Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10

Regression Analysis (phân tích hồi quy) là một kỹ thuật thống kê được sử dụng để đánh giá một tập hợp dữ liệu. Nó được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một tập hợp hai hoặc nhiều biến trong tập dữ liệu.

Dưới đây là hướng dẫn như thế nào để bạn thực hiện Regression Analysis trên PC chạy Windows 11/10 giả mạo của mình địa chỉ . Regression Analysis (phân tích hồi quy) là một kỹ thuật thống kê tốt nhất được sử dụng miễn phí để đánh giá một tập hợp dữ liệu đăng ký vay . Nó xóa tài khoản được sử dụng nơi nào để xác định mối quan hệ giữa một tập hợp hai hỗ trợ hoặc nhiều biến trong tập dữ liệu mật khẩu . Về cơ bản trực tuyến , Regression Analysis cho phép bạn phân tích kích hoạt các yếu tố quan trọng hướng dẫn và không quan trọng từ một tập dữ liệu vô hiệu hóa link down sau đó đưa ra quyết định cho phù hợp nơi nào . ở đâu uy tín Bây giờ lấy liền , sửa lỗi nếu bạn muốn sử dụng Regression Analysis vô hiệu hóa để không cần thực hiện tính toán thủ công hay nhất , bài đăng này nhanh nhất sẽ giúp ích cho bạn.

Trong bài viết này tải về , Quantrimang.com kiểm tra sẽ thảo luận về chia sẻ các cách khác nhau mới nhất để thực hiện Regression Analysis trên PC Windows 11/10 chi tiết . Bạn không cần phải làm nhanh nhất bất cứ điều gì theo cách thủ công tài khoản . Chỉ cần nhập tập dữ liệu tốt nhất , chọn kích hoạt các biến đầu vào hỗ trợ và trực quan hóa kết quả mật khẩu . Cùng tìm hiểu ngay xóa tài khoản sau đây link down nhé!

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10

Dưới đây là tải về các phương pháp thanh toán mà bạn nhanh nhất có thể sử dụng tối ưu để thực hiện Regression Analysis trên tập dữ liệu lừa đảo của mình trong Windows 11/10.

Phương pháp 1: Thực hiện Regression Analysis trong Microsoft Excel

Bạn lấy liền có thể thực hiện Regression Analysis bằng ứng dụng Microsoft Excel địa chỉ . Tiện ích bổ sung ToolPak dành nơi nào riêng cho Data Analysis ToolPak trong Excel cho phép bạn thực hiện Regression Analysis miễn phí và một số phân tích dữ liệu khác địa chỉ . Bạn miễn phí sẽ phải kích hoạt thủ công add-in này chi tiết để sử dụng nơi nào các chức năng phải làm sao của nó hướng dẫn . Hãy cùng xem xét quy trình sử dụng add-in Data Analysis ToolPak địa chỉ của Excel chia sẻ để thực hiện Regression Analysis.

Dưới đây là tăng tốc các bước chính tài khoản để thực hiện Regression Analysis trong Microsoft Excel:

1 tài khoản . Khởi chạy ứng dụng Microsoft Excel.

2 ở đâu uy tín . Chuyển đến File > Options > tab Add-ins.

3 tốt nhất . Bấm vào nút Go.

4 mật khẩu . Kích hoạt add-in Data Analysis ToolPak danh sách và quay lại màn hình chính giả mạo của Excel.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Kích hoạt add-in Data Analysis ToolPak

5 lừa đảo . Nhập bộ dữ liệu hỗ trợ và chọn dữ liệu đầu vào kích hoạt với hướng dẫn các biến phụ thuộc ở đâu nhanh và độc lập.

6 lừa đảo . Di chuyển đến tab Data.

7 khóa chặn . Nhấn nút Data Analysis.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Nhấn nút Data Analysis

8 hỗ trợ . Chọn Regression tăng tốc và nhấn nút OK.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Chọn Regression

9 thanh toán . Nhập phạm vi đầu vào X (biến độc lập) bản quyền Y (biến phụ thuộc) kỹ thuật , dịch vụ cũng như nạp tiền các tùy chọn đầu ra khác qua web , đăng ký vay mà bạn muốn thực hiện Regression Analysis.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Nhập phạm vi đầu vào X (biến độc lập) hay nhất và Y (biến phụ thuộc)

10 sửa lỗi . Nhấn vào nút OK tốt nhất để xem kết quả Regression Analysis.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Nhấn vào nút OK kinh nghiệm để xem kết quả

Bạn kiểm tra có thể lưu kết quả trong cùng một trang tính Excel cài đặt hoặc in kết quả ra an toàn nếu muốn.

Tương tự download , bạn công cụ cũng chia sẻ có thể thực hiện tải về các phân tích ở đâu nhanh bao gồm kiểm tra ANOVA tốc độ , hiệp phương sai sửa lỗi , thống kê mô tả dữ liệu , liên tiến lũy thừa kỹ thuật , tích phân Fourier giá rẻ , biểu đồ qua mạng , đường trung bình động nguyên nhân , lấy mẫu hay nhất , kiểm định t-test v.v...

Phương pháp 2: Sử dụng phần mềm miễn phí JASP giảm giá để thực hiện Regression Analysis

Bạn kinh nghiệm có thể sử dụng phần mềm miễn phí vô hiệu hóa của bên thứ ba tổng hợp để thực hiện Regression Analysis trên một tập hợp dữ liệu quản lý . Có một số phần mềm miễn phí cho phép bạn phân tích dữ liệu sử dụng . Ở đây ở đâu nhanh , bài viết mới nhất sẽ sử dụng phần mềm miễn phí có tên JASP dữ liệu và Statcato lừa đảo . Sử dụng hai phần mềm miễn phí này vô hiệu hóa , bạn trên điện thoại có thể thực hiện Regression Analysis kiểm tra và nhiều phân tích dữ liệu khác

1 tốt nhất . JASP

JASP là phần mềm phân tích thống kê miễn phí chuyên dụng dành cho Windows 11/10 qua web . Sử dụng nó giảm giá , bạn tính năng có thể thực hiện Regression Analysis tốt nhất , kiểm tra mô tả hướng dẫn , kiểm định T-test sử dụng , ANOVA mới nhất , kiểm tra tần số khóa chặn , phân tích thành phần chính full crack , phân tích nhân tố khám phá tổng hợp , phân tích meta cài đặt , thống kê tóm tắt tất toán , SEM ở đâu nhanh , mô hình trực quan dịch vụ và phân tích nhân tố xác nhận ứng dụng . JASP cung cấp một tab Regression chuyên dụng mật khẩu , nơi bạn ở đâu tốt có thể thực hiện Regression Analysis tuyến tính chi tiết , tương quan chia sẻ và logistic.

Dưới đây là vô hiệu hóa các bước chính giá rẻ để thực hiện Regression Analysis trong JASP:

B1: Tải xuống qua web và cài đặt JASP.

B2: Khởi chạy phần mềm.

B3: Nhập tập dữ liệu cài đặt của bạn.

B4: Chuyển đến tab Regression.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Chuyển đến tab Regression

B5: Chọn kiểu hồi quy Classical hay nhất hoặc Bayesian.

B6: Chọn mật khẩu các biến phụ thuộc an toàn và độc lập an toàn , mật khẩu cũng như tùy chỉnh ứng dụng các tham số khác.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Chọn ở đâu tốt các biến phụ thuộc lừa đảo và độc lập

B7: Xem mẹo vặt và xuất kết quả.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Xem giảm giá và xuất kết quả

2 cập nhật . Statcato

Một phần mềm miễn phí khác hỗ trợ mà bạn ở đâu nhanh có thể thử thực hiện Regression Analysis là Statcato tất toán . Đây là một phần mềm mã nguồn mở quảng cáo và miễn phí quản lý để thực hiện tăng tốc các phân tích thống kê lấy liền . Statcato cho phép bạn thực hiện Regression Analysis tự động cũng như một số loại phân tích dữ liệu khác qua mạng . Một số phương pháp phân tích dữ liệu nhanh nhất được cung cấp trong đó thanh toán bao gồm kiểm tra giả thuyết cài đặt , ANOVA tốt nhất , thống kê mô tả thanh toán , kiểm định phân bố chuẩn giá rẻ , kích thước mẫu cập nhật , kiểm tra phi tham số an toàn , v.v...

Statcato cho phép bạn thực hiện Linear Regression (hồi quy tuyến tính) như thế nào , Multiple Regression (hồi quy bội) tự động , Correlation Matrix (ma trận tương quan) tải về , Non-Linear Regression (hồi quy phi tuyến tính) chia sẻ , v.v.. nguyên nhân . Đây là tăng tốc các bước chính khóa chặn để thực hiện phân tích hồi quy trong Statcato:

B1: Tải phần mềm Statcato.

B2: Khởi chạy file Jar.

B3: Nhập kiểm tra hoặc tạo tập dữ liệu đầu vào.

B4: Chuyển đến menu Statistics.

B5: Nhấp vào tùy chọn Correlation and Regression.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Nhấp vào tùy chọn Correlation and Regression

B6: Chọn kiểu hồi quy đăng ký vay mong muốn.

B7: Chọn khóa chặn các biến phụ thuộc hỗ trợ và độc lập.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Chọn nơi nào các biến phụ thuộc miễn phí và độc lập

B8: Xem kiểm tra và lưu phân tích hồi quy.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Xem đăng ký vay và lưu phân tích hồi quy

Phương pháp 3 tối ưu . Thực hiện Regression Analysis trực tuyến bằng dịch vụ web miễn phí

Bạn ở đâu uy tín cũng hỗ trợ có thể thực hiện phân tích hồi quy trực tuyến bằng dịch vụ web miễn phí chuyên dụng tất toán . Ở đây tốc độ , bài viết full crack sẽ sử dụng dịch vụ web có tên là socscistosystem.com. Nó cho phép bạn thực hiện phân tích tuyến tính an toàn và nhiều phân tích hồi quy trực tuyến tất toán . Ngoài ra trên điện thoại , bạn qua web cũng nạp tiền có thể tìm thấy mẹo vặt các công cụ thống kê khác trên trang web này danh sách . Dưới đây là tốt nhất các bước chính như thế nào để thực hiện phân tích hồi quy trực tuyến bằng socsciststatistics.com:

1 full crack . Mở trình duyệt web.

2 quảng cáo . Điều hướng đến trang web socscistosystem.com.

3 trên điện thoại . công cụ Bây giờ tài khoản , bạn cần điều hướng đến trang Multiple Regression Calculator tính năng hoặc Linear Regression Calculator tốt nhất , tùy theo kỹ thuật phân tích hồi quy nào bạn muốn sử dụng.

4 nơi nào . Tiếp theo tối ưu , nhập miễn phí các giá trị đầu vào tương ứng vào cột X (độc lập) sửa lỗi Y (phụ thuộc) qua mạng . Bạn tốc độ cũng hỗ trợ có thể nhập tốc độ các giá trị ước tính.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Nhập ứng dụng các giá trị đầu vào tương ứng vào cột X (độc lập) qua mạng và Y (phụ thuộc)

5 chi tiết . Nhấn vào tùy chọn Calculate the Regression Equation.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Nhấn vào tùy chọn Calculate the Regression Equation

6 giá rẻ . Sau đó ứng dụng , kết quả phân tích hồi quy ở đâu nhanh sẽ hiển thị trong cùng một cửa sổ.

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10
Kết quả phân tích hồi quy đăng ký vay sẽ hiển thị trong cùng một cửa sổ

Kết quả phân tích hồi quy cập nhật bao gồm đồ thị dịch vụ , phương trình hồi quy giảm giá , tổng bình phương mật khẩu , tổng tích tính năng , giá trị trung bình ứng dụng , v.v...

Chúc bạn thực hiện thành công!

4.9/5 (20 votes)

Có thể bạn quan tâm:

    Ý kiến khách hàngPreNext