CCNA Lab: Clearing The Backup Config

Bài thực hành luyện thi chứng chỉ Cisco CCNA: Clearing The Backup Config.

Bắt đầu thực hành:

Bài lab Clearing The Backup Config này ở đâu tốt qua mạng bước như kiểm tra :

Bước 1: Vào chế độ privilleged tính năng sử dụng mật khẩu là lonestar: enable

Bước 2: Kiểm tra file sao lưu cấu hình để chắc chắn rằng file cấu hình khởi động tốc độ router đăng ký vay lưu trong NVRAM: show startup-config

Bước 3: Cấu hình khởi động dịch vụ lưu trong NVRAM. Xem chi tiết hơn bằng cách cuộn xuống cuối trang.

Bước 4: Xóa file sao lưu cấu hình trong router: erase startup-config. Lưu ý rằng cảnh báo xuất hiện nhắc nhở rằng ở đâu nhanh trình này chi tiết xóa tất cả ở đâu tốt file. Nhấn Enter để xác nhận.

Bước 5: Kiểm tra NVRAM để chắc chắn lấy liền xóa sạch ở đâu nhanh : show startup-config

Bước 6: NVRAM hướng dẫn trống (Non-volatile configuration memory is not present) kỹ thuật reload lại router: reload

Bước 7: Bạn quản lý sửa lỗi hỏi có muốn lưu lại cấu hình hệ thống vừa thực hiện không hay nhất chọn no để lưu cấu hình: no

Bước 8: Bạn vừa hoàn tất tổng hợp trình xóa file sao lưu cấu hình tổng hợp reload router.

4.9/5 (17 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext