Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một file flash mô tả màn hình khởi động Windows

1 tài khoản . Tạo 1 file có thông số như hình 1

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 1

2 hướng dẫn . Đổi tên lớp thành background

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 2

3 kinh nghiệm . Chọn công cụ Rectangle Tool bản quyền , chỉnh màu viền và màu tô như hình 3 rồi vẽ một hình chữ nhật đứng

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 3

4 nguyên nhân . Dùng cặp lệnh Copy phải làm sao , Paste nạp tiền để tạo thành nhiều hình chữ nhật đứng giống nhau

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 4

5 chi tiết . Nhấp chọn Frame 1 cập nhật của lớp background ứng dụng để chọn hết dữ liệu tất cả các hình chữ nhật đứng mật khẩu . Chọn Windows > Align rồi chọn các ô giống như hình 5 link down để tạo thành một dãy hình chữ nhật đứng cách đều nhau

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 5

6 dữ liệu . Khóa lớp background lại và tạo một lớp mới tên là rectangle

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 6

7 ở đâu uy tín . Nhấp chọn Frame 1 cài đặt của lớp rectangle full crack , chọn công cụ Rectangle Tool cập nhật , bỏ màu viền tự động , chỉnh màu tô là trắng rồi vẽ một hình chữ nhật phủ kín nhanh nhất tất cả các hình chữ nhật đứng ở đâu tốt của lớp background

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 7

8 miễn phí . Nhấp chuột phải vào Frame 2 tối ưu của lớp rectangle và chọn Insert KeyFrame

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 8

9 sửa lỗi . Thực hiện tương tự Bước 8 cho các Frame 3 mật khẩu , 4 hay nhất , … qua app , 10 nhanh nhất của lớp rectangle

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 9

10 an toàn . Khóa lớp rectangle lại sửa lỗi , mở khóa lớp background tính năng , nhấp chuột phải vào Frame 10 và chọn Insert Frame

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 10

11 chia sẻ . Khóa lớp background lại xóa tài khoản , nhấp chọn Frame 2 tất toán của lớp rectangle xóa tài khoản , chọn công cụ Selection Tool rồi rê chuột thành một hình chữ nhật phủ qua phần sau giá rẻ của hình chữ nhật trắng có sẵn

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 11

12 cập nhật . Nhấn phím Delete trên bàn phím cài đặt để có bản quyền được kết quả như hình 12

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows
Hình 12

13 tính năng . Thực hiện tương tự Bước 11 và Bước 12 cho các Frame 3,4,… ở đâu uy tín , 10 tất toán của lớp rectangle chia sẻ .

14 download . Nhấn Ctrl + Enter hay nhất để xem kết quả tính năng hoặc download file ví dụ tại đây.

4.8/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext