khoản mà bạn muốn mở.
 • Nhấn Edit (Sửa) ở góc trên bên phải màn hình.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

 • Chon nạp tiền những email phải làm sao mà bạn muốn chuyển.
 • Chọn Move (Di chuyển) ở phía dưới màn hình.
 • Chọn hộp thư ở đâu tốt mà bạn muốn chuyển email vào đó.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

tự động Nếu bạn muốn chuyển email khóa chặn mà bạn đang đọc sang hộp thư khác nơi nào , hãy nhấn vào biểu tượng có hình folder trong email đó ở đâu tốt , cập nhật sau đó chuyển như bình thường.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

Tính năng gợi ý hộp thư

(Dựa trên hoạt động gần đây lừa đảo của người dùng trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad)

Kể từ iOS 10 kỹ thuật , ứng dụng Mail ở đâu uy tín đã có thêm tính năng gợi ý khi bạn muốn di chuyển một email nào đó đến một hộp thư khác dựa trên mật khẩu những hoạt động gần đây tài khoản của bạn trực tuyến . Ví dụ như khi bạn luôn luôn di chuyển email tốt nhất của mẹ bạn gửi sang một folder có tên là Family tốc độ , bạn tải về sẽ thấy một bảng thông báo gợi ý thư mục Family đó hiện lên khi bạn muốn di chuyển một email nào đó.

Bạn kiểm tra sẽ cần phải chắc chắn rằng Mail mật khẩu của bạn trên điện thoại được cài đặt đúng cách trước khi sử dụng tính năng gợi ý hộp thư.

 • Vào Settings (Cài đặt) > Mail > Swipe Optionns (Tùy chọn vuốt).

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

 • Chọn thao tác vuốt sang trái lừa đảo hoặc vuốt sang phải.
 • Chọn mục Move Message (Di chuyển thư).

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

Vậy là tính năng gợi ý hộp thư khi di chuyển email nơi nào đã tổng hợp được kích hoạt.

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Tìm email bản quyền mà bạn muốn di chuyển kích hoạt sau đó vuốt sang trái tải về hoặc sang phải (Phụ thuộc vào việc bạn cài đặt đã cài đặt vuốt sang trái hay sang phải).
 • Chọn mục Move (Di chuyển).
 • Hộp thư nhanh nhất mà thiết bị gợi ý ở đâu nhanh để bạn chuyển vào tính năng sẽ hiện lên giả mạo . Bạn tối ưu có thể chọn lấy liền để chuyển vào hộp thư đó giả mạo hoặc nhấn Other nạp tiền để chuyển sang hộp thư khác.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

Cách quản lý email không liên quan trong một chủ đề

Bạn kích hoạt có thể quản lý chủ đề cập nhật của một email đi theo đúng mục đích nạp tiền mà email đó đang bàn tới quản lý . Ví dụ như khi đồng nghiệp ở đâu uy tín của bạn bắt đầu nói đến việc đi ra ngoài ăn trưa trong khi đang bàn về dự án sắp tới trên email qua app . Bạn như thế nào có thể chuyển email không liên quan đó sang một hộp thư khác vô hiệu hóa để tiện theo dõi chủ đề chính khóa chặn của chuỗi email.

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Tìm email nói đến chủ đề lấy liền mà bạn cần phải sắp xếp.
 • Vuốt sang trái lấy liền và chọn More.. tất toán . ( như thế nào Thêm).
 • Chọn Show Related Messages qua app . (Hiển thị tin nhắn liên quan).

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

 • Nhấn Edit (Sửa) ở góc trên bên phải màn hình.
 • Chọn an toàn những email danh sách mà bạn cho rằng không liên quan đến chủ đề đang bàn tới.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

 • Tại đây bạn link down có thể chọn xóa email dịch vụ hoặc chuyển email đó sang thư mục khác.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

Cách thêm liên hệ trong danh bạ vào danh sách VIP

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Mailboxes (Hộp thư) ở góc trên bên trái màn hình.
 • Chọn mục VIP ở ngay bên dưới hộp thư đến trực tuyến của bạn.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

 • Nhấn vào dòng Add Vip ( kỹ thuật Thêm VIP).
 • Chọn tên vô hiệu hóa mà bạn muốn thêm vào mục VIP trong danh bạ ở đâu tốt của bạn.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

Sau khi bạn địa chỉ đã thêm VIP lần đầu tốt nhất , bạn ở đâu nhanh có thể thêm tiếp khóa chặn những danh bạ khác vào mục VIP bằng cách nhấn vào biểu tượng chữ i bên cạnh mục VIP trong Mail mật khẩu , tốc độ sau đó làm lại kích hoạt các bước trên.

Cách sửa lỗi để bật thông báo khi có mail từ liên hệ VIP

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Mailboxes (Hộp thư) ở góc trên bên trái màn hình.
 • Chọn biểu tượng có hình chữ i bên cạnh mục VIP.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

 • Chọn VIP Alerts (Cảnh báo VIP).
 • Bật Show in Notification Center (Hiển thị trong trung tâm thông báo).Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

Cách nguyên nhân để lọc email trong hộp thư đến

Đối ứng dụng với phiên bản iOS 10 trở lên tăng tốc . Apple full crack đã thêm tính năng lọc email trong hộp thư đến theo bản quyền các mục như chưa đọc tốc độ , gửi trực tiếp đến bạn.. chia sẻ . ở đâu tốt nhằm giúp thu hẹp hộp thư lại tăng tốc , giúp bạn dịch vụ có thể tìm kiếm email một cách dễ dàng hơn.

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Trong mục hộp thư đến lấy liền , nhấn biểu tượng Filter (Lọc) có hình 3 đường thẳng nằm bên trong một hình tròn.

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

 • Chọn tiếp mục Filtered By (Được lọc theo) ở phía dưới màn hình.
 • Chọn mục giả mạo mà bạn muốn lọc nhanh nhất sau đó nhấn Done (Xong).

Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

4.9/5 (31 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext