Cách sử dụng hàm NORMDIST trong Excel

Hàm NORMDIST là hàm trả về phân phối với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã xác nhận. Hàm NORMDIST ứng dụng trong thống kê, bao gồm cả kiểm tra giả thuyết.

tốc độ Khi làm việc tốc độ với bảng số liệu tốt nhất , thống kê Excel giá rẻ , việc biết tăng tốc và sử dụng kiểm tra các hàm trong Excel trên điện thoại sẽ giúp bạn hoàn thành công việc nhanh nhất của mình phải làm sao . Và trong bài viết hôm nay phải làm sao , Quản trị mạng như thế nào sẽ giới thiệu đến bạn hàm NORMDIST trong excel nhanh nhất và cách sử dụng kiểm tra của hàm.

Hàm NORMDIST hàm trả về phân phối chuẩn trong Excel sử dụng với độ lệch chuẩn địa chỉ và giá trị trung bình xác định kinh nghiệm . Hàm như thế nào sẽ sử dụng được ứng dụng trong bảng thống kê chia sẻ , kiểm tra giả thuyết quảng cáo . Bài viết danh sách dưới đây sử dụng hàm NORMDIST cho Excel bản 2003 đến Excel 2013.

Sử dụng hàm NORMDIST trong Excel

Ta có cú pháp sử dụng hàm NORMDIST(x ứng dụng , mean tốt nhất , standard_dev tính năng , cumalative).

Trong đó:

 • x: là giá trị muốn tính phân phối chi tiết . Tham số bắt buộc
 • mean: Giá trị trung bình cộng số học như thế nào của phân phối kỹ thuật . Tham số bắt buộc.
 • standard_dev: Độ lệch chuẩn hỗ trợ của phân phối vô hiệu hóa . Tham số bắt buộc.
 • cumalative: Giá trị logic xác định dạng hàm nạp tiền . Tham số bắt buộc.
 • cumalative=true: Trả về kết quả hỗ trợ của hàm phân bố tích lũy
 • cumalative=false: Trả về kết quả tăng tốc của hàm mật độ xác suất.

Lưu ý:

 • quảng cáo Nếu giá trị trung bình download hoặc độ lệch chuẩn không ở dạng số => hàm trả về lỗi #VALUE!.
 • cài đặt Nếu trung bình = 0 nạp tiền và độ lệch chuẩn =1 tổng hợp , tích lũy = True => hàm trả về phân bố chuẩn NORMSDIST.
 • nguyên nhân Nếu độ lệch chuẩn nhỏ hơn 0 => Hàm trả về giá trị #NUM!.
 • sửa lỗi Khi giá trị tích lũy = TRUE => phân bố áp dụng từ âm vô cực tới giá trị x.

Chúng ta có ví dụ Tính phân bố mật khẩu của giá trị 92 theo bảng dưới.

Cách sử dụng hàm NORMDIST trong Excel

Trường hợp 1: Tích lũy có giá trị TRUE (Cumalative=true)

Bước 1:

Tại ô cần tính khóa chặn , chúng ta nhập công thức: =NORMDIST(C3,C4,C5,TRUE).

Cách sử dụng hàm NORMDIST trong Excel

Bước 2:

Sau khi nhập công thức bản quyền , nhấn Enter lấy liền và có kết quả như hình dưới.

Cách sử dụng hàm NORMDIST trong Excel

Trường hợp 2: Giá trị tích lũy = FALSE (Cumalative=false)

Bước 1:

Chúng ta nhập công thức chia sẻ như sau: =NORMDIST(C3,C4,C5,FALSE).

Cách sử dụng hàm NORMDIST trong Excel

Bước 2:

Bạn sửa lỗi cũng nhấn Enter danh sách an toàn được kết quả như hình dưới:

Cách sử dụng hàm NORMDIST trong Excel

Trường hợp 3: bản quyền Nếu thay độ lệch chuẩn = 1 khóa chặn và giá trị trung bình =0 khóa chặn , tích lũy = True > NORMDIST(92)= NORMSDIST(92)

Giá trị hàm NORMDIST (92

Bạn đọc nhập công thức: =NORMDIST(C3,C4,C5,TRUE) nhanh nhất . Và kết quả xóa tài khoản sẽ như bên dưới.

Cách sử dụng hàm NORMDIST trong Excel

Giá trị hàm NORMSDIST(92):

Chúng ta nhập công thức: =NORMSDIST(C3) cài đặt và kết quả chia sẻ được như dưới.

Cách sử dụng hàm NORMDIST trong Excel

tài khoản Như vậy kích hoạt , đăng ký vay nếu độ lệch chuẩn =1 giá trị trung bình =0 đăng ký vay và tích lũy= true => hàm NORMSDIST bằng giá trị hàm NORMDIST.

mật khẩu Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng hàm NORMDIST trong Excel qua web để tính toán phân phối chuẩn khóa chặn với độ lệch chuẩn thanh toán và trường hợp phải làm sao đặc biệt giữa hàm NORMSDIST kinh nghiệm và hàm NORMDIST.

Tham khảo thêm tăng tốc các bài vô hiệu hóa sau đây:

 • Tổng hợp mật khẩu những phím tắt đắt giá trong Microsoft Excel
 • 10 cách khôi phục tập tin Excel bị lỗi
 • Làm thế nào cập nhật để mở lại file Word nguyên nhân , Excel hay PowerPoint khi đóng như thế nào mà chưa kịp lưu?

Chúc dữ liệu các bạn thực hiện thành công!

4.8/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext