Công thức tính thể tích hình trụ và bài tập minh họa

Muốn tính thể tích của hình trụ, ta lấy chiều cao nhân với bình phương độ dài bán kính hình tròn mặt đáy hình trụ và số pi.

Hình trụ tròn là hình có hai mặt đáy là hai hình tròn song song miễn phí với nhau quảng cáo và bằng nhau kỹ thuật . Trong cuộc sống kỹ thuật , hướng dẫn các đồ vật hình trụ tròn gồm có lon sữa bò danh sách , cái cốc cập nhật , lọ hoa kích hoạt , cái thùng miễn phí , cái xô...

Thể tích hình trụ là lượng không gian như thế nào mà hình trụ chiếm.

Công thức tính thể tích hình trụ

Muốn tính thể tích hướng dẫn của hình trụ chia sẻ , ta lấy chiều cao nhân chia sẻ với bình phương độ dài bán kính hình tròn mặt đáy hình trụ xóa tài khoản và số pi.

Công thức tính thể tích hình trụ và bài tập minh họa

Trong đó:

  • V là thể tích hình trụ.
  • r là bán kính hình trụ.
  • h là chiều cao an toàn , khoảng cách giữa 2 đáy thanh toán của hình trụ.
  • Đơn vị thể tích: mét khối (m³)
Công thức tính thể tích hình trụ và bài tập minh họa

Các bạn mật khẩu có thể xem lại công thức tính diện tích xung quanh hình trụ nhanh nhất và diện tích toàn phần hình trụ.

Ví dụ về tính thể tích hình trụ

Bài 1: 

Tính thể tích giảm giá của hình trụ biết bán kính hai mặt đáy bằng 7,1 cm; chiều cao bằng 5 cm.

Giải:

Ta có V=πr²h

thể tích qua mạng của hình trụ là: 3.14 x (7,1)² x 5 = 791,437 (cm³)

Bài 2: Một hình trụ có diện tích xung quanh là 20π cm² quảng cáo và diện tích toàn phần là 28π cm² giá rẻ . Tính thể tích tăng tốc của hình trụ đó.

Giải:

Diện tích toàn phần hình trụ là Stp = Sxq + Sđ = 2πrh + 2πr²

Suy ra tài khoản , 2πr² = 28π - 20π = 8π

Do đó tốt nhất , r = 2cm

Diện tích xung quanh hình trụ là Sxq = 2πrh

<=> 20π = 2π.2.h
<=> h = 5cm

Thể tích hình trụ là V = πr²h = π.22.5 = 20π cm³

Bài 3: Một hình trụ có chu vi đáy bằng 20 cm quảng cáo , diện tích xung quanh bằng 14 cm² download . Tính chiều cao danh sách của hình trụ tối ưu và thể tích download của hình trụ.

Lời giải: Chu vi đáy mẹo vặt của hình trụ là chu vi quảng cáo của hình tròn = 2rπ = 20 cm

Diện tích xung quanh cài đặt của hình trụ: Sxq = 2πrh= 20 x h = 14
→ h = 14/20 = 0,7 (cm)

2rπ = 20 => r ~ 3,18 cm

Thể tích trên điện thoại của hình trụ: V = π r² x h ~ 219,91 cm³

4.9/5 (38 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext