Chặn người gửi, thêm thông báo email mới trong Outlook, Thunderbird

Một độc giả của chúng tôi đã liên hệ và hỏi về cách chặn email từ một người nào đó trong ứng dụng Mozilla Thunderbird. Độc giả này cũng muốn nhận được thông báo khi có email mới tới từ một số địa chỉ email cụ thể.

Một độc giả quảng cáo của chúng tôi tối ưu đã liên hệ địa chỉ và hỏi về cách chặn email từ một người nào đó trong ứng dụng Mozilla Thunderbird an toàn . Độc giả này ở đâu nhanh cũng muốn nhận tự động được thông báo khi có email mới tới từ một số địa chỉ email cụ thể.

Mặc tốt nhất dù người dùng chuyên nghiệp lừa đảo có thể quen nạp tiền với việc tạo rule trong Microsoft Outlook tải về để chặn một số người gửi email tới tài khoản tự động của bạn kỹ thuật và nhận kích hoạt được thông báo khi có email mới từ một số địa chỉ chi tiết hoặc ai đó lừa đảo . Tuy nhiên xóa tài khoản , bạn hỗ trợ đã thử điều này tính năng với Thunderbird chưa tất toán ? Hóa ra công cụ , tính năng lọc mới nhất của Thunderbird tăng tốc có thể tự động chặn email từ một địa chỉ tốt nhất hoặc một người nào đó full crack . Tuy nhiên nơi nào , Thunderbird không có khả năng tương đương như Outlook quảng cáo để tạo giá rẻ các thông báo dạng pop-up khi có email mới từ một địa chỉ hay người gửi nào đó mật khẩu . Cách tốt nhất khi bạn cần quan lý là đặt Thunderbird highlight nhanh nhất các message tính năng được ưu tiên trong hòm thư địa chỉ của mình.

Thực hiện theo đăng ký vay những bước ở đâu nhanh dưới đây tất toán để chặn người gửi nhanh nhất và tạo thông báo tự động trong Outlook nơi nào và Thunderbird.

Chặn người gửi, thêm thông báo email mới trong Outlook, Thunderbird

Chặn người gửi nơi nào với 4 lần kích trong Outlook 2007 chi tiết và 2010

Cách nhanh nhất tổng hợp để chặn email từ một người gửi nào đó trong Outlook 2007 tốc độ và 2010 là phải chuột vào message từ một địa chỉ nào đó quảng cáo , chọn Rules → Always Move Messages From tốt nhất , lấy liền và chọn folder Deleted Items trong danh sách xuất hiện sau đó.

Người dùng còn cập nhật có thể chiếm nhiều quyền quản lý hơn về hoạt động xử lý message đến bằng cách tạo rule cho email từ một địa chỉ nào đó công cụ . Một lựa chọn khác là thêm địa chỉ cần chặn vào danh sách Blocked Senders tối ưu của Outlook: trong Outlook 2003 phải làm sao và 2007 kiểm tra , kích vào Tools → Options → Preferences → Junk E-mail → Blocked Senders → Add ở đâu nhanh , cập nhật và điền phải làm sao các địa chỉ cần chặn vào đó giá rẻ . Người dùng danh sách cũng có khả năng nhập một file text có chứa danh sách quảng cáo các địa chỉ cần chặn đăng ký vay . Microsoft cung cấp thêm thông tin về danh sách Blocked Senders bản quyền của Outlook 2003 trên trang Office Help hay nhất , thông tin tương tự dàng cho Outlook 2007 ở đâu uy tín cũng có trên trang này.

Để truy cập danh sách Blocked Senders trong Outlook 2010 cài đặt , kích vào Junk trong Delete group trên thẻ Home hỗ trợ và chọn Junk E-mail Options → Blocked Senders → Add trực tuyến . Bạn full crack cũng sử dụng có thể chọn một message từ người gửi nào đó cần chặn trên điện thoại và kích Junk → Block Sender tối ưu . Trang Outlook 2010 Help and How-to cung cấp thêm thông tin về danh sách Safe Senders qua mạng , Safe Recipients sửa lỗi , kinh nghiệm Blocked Senders hỗ trợ của phần mềm này.

Tạo thông báo tùy biến trong Outlook

Người dùng vô hiệu hóa có thể tùy biến tính năng thông báo email mới trong Outlook bằng cách tạo rule có khả năng chạy một âm thanh địa chỉ đặc biệt địa chỉ , tạo message tùy biến khi có email mới từ một địa chỉ nào đó gửi đến bạn.

Trong Outlook 2003 tốt nhất và 2007 danh sách , kích Tools → Rules and Alerts giá rẻ . Trong Outlook 2010 ở đâu uy tín , kích Rules ở thẻ Home dữ liệu và chọn Manage Rules & Alerts chi tiết . Trong cả 3 phiên bản quảng cáo của Outlook mới nhất , chọn New Rule dưới mục E-mail Rules tổng hợp . Trong Rules Wizard qua mạng , chọn Start từ một rule trống trên điện thoại và nhớ chọn "Check messages when they arrive" trực tuyến . Tiếp đến chia sẻ , kích Next giá rẻ . Chọn từ sanh sách người gửi ở cửa sổ trên cùng quảng cáo , kích vào người download hoặc danh sách gửi kích hoạt . Sau đó lấy liền , bạn chi tiết có thể điền tên/địa chỉ miễn phí hoặc chọn chúng từ danh sách liên lạc khóa chặn . Kích Ok → Next.

Ở màn hình Rules Wizard xuất hiện sau đó kích hoạt , cuộn chuột xuống phía cuối nơi nào của cửa sổ an toàn để tìm lựa chọn chạy âm thanh tài khoản , hiển thị một message cụ thể trong cửa sổ New Alert Window dữ liệu , trên điện thoại và hiển thị Desktop Alert trực tuyến . Tích vào một trong dữ liệu các lựa chọn rồi kích tiếp vào lựa chọn này phải làm sao để chọn một file WAV trên điện thoại , thêm message tùy biến ở đâu tốt hoặc thực hiện một hành động nào đó phụ thuộc vào lựa chọn mật khẩu của người dùng.

Chặn người gửi, thêm thông báo email mới trong Outlook, Thunderbird
Rules Wizard trong Microsoft Outlook cho phép người dùng tùy biến thông báo xuất hiện mỗi khi có email từ một người gửi nào đó.

Kích Next tối ưu để thêm ở đâu uy tín các ngoại lệ cho rule giả mạo , kích Next tiếp vô hiệu hóa để thay đổi tên mặc định tự động của rule chi tiết , chạy rule đó ngay lập tức danh sách và xem lại miêu tả kinh nghiệm của rule qua app . Một khi mẹo vặt đã hoàn thành an toàn với rule vừa tạo vô hiệu hóa , kích Finish mới nhất để hoàn thành tối ưu . Sau đó giá rẻ , email đến từ người bạn địa chỉ đã xác định trong rule ở đâu tốt sẽ tạo một thông báo xuất hiện ở giữa màn hình nhanh nhất , không giống như thông báo email tạm thời như thế nào mà Outlook thường hiển thị theo mặc định ở góc bên phải kích hoạt của màn hình.

Chặn người gửi, thêm thông báo email mới trong Outlook, Thunderbird
Thông báo New Mail Alert sử dụng của Outlook xuất hiện ở giữa màn hình kỹ thuật và người dùng tổng hợp sẽ phải tự mình đóng thanh toán , giúp bạn không bị lỡ email như tính năng thông báo mặc định link down của phần mềm này nữa.

Chặn người gửi mẹo vặt hoặc nhận biết có email mới dễ dàng hơn trong Thunderbird

Để giữ email kích hoạt của một số địa chỉ cụ thể không xuất hiện trong hòm thư Thunderbird địa chỉ của bạn chi tiết , hãy tạo một bộ lọc kích hoạt có thể xóa email đó ngay khi nhận ở đâu uy tín được vô hiệu hóa . Để thêm bộ lọc hay nhất , kích Tools → Message Filters → New dữ liệu . Đặt tên cho bộ lọc mật khẩu , chọn Checking Mail giảm giá hoặc Manually Run ở menu drop-down ở trên cùng nhanh nhất của cửa sổ tốt nhất và nhớ chọn Match all of the following.

Trong màn hình link down tiếp theo nạp tiền của menu drop-down hỗ trợ , chọn From tài khoản . Bỏ màn hình drop-down tải về tiếp theo nguyên nhân và điền địa chỉ nguyên nhân hoặc tên vào hộp thoại ở bên phải tốt nhất . Trong cửa sổ Perform these actions ở màn hình Filter Rules vô hiệu hóa , chọn Delete Message nguyên nhân . Kích OK chi tiết quản lý sau đó đóng cửa sổ Message Filter.

Chặn người gửi, thêm thông báo email mới trong Outlook, Thunderbird
Mozilla Thunderbird cho phép người dùng chặn email từ một số người gửi bằng cách tạo bộ lọc cập nhật . Bộ lọc này hay nhất sẽ tự động xóa link down tất cả thanh toán các message từ người đó gửi đến bạn.

Ứng dụng email miễn phí tự động của Mozilla không giúp bạn tạo thông báo email mới giống như trong Outlook dữ liệu , mật khẩu nhưng người dùng mới nhất vẫn giảm giá có thể tự động tạo ưu tiên email từ một số địa chỉ tăng tốc . Điều này quản lý sẽ giúp chúng giá rẻ được nổi bật trong hòm thư bằng cách liệt kê chúng ở màu khác biệt tối ưu . Thực hiện theo tốc độ những bước trên trực tuyến để tạo một bộ lọc mới miễn phí , sử dụng và trong cửa sổ "Perform these actions" hay nhất của màn hình Filter Rules ứng dụng , chọn Tag Message ở cửa sổ drop-down đầu tiên ứng dụng và chọn Important ở cửa sổ drop-down thứ 2 danh sách . Chú ý rằng một lựa chọn khác ở cửa sổ đầu tiên giá rẻ sẽ giúp bạn thêm một dấu hình ngôi sao vào message.

4.8/5 (50 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext