DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

DB2 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn nhất, mạnh nhất và nhanh nhất trên thế giới hiện nay do IBM phát triển. So với Oracle, DB2 chưa nổi tiếng bằng.

DB2 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn nhất tăng tốc , mạnh nhất và nhanh nhất trên thế giới kiểm tra hiện nay do IBM phát triển phải làm sao . So ở đâu tốt với Oracle sử dụng , đối thủ chính và mạnh nhất tự động của mình trên điện thoại , DB2 chưa nổi tiếng bằng ở đâu uy tín . Nhưng tin rằng trong tương lai không xa như thế nào , DB2 chính là sự lựa chọn ở đâu uy tín tiếp theo cho thế hệ quản trị cơ sở dữ liệu bên cạnh SQL Server kích hoạt của Microsoft hay Oracle trên điện thoại của hãng Oracle.

quảng cáo Chắc hẳn nhiều bạn đọc tất toán của Quantrimang.com giảm giá sẽ cảm thấy khá bỡ ngỡ tốt nhất với DB2 8.5 hay DB2 9.2 sửa lỗi . Loạt bài này xin giới thiệu một số phương thức ứng dụng DB2 9 vô hiệu hóa với Microsoft Excel 2007 kiểm tra . Hy vọng rằng chúng cài đặt sẽ hữu ích cho bản quyền những ai đang quan tâm đến DB2 giá rẻ , hệ quản trị tương lai sử dụng của cơ sở dữ liệu xóa tài khoản .

Phần 1: Đưa dữ liệu DB2 9 vào Microsoft Excel 2007

Để đưa dữ liệu vào tệp Excel 2007 từ DB2 Data Server thanh toán , bạn cần bắt đầu kinh nghiệm với một kết nối (database connection) qua mạng . Chức năng này chi tiết được hỗ trợ trong Excel 2007 nạp tiền , ở tab Data (xem hình bên dưới) qua mạng .

Data tab là chức năng mới trong Microsoft Excel 2007 ứng dụng . Với Excel 2007 kiểm tra , bạn có thể thực hiện tốc độ rất nhiều chức năng về dữ liệu bên cạnh các thao tác thông thường như định dạng link down , hiệu chỉnh kiểm tra . Nổi bật nhất là bạn có thể import data (nhập dữ liệu) từ nhiều nguồn khác nhau vào Excel giá rẻ . Để nhập dữ liệu bản quyền , bạn sử dụng chức năng “Get External Data” (ở khung bên trái chia sẻ của tab Data) kích hoạt . Đó chính là chức năng bạn cần khi muốn nhập dữ liệu DB2 9 vào trong một tệp Excel 2007 ở đâu tốt .

Để nhập nội dung dữ liệu kinh nghiệm của bảng STAFF vào worksheet ứng dụng của một file Excel 2007 quản lý , thực hiện các tăng tốc bước sau:

1 giảm giá . Trong tab “Data tài khoản , chọn “From Other Sources” > “From Data Connection Wizard” trong khung “Get External Data”:

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Như ở hình trên bạn có thể thấy kỹ thuật , Excel 2007 hỗ trợ nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (file sql server tốc độ , sql server analysis services tài khoản , xml như thế nào , Microsoft query) vào worksheet giảm giá . Nhưng trong khuôn khổ bài báo này mới nhất , chúng ta tăng tốc sẽ nhập dữ liệu dịch vụ của DB2 9 sửa lỗi , kiểu data chưa qua mạng được định nghĩa trong Excel 2007 nên bạn cần chọn “From Data Connection Wizard”.

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

2 ứng dụng . Cửa sổ “Data Connection Wizard” mở tổng hợp , chọn “Other/Advanced” và kích “Next”.

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

3 tất toán . Cửa sổ “Data Link Properties” mở hỗ trợ , chọn “IBM OLE DB Provider for DB2” ở “OLE DB provider(s)” và bấm “Next”.

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

xóa tài khoản Khi bạn cài DB2 9 client trên máy mình giảm giá , “OLE DB provider” tương ứng ở đâu nhanh cũng download sẽ hướng dẫn được tự động cài đặt nguyên nhân . Và Excel 2007 lấy liền sẽ sử dụng thành phần này kinh nghiệm để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu tối ưu của DB2 về an toàn .

Hình minh họa ở bước 2 hiển thị phương thức kinh nghiệm để bạn có thể lựa chọn kiểu “ODBC DSN ở đâu uy tín . cập nhật Khi nguồn dữ liệu nhập là DB2 database đăng ký vay , bạn có thể chọn kiểu cấu hình cơ sở dữ liệu là người dùng (user) tốc độ , hệ thống (system) hay một file DSN sử dụng tiện ích sẵn có qua mạng của Windows - chức năng Data Source (ODBC) như thế nào . Cơ sở dữ liệu mẫu SAMPLE tốt nhất của tôi thanh toán được cấu hình là một file DSN hệ thống nên tôi tất toán cũng có thể dùng kết nối này kiểm tra để truy vấn dữ liệu thay vì chỉ đưa dữ liệu vào file Excel 2007.

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

4 kiểm tra . Chọn cơ sở dữ liệu bạn muốn kết nối từ hộp “Specify the DB2 database kiểm tra . Nhập đầy đủ và chính xác thông tin đăng nhập cho cơ sở dữ liệu download của bạn vào ô “Log on Information” và kích “Test Connection”.

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

nơi nào Nếu cơ sở dữ liệu bạn muốn kết nối không nằm trong loại khóa chặn được xác định trên máy đang chạy Microsoft Excel 2007 vô hiệu hóa , bạn có thể tìm kiếm các Data Server tôn tồn tại và database công cụ của chúng ( kiểm tra cũng như các cổng vào DB2 Connect tất toán nếu bạn muốn tạo thêm kết nối DB2 vào máy I hay DB2 cho máy Z) bằng cách sử dụng thành phần “DB2 Discovery” tích hợp trong Excel xóa tài khoản . Bạn có thể thực hiện một kiểu khác bằng cách chọn nút “Direct server connection” và chọn một cơ sở dữ liệu từ danh sách “Select the database on the server” (háy nhấn nút “Refresh mới nhất để update danh sách server và danh sách database mới nhất trước khi lựa chọn).

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Hơi ra ngoài phạm trù quảng cáo của bài này một chút quảng cáo , đăng ký vay nhưng hỗ trợ sẽ tốt hơn khi lưu ý rằng hay nhất , bạn có thể dùng chức năng “Advance nạp tiền để thiết lập các thuộc tính nâng cao cho kết nối này phải làm sao . Chẳng hạn thiết lập thời gian chờ cho kết nối sử dụng với “time-out” chi tiết , hay tạo một hard-coded password.

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

5 lấy liền . Kích “OK” khi kết nối thành công bản quyền .

DB2 OLE DB Provider thường tổng hợp được tích hợp đầy đủ trong Excel 2007 nạp tiền . Chẳng hạn hay nhất , kiểm tra nếu Excel 2007 không thể kết nối tới cơ sở dữ liệu SAMPLE vì database instance bị down an toàn , một thông báo lỗi như bên dưới tất toán sẽ ở đâu tốt được hiển thị:

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

đăng ký vay Nếu cơ sở dữ liệu này đang ở đâu uy tín được dùng (có thể do nó đang ở trạng thái im lặng quảng cáo hoặc một quá trình backup đang tất toán được thực hiện) tải về , Excel 2007 vô hiệu hóa sẽ hiển thị thông báo lỗi:

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

6 giả mạo . “Data Connection Wizard” mở tải về . Chọn bảng có dữ liệu bạn muốn import vào Excel 2007 và kích “Next dữ liệu . Ví dụ trên điện thoại , bạn có thể chọn nội dung chi tiết của bảng STAFF đặt trong cơ sở dữ liệu SAMPLE.

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Chú ý: Để tạo cơ sở dữ liệu SAMPLE trong DB2 9 quản lý , bạn cần nhập câu lệnh db2sampl từ màn hình lệnh Command Prompt nạp tiền của hệ điều hành miễn phí .

7 tính năng . Bạn có thể tùy ý khi lại thông tin cho kết nối này khóa chặn hoặc không trực tuyến . Nhưng nạp tiền sẽ tốt hơn địa chỉ nếu bạn ghi lại tốt nhất để có thể tái sử dụng ở lần sau dữ liệu . Sau đó tính năng , kích nút “Finish”.

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

tăng tốc Nếu bạn không muốn ghi lại kết nối này trong tương lai thanh toán , đơn giản chỉ cần kích vào nút “Finish” ở bước trước đó hay nhất . Trong hình trên bạn có thể thấy rằng quảng cáo , tôi đã ghi lại database connection tự động hiện tại (là kết nối duy nhất tới bảng STAFF) công cụ để sử dụng cho các lần sau ở đâu tốt . Bạn có thể tùy ý thêm đoạn mô tả cho đối tượng kết nối này (trong trường “Description”) và tìm kiếm metadata (trong trường “Search Keywords”) nơi nào nhằm giúp cho các lần truy vấn sau dễ dàng hơn cập nhật . Cuối cùng hướng dẫn , chú ý rằng bạn có thể thiết lập các kiểm soát tốt cho phần authentication bằng cách kích vào “Authentication Settings an toàn .

8 ứng dụng . Cửa sổ “Import Data” mở cài đặt . Sử dụng cửa sổ này tốc độ để mô tả nơi dữ liệu sửa lỗi sẽ ở đâu nhanh được đặt trong worksheet Excel 2007 kiểm tra . Bạn có thể chọn các giá trị mặc định và ấn OK.

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Như ở hình trên bạn có thể thấy miễn phí , nơi lưu trữ dữ liệu DB2 có thể là Table hay Pivot Table Report như thế nào hoặc cả hai nạp tiền . Tôi an toàn sẽ thảo luận về chúng trong bài an toàn tiếp theo hay nhất . ( quản lý Nếu bạn muốn cấu hình chi tiết hơn các thuộc tính sửa lỗi của xâu kết nối miễn phí , kích vào nút Properties).

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Trên worksheet nơi nào của file Excel 2007 kỹ thuật sẽ hiển thị dữ liệu dạng:

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Tất nhiên ứng dụng , ở điểm này bạn có thể điểu chỉnh việc hiển thị dữ liệu phù hợp giảm giá với mình thông qua chức năng formatting hỗ trợ mạnh trong Excel 2007 và áp dụng kiểu Table Style cho dạng bảng từ tab Design tổng hợp . Ví dụ như:

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Bạn có thể dùng chức năng “Table Style Options” trong tab Design như:

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

đăng ký vay Khi dữ liệu kiểm tra được tải về Excel 2007 qua web , bạn có thể dùng chức năng “External Table Data” trong tab Data tất toán để quản lý database connection mẹo vặt . Ví dụ nguyên nhân , chọn Unlink hỗ trợ sẽ phân tách dữ liệu nguyên nhân với bảng và biến chúng thành độc lập:

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Và bạn có thể lọc nhanh dữ liệu trả về mà không cần phải viết dòng lệnh SQL nào:

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Một trong giả mạo những điểm tôi sử dụng rất thích ở Excel 2007 là tính năng biểu đồ mạnh ở đâu nhanh . Sử dụng phương thức này bạn có thể dễ dàng biểu thị dữ liệu DB2 9 nạp tiền của mình dưới dạng các biểu đồ.

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Ở biểu đồ trên bạn có thể thấy tỷ lệ lương và phần trăm hoa hồng cho 5 nhân viên ở phòng 20 quản lý . Tất nhiên chia sẻ , chỉ cần bạn không đứt kết nối tất toán với tập bản ghi phải làm sao , bạn có thể refresh lại data miễn phí , biểu đồ kinh nghiệm sẽ sử dụng được update ngay lập tức hay nhất . Ví dụ trên điện thoại , chạy lệnh DML sau tải về để thay đổi phần trăm hoa hồng Pernal đạt giả mạo được (Pernal là một nhân viên trong biểu đồ):

UPDATE TABLE STAFF SET COMM=55565.56 WHERE ID=20

Bây giờ nhanh nhất , refresh lại dữ liệu:

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Và tất nhiên thanh toán , dữ liệu cơ sở qua web cũng sử dụng được update:

DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu

Chúng ta hãy cùng suy nghĩ lại về cách thức sử dụng dữ liệu thức phổ biến nhất kích hoạt với Excel: phân dữ liệu vào trong một Data Server không chính thức mẹo vặt . dịch vụ Như vậy dịch vụ , nơi nào nếu dữ liệu thật nơi nào của bạn thay đổi thì các phân tích cài đặt của bạn cho dữ liệu thực đăng ký vay sẽ là khi nào nguyên nhân ? Chúng ta hãy cùng chờ câu trả lời ở bài nhanh nhất tiếp theo nhé cài đặt .

Tóm tắt

Trong bài này chúng ta đã cùng tìm hiểu cách thức đơn giản và dễ dàng mẹo vặt để import dữ liệu DB2 9 vào file Excel 2007 vô hiệu hóa . Bên cạnh đó chúng ta quản lý cũng biết đến một số thành phần hữu ích kiểm tra để thay đổi cách thức dữ liệu nạp tiền được hiển thị (sử dụng các chức năng khác nhau danh sách của Table Tools) miễn phí cũng như cách tạo một biểu đồ trong Excel và cách refresh lại dữ liệu thực.

4.9/5 (73 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext