Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

Ngoài gán shortcut bàn phím cho biểu tượng trong Word 2013, bạn cũng có thể gán shortcut cho biểu tượng Excel 2013, nhưng không theo cách làm trực tiếp. Dưới đây là cách dùng tính năng AutoCorrect trong Excel để tạo ra phím tắt dễ nhớ cho một bi

Bạn có thể gán shortcut bàn phím cho biểu tượng trong Excel 2013 bằng cách dùng tính năng AutoCorrect.

Ngoài gán shortcut bàn phím cho biểu tượng trong Word 2013 danh sách , bạn dữ liệu cũng có thể gán shortcut cho biểu tượng Excel 2013 tính năng , như thế nào nhưng không theo cách làm trực tiếp.

Dưới đây là cách dùng tính năng AutoCorrect trong Excel ứng dụng để tạo ra phím tắt dễ nhớ cho một biểu tượng.

kiểm tra Khi bạn nhấn vào “Symbol” ở mục “Symbols” địa chỉ của tab (thẻ) “Insert”, bạn kích hoạt sẽ thấy là không có dấu mũi tên trỏ xuống cho thấy có trình đơn sổ xuống như trong Word.

Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

Ngoài ra kinh nghiệm , bản quyền cũng không có nút “Shortcut Key” trong hộp thoại “Symbol”.

Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

Thậm chí khi bạn nhấp chuột phải lên một tab ở thanh Ribbon và chọn “Customize the Ribbon” tốt nhất , ở trình đơn xuất hiện…

Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

…không có nút “Customize” dưới danh sách các lệnh ở phía bên trái mẹo vặt của hộp thoại “Options”:

Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

Để khắc phục hạn chế này trong Excel và gán phím tắt cho một biểu tượng chia sẻ , hãy đặt con trỏ vào một ô và sử dụng nút “Symbol” trong mục “Symbols” lừa đảo của tab Insert ở đâu uy tín để chọn và chèn vào một biểu tượng qua app , ví dụ như biểu tượng bảng Anh.

Lưu ý: Việc chèn một biểu tượng trong Excel không giống như trong Word.

Chọn biểu tượng trong ô và nhấn chuột phải xóa tài khoản , chọn “copy”.

Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

Nhấn tab FILE.

Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

Nhấn vào “Options” trong danh sách ở phía bên trái màn hình “Info”.

Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

Trên hộp thoại "Excel Options" mật khẩu , nhấn vào “Proofing” ở phía bên trái.

Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

Trên màn hình “Proofing”, nhấn vào nút “AutoCorrect Options”.

Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

Tab “AutoCorrect” ở đâu nhanh của hộp thoại “AutoCorrect” hướng dẫn được thiết lập giá rẻ với một danh sách mặc định các lỗi chính tả và biểu tượng tính năng sẽ ở đâu tốt được tự động sửa ứng dụng hoặc chèn vào khi bạn gõ hay nhất những từ sai chính tả tự động hoặc bộ các ký tự liên quan tới biểu tượng đó.

Danh sách này có thể công cụ được chỉnh sửa lấy liền , vì thế hãy dùng nó qua app để nhập giá rẻ những chữ viết tắt dễ nhớ ( hay nhất nhưng không phải từ có nghĩa) đại diện cho miễn phí những biểu tượng bạn thường dùng.

Ví dụ trực tuyến , trong ví dụ này là nhập “BP” vào hộp soạn thảo ở dưới mục “Replace” và dán biểu tường bảng Anh vào hộp soạn thảo bên dưới mục “With” miễn phí , nhấn “Add” thanh toán để thêm cặp này vào danh sách.

Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

Nhấn “OK” danh sách để đóng hộp thoại “AutoCorrect” và nhấn “OK” một lần nữa bản quyền để đóng hộp thoại “Excel Options”.

Bây giờ dịch vụ , hỗ trợ bất cứ khi nào bạn muốn chèn biểu tượng bảng Anh vào một ô xóa tài khoản , hãy gõ “BP” và một dấu cách tăng tốc , biểu tượng bảng Anh link down sẽ tự động công cụ được chèn vào.

Gán shortcut cho biểu tượng trong Excel 2013

Lặp lại các bước tương tự ở đâu nhanh để chèn thên chữ viết tắt làm shortcut cho khóa chặn những biều tượng khác.

4.9/5 (51 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext