Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)

Bài này hướng dẫn bạn cách tạo file flash mô tả quá trình khởi động vào Windows giao diện đồ họa.

1 ứng dụng . Tạo 1 file có thông số như hình 1

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 1

2 như thế nào . Đổi tên lớp hiện có thành background và tạo một lớp mới tên square

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 2

3 trên điện thoại . Dùng công cụ Rectangle Tool chỉnh màu tô là xanh mẹo vặt , bỏ màu viền và vẽ một hình vuông phủ vừa kín lớp background

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 3

4 cài đặt . Khóa lớp hiện có lại và tạo một lớp mới tên là lines

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 4

5 hướng dẫn . Dùng công cụ Rectangle Tool địa chỉ , bỏ màu viền tải về , chỉnh màu tô là trắng và vẽ 2 đường thẳng

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 5

6 download . Khóa lớp lines lại và tạo một lớp mới tên là text

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 6

7 dịch vụ . Chọn công cụ Text Tool và gõ vào dòng chữ “Windows is startting up…” và chỉnh kích thước cho phù hợp

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 7

8 ở đâu tốt . Khóa lớp text lại và tạo một lớp mới tên là flag

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 8

9 chi tiết . Dùng công cụ Rectangle Tool tổng hợp , chỉnh màu sắc cho phù hợp và vẽ hình lá cờ windows (bạn ở đâu uy tín cũng có thể copy từ bài 2)

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 9

10 trực tuyến . Khóa lớp flag lại phải làm sao , mở khóa lớp text công cụ , nhấp chuột phải vào Frame 15 giả mạo của lớp text và chọn Insert KeyFrame

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 10


11 hướng dẫn . Mở khóa lớp background địa chỉ , nhấp chuột phải vào Frame 15 kỹ thuật của nó và chọn Insert Frame

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 11

12 lừa đảo . Thực hiện tương tự Bước 11 cho lớp square

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 12

13 cài đặt . Thực hiện tương tự Bước 10 cho lớp lines

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 13

14 ứng dụng . Thực hiện tương tự Bước 10 cho lớp flag

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 14

15 mới nhất . Mở khóa lớp text phải làm sao , nhấp chọn Frame 1 sử dụng của nó tự động để chọn khung chữ phải làm sao . Chọn Windows > Color Mixer kích hoạt để mở bảng chỉnh màu công cụ , trong mục Alpha link down , chỉnh thành 50%

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 15

16 tốc độ . Thực hiện tương tự Bước 15 cho lớp lines

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 16

17 download . Mở khóa lớp flag nhanh nhất , nhấp chọn Frame 1 giảm giá , nhấp chuột phải vào lá cờ trên khung làm việc và chọn Convert to Symbol… qua mạng , trong bảng hiện ra chọn Movie Clip

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 17

18 cài đặt . Mở bảng Properties lấy liền , trong mục Color chọn Alpha và chỉnh thành 50%

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 18

19 ở đâu tốt . Nhấp chuột phải vào Frame 7 tài khoản của lớp flag và chọn Insert KeyFrame lấy liền , rồi chỉnh thông số Alpha thành 75%

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 19

20 chi tiết . Thực hiện tương tự Bước 19 cho lớp lines công cụ , và lớp text

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 20


21 nhanh nhất . Nhấp chọn lớp flag và tạo một lớp welcome ngay trên nó

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 21

22 thanh toán . Nhấp chuột phải vào Frame 16 miễn phí của lớp welcome và chọn Insert KeyFrame

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 22

23 ở đâu nhanh . Copy các hình trên lớp squarelines rồi chọn Edit > Paste in place giảm giá để tạo các hình giống y chang quản lý , nằm ngay trên Frame 16 an toàn của lớp welcome

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 23

24 kinh nghiệm . Dùng công cụ Text Tool hay nhất để tạo dòng chữ welcome

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 24

25 download . Nhấp chuột phải vào Frame 30 nhanh nhất của lớp welcome và chọn Insert KeyFrame

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 25

26 như thế nào . Nhấp chọn lại Frame 16 nơi nào của lớp welcome qua mạng , nhấp chọn dòng chữ welcome trên khung làm việc và chỉnh thông số Alpha trên điện thoại của nó thành 0%

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 26

27 kỹ thuật . Tạo một lớp action ngay trên lớp welcome

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 27

28 miễn phí . Nhấp chuột phải vào Frame 30 download của lớp action và chọn Insert KeyFrame

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 28

29 hỗ trợ . Chọn Windows > Actions tự động để mở bảng Actions cập nhật , trong bảng này nhập vào dòng lệnh

stop();

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3)
Hình 29

30 download . Nhấn Ctrl + Enter công cụ để kiểm tra kết quả download . Download file nguồn tại đây.

4.9/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext