Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10

Ngày nay, thật khó để ngăn con bạn không nhìn thấy những thứ không phù hợp trên mạng. Đó là lý do tại sao việc thiết lập kiểm soát của phụ huynh trên máy tính của trẻ lại trở nên quan trọng đến thế. Điều này cho phép bạn chặn tr

Ngày nay ở đâu nhanh , thật khó cập nhật để ngăn con bạn không nhìn thấy mật khẩu những thứ không phù hợp trên mạng tự động . Đó là lý do tại sao việc thiết lập kiểm soát tốc độ của phụ huynh trên máy tính miễn phí của trẻ lại trở nên quan trọng đến thế giảm giá . Điều này cho phép bạn chặn trẻ em xem nội dung người lớn qua web và thiết lập giới hạn thời gian sử dụng trên máy tính mật khẩu hoặc Xbox tốc độ . Bạn nguyên nhân cũng nguyên nhân có thể chọn theo dõi hoạt động trực tuyến tự động của chúng hỗ trợ để xem trẻ đang truy cập mới nhất hoặc cố gắng truy cập ở đâu uy tín những trang nào.

Cách tạo tài khoản Microsoft cho con bạn trong Windows 10

Để thiết lập kiểm soát kỹ thuật của phụ huynh cho con cái ở đâu tốt , trước tiên bạn phải tạo tài khoản Microsoft cho chúng mẹo vặt . Cách làm chi tiết thanh toán đã full crack được Quantrimang.com đề cập trong bài viết: Cách thiết lập phải làm sao các tính năng Microsoft Family Safety trong Windows 10 tối ưu . Bạn đọc cập nhật có thể tham khảo thêm ở đâu tốt nếu cần.

tổng hợp Nếu con bạn sửa lỗi đã có tài khoản Microsoft dữ liệu , bạn tính năng có thể bỏ qua phần này tính năng và cuộn xuống phần cách thiết lập quyền kiểm soát trực tuyến của phụ huynh trong Windows 10.

Cách thiết lập quyền kiểm soát qua mạng của phụ huynh trong Windows 10

Để thiết lập kiểm soát bản quyền của phụ huynh trên máy tính Windows 10 kinh nghiệm , hãy truy cập family.microsoft.com tính năng và đăng nhập kích hoạt . Sau đó ở đâu tốt , tìm tài khoản link down của con bạn ở đâu uy tín và nhấp vào More options > Content restrictions mật khẩu . Sau đó xóa tài khoản , bật tùy chọn Block inappropriate websites.

Điều này tự động sẽ ngăn con bạn xem bất kỳ nội dung khiêu dâm nào trực tuyến quảng cáo , trên kích hoạt mọi ứng dụng thanh toán , game giả mạo mẹo vặt các phương tiện khác giá rẻ . Bạn giả mạo cũng dữ liệu có thể chọn giới hạn lượng thời gian chúng quảng cáo có thể sử dụng máy tính an toàn hoặc Xbox nạp tiền , theo dõi hoạt động trực tuyến download của chúng hay nhất , yêu cầu trẻ xin phép trước khi mua bất kỳ thứ gì trực tuyến nạp tiền và xem vị trí sửa lỗi của chúng trên bản đồ.

1 kinh nghiệm . Truy cập family.microsoft.com đăng ký vay và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft tốt nhất của bạn tất toán . công cụ Nếu không hay nhất được đăng nhập tự động tài khoản , bạn cài đặt có thể nhấp vào nút Sign in có biểu tượng profile ở góc trên bên phải nạp tiền của cửa sổ tổng hợp . cài đặt Nếu bạn không thấy nút này mới nhất , hãy mở rộng màn hình cài đặt của bạn tổng hợp . Sau đó nhập tên người dùng sửa lỗi và mật khẩu nhanh nhất của bạn.

2 lừa đảo . Sau đó kinh nghiệm , nhấp vào More options bên cạnh tài khoản full crack của con bạn nguyên nhân . nạp tiền Nếu bạn không thấy tài khoản đăng ký vay của con mình như thế nào , hãy xem phần trước qua web để tìm hiểu cách thiết lập tài khoản cho trẻ.

Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10
Nhấp vào More options

3 tất toán . Tiếp theo kỹ thuật , nhấp vào Content Restrictions từ menu drop-down.

4 qua mạng . Cuộn xuống tốc độ và nhấp vào thanh trượt bên cạnh Web browsing qua mạng . Điều này ở đâu uy tín sẽ ngăn con bạn xem đăng ký vay tất cả dịch vụ các trang web không phù hợp trên Microsoft Edge khi chúng đăng nhập vào tài khoản hướng dẫn của mình.

5 tài khoản . Sau đó tốt nhất , thêm mật khẩu các trang web bạn muốn chặn vào hộp bên dưới Always blocked cài đặt . Nhập URL cho bất kỳ trang web nào bạn muốn chặn ứng dụng và nhấp vào dấu cộng ở bên phải tổng hợp . Bạn kỹ thuật cũng ở đâu tốt có thể thêm khóa chặn các trang web vào phần Always allowed chia sẻ và chọn hộp Only allow these websites.

Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10
cài đặt Thêm kiểm tra các trang muốn chặn lấy liền hoặc cho phép

6 trực tuyến . Tiếp theo hỗ trợ , đặt giới hạn độ tuổi cho ứng dụng cập nhật , game tự động và nội dung media nơi nào . Sau khi bật hạn chế duyệt web hướng dẫn , bạn dịch vụ cũng giả mạo sẽ chặn con mình truy cập link down các ứng dụng nhanh nhất , game không phù hợp trên thiết bị Windows 10 tài khoản và Xbox One mật khẩu . Sau đó công cụ , bạn địa chỉ có thể đặt giới hạn độ tuổi cho vô hiệu hóa các ứng dụng mật khẩu và game trong phần trên.

Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10
Đặt giới hạn độ tuổi cho ứng dụng đăng ký vay , game hướng dẫn và nội dung media

Sau khi bạn thiết lập giới hạn nội dung nạp tiền , con bạn miễn phí sẽ không thể truy cập Google Chrome qua web , Firefox kỹ thuật hoặc bất kỳ trình duyệt nào khác ngoài Microsoft Edge dịch vụ và Internet Explorer.

tối ưu Nếu trẻ cố gắng mở một trình duyệt khác tối ưu , chúng dịch vụ sẽ nhận thanh toán được thông báo yêu cầu người lớn trong gia đình cho phép.

Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10
Thông báo khi trẻ cố gắng mở một trình duyệt khác

ở đâu tốt , tài khoản nếu một đứa trẻ cố gắng nhập URL cho một trang web ở đâu tốt mà bạn lấy liền đã nhập trong danh sách Always blocked địa chỉ , chúng dịch vụ sẽ nhận ở đâu uy tín được thông báo rằng chúng cần phải nhờ người lớn trong gia đình sử dụng trang web đó.

Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10
Thông báo khi trẻ truy cập trang bị cấm

Cuối cùng ở đâu tốt , hướng dẫn nếu con bạn cố gắng tìm kiếm nội dung không phù hợp trên Edge lừa đảo , chúng dịch vụ sẽ thấy một thông báo cho biết rằng chúng phải thay đổi cài đặt nguyên nhân của mình.

Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10
Thông báo cho biết rằng trẻ phải thay đổi cài đặt qua mạng của mình

Trẻ tải về sẽ không download được cung cấp tùy chọn tính năng để thay đổi cài đặt đăng ký vay của mình tài khoản . tính năng Nếu bạn muốn cho phép con mình sử dụng Chrome qua app , hãy xem hướng dẫn từng bước quản lý của Quantrimang.com về cách chặn trang web trên Chrome.

Cách giới hạn thời gian sử dụng thiết bị công cụ của trẻ trong Windows 10

1 trực tuyến . Truy cập family.microsoft.com thanh toán và nhấp vào Screen time bên cạnh tài khoản nguyên nhân của con bạn.

2 cài đặt . Sau đó nhấp vào thanh trượt bên dưới Device limits lấy liền để đặt giới hạn thời gian nạp tiền mong muốn.

3 cập nhật . Tiếp theo download , nhấp vào thanh màu xanh lam bên cạnh một ngày trong tuần chi tiết để đặt giới hạn thời gian cho ngày đó.

Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10
Đặt giới hạn thời gian cho từng ngày

4 cập nhật . Sau đó nhấp vào Remove kích hoạt để xóa giới hạn thời gian mặc định.

5 chi tiết . Cuối cùng ở đâu nhanh , nhập giới hạn thời gian xóa tài khoản mong muốn như thế nào của bạn địa chỉ và nhấp vào Save.

Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10
Nhập giới hạn thời gian xóa tài khoản mong muốn

Sau khi thiết lập mẹo vặt các giới hạn danh sách , bạn địa chỉ có thể giám sát tài khoản giảm giá của con mình.

Cách giám sát hoạt động trực tuyến mẹo vặt của con bạn trong Windows 10

1 tài khoản . Truy cập family.microsoft.com hướng dẫn và nhấp vào Activity bên cạnh tài khoản tài khoản của con bạn.

2 quản lý . Sau đó như thế nào , nhấp vào thanh trượt bên cạnh Activity reporting.

Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10
Nhấp vào thanh trượt bên cạnh Activity reporting

Lưu ý: Tùy thuộc vào độ tuổi ở đâu uy tín của con bạn mới nhất , trước tiên chúng cài đặt có thể cập nhật được yêu cầu chấp thuận bất kỳ thay đổi nào đối link down với tài khoản tải về của mình giả mạo . Chúng sửa lỗi sẽ nhận quản lý được một email dịch vụ và phải chọn tham gia.

3 tối ưu . Sau đó ở đâu nhanh , bạn như thế nào có thể cho phép nhanh nhất hoặc chặn bất kỳ trang web nào xóa tài khoản mà con bạn đăng ký vay đã truy cập tổng hợp hoặc cố gắng truy cập cập nhật . Bạn kích hoạt cũng bản quyền có thể xem từng truy vấn tìm kiếm chúng sửa lỗi đã nhập giả mạo và bất kỳ ứng dụng trên điện thoại và game nào chúng kỹ thuật đã chơi chia sẻ . Ngoài ra chi tiết , bạn đăng ký vay có thể thấy dữ liệu sau đó chúng mật khẩu đã truy cập trang web nào kích hoạt , thời gian chúng chơi bất kỳ game tải về hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng nào.

Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10
Bạn vô hiệu hóa có thể cho phép quản lý hoặc chặn bất kỳ trang web nào giả mạo mà con bạn công cụ đã truy cập ở đâu nhanh hoặc cố gắng truy cập

Bạn hỗ trợ cũng tăng tốc có thể nhấp vào Spending trong menu bên trên giả mạo để cho phép con bạn mua cập nhật những thứ quản lý mà không cần bạn cho phép hướng dẫn . Sau đó giảm giá , bạn tổng hợp có thể thêm tiền vào tài khoản tối ưu của con mình ứng dụng và cho phép con mua sắm ứng dụng tăng tốc hoặc thứ gì đó trực tuyến.

Bạn công cụ cũng tốc độ có thể nhấp vào Find your Child bản quyền tất toán sau đó bật tính năng này đăng ký vay để xem con bạn đang ở đâu nơi nào . Tuy nhiên dữ liệu , con bạn quảng cáo sẽ cần có điện thoại Windows 10 khóa chặn hoặc thiết bị Android có chạy ứng dụng Microsoft Launcher.

Cách thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên Windows 10
Find your Child gúp bạn biết con mình đang ở đâu

Tham khảo thêm: nhanh nhất Những công cụ kiểm soát thời gian truy cập trực tiếp tất toán của trẻ nhỏ tốt nhất.

4.9/5 (16 votes)

Có thể bạn quan tâm:

    Ý kiến khách hàngPreNext