Cách phát video trực tiếp trên YouTube từ điện thoại Android và thiết bị iOS

Bạn có thể live stream từ trang chủ ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động. Sau khi quá trình live stream trên thiết bị di động kết thúc, một kho lưu trữ các live stream được tạo trên kênh YouTube của bạn và bạn có thể lựa chọn tùy c

Bạn hay nhất có thể live stream từ trang chủ ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động trên điện thoại . Sau khi dữ liệu quá trình live stream trên thiết bị di động kết thúc phải làm sao , một kho lưu trữ thanh toán các live stream mẹo vặt được tạo trên kênh YouTube ứng dụng của bạn ở đâu tốt và bạn tải về có thể lựa chọn tùy chọn chia sẻ để chỉnh sửa qua mạng các thiết lập hỗ trợ riêng tư ( qua app bao gồm cả thiết lập live stream sang cá nhân) ở đâu uy tín hoặc xóa ở đâu uy tín các kho lưu trữ.

Lưu ý: Tính năng này chỉ giới hạn cho link down các tài khoản có trên 10.000 subscriber tài khoản mới nhất sẽ sớm cập nhật đến toàn bộ người dùng.

Cách phát video trực tiếp trên YouTube từ điện thoại Android và thiết bị iOS

Phần 1: Phát video trực tiếp trên YouTube từ điện thoại Android

YouTube live có sẵn trên Android 6.0+.

1 tự động . Yêu cầu cho YouTube Live

- Xác nhận rằng kênh nguyên nhân của bạn trên điện thoại được xác minh thanh toán và bạn không hạn chế live stream trong vòng 90 ngày qua.

Lưu ý:

Đối ở đâu uy tín với YouTube live trên điện thoại di động full crack , địa chỉ các kênh miễn phí của bạn phải có trên 10.000 subscriber.

2 dịch vụ . Kích hoạt YouTube Live lần đầu tiên

1 tốc độ . Tải phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất về điện thoại Android quản lý của bạn.

  • Tải phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất về điện thoại Android miễn phí và cài đặt tại đây.

2 giá rẻ . Chọn nút Camera.

3 chi tiết . Cấp quyền cho ứng dụng YouTube nơi nào để truy cập vào Camera trực tuyến , Mic đăng ký vay , qua app và Storage (lưu trữ).

4 tài khoản . kiểm tra Nếu qua web được thông báo mẹo vặt , xác minh kênh miễn phí của bạn.

5 công cụ . Chọn GO LIVE.

Lưu ý:

ở đâu tốt Nếu không có kênh qua mạng , bạn cập nhật sẽ ở đâu uy tín được thông báo tạo một kênh trước khi lựa chọn Go Live.

3 mật khẩu . Tạo Live Stream YouTube trên Android

1 lấy liền . Lựa chọn nút chụp.

2 giảm giá . Chọn GO LIVE.

3 nguyên nhân . Tạo một tên đăng ký vay , miễn phí sau đó chọn một thiết lập ở đâu nhanh riêng tư.

4 hướng dẫn . Tùy chọn: lựa chọn mới nhất các cài đặt.

- thanh toán Thêm một phần mô tả.

- Kích hoạt quản lý hoặc vô hiệu hóa chat trực tiếp.

- Kích hoạt nguyên nhân hoặc vô hiệu hóa hạn chế độ tuổi cho live stream qua mạng của bạn.

- Thông báo rằng live stream tổng hợp của bạn có chứa quảng cáo mất phí hay quảng cáo miễn phí hay không.

- Chọn mũi tên quay trở lại.

5 link down . Tiếp theo lựa chọn chụp 1 ảnh làm thumbnail.

6 nạp tiền . Tùy chọn: live stream ở chế độ Landscape mode.

- Giữ thiết bị giảm giá của bạn ở chế độ Landscape mode.

- Hãy chắc chắn rằng màn hình xoay miễn phí đã ở đâu tốt được khóa.

7 ở đâu tốt . Tùy chọn: chia sẻ live stream qua mạng , nhấn SHARE.

8 tối ưu . Chọn GO LIVE.

9 kiểm tra . Để kết thúc live stream công cụ , chọn FINISH bản quyền , full crack sau đó chọn OK.

Sau khi live stream trên thiết bị di động kết thúc kinh nghiệm , một kho lưu trữ bản quyền các live stream tự động được tạo trên kênh YouTube sử dụng của bạn.

10 full crack . Bạn nguyên nhân có thể chỉnh sửa trực tuyến các thiết lập qua web riêng tư ( mẹo vặt bao gồm cả thiết lập chuyển live stream sang chế độ cá nhân) công cụ hoặc xóa khóa chặn các lưu trữ trên trang video kiểm tra của tôi.

4 mật khẩu . Trò chuyện trực tiếp trên điện thoại di động

Tin nhắn trò chuyện trên điện thoại di động tải về có thể ở đâu tốt được kiểm duyệt giống như cách tin nhắn trò chuyện khóa chặn mà bạn thường làm bản quyền . Bạn khóa chặn có thể gán người kiểm duyệt kiểm tra , quản lý tin nhắn rác giả mạo , chặn tin nhắn ở đâu nhanh , giả mạo và chặn người dùng trò chuyện qua app hoặc xóa tin nhắn trò chuyện.

Phần 2: Phát video trực tiếp trên YouTube từ thiết bị iOS

Cũng tương tự như trên địa chỉ các thiết bị Android kỹ thuật , trên dữ liệu các thiết bị iOS bạn chi tiết có thể live stream từ trang chủ ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động quản lý . Sau khi chia sẻ quá trình live stream trên thiết bị di động kết thúc hay nhất , một kho lưu trữ ở đâu tốt các live stream an toàn được tạo trên kênh YouTube hướng dẫn của bạn mật khẩu và bạn tải về có thể lựa chọn tùy chọn tính năng để chỉnh sửa kiểm tra các thiết lập vô hiệu hóa riêng tư ( kỹ thuật bao gồm cả thiết lập live stream sang cá nhân) cập nhật hoặc xóa dữ liệu các kho lưu trữ.

YouTube live có sẵn trên iOS 8+.

1 bản quyền . Yêu cầu cho YouTube Live trên thiết bị iOS

- Cần xác nhận rằng kênh sửa lỗi của bạn giả mạo được xác minh dữ liệu và bạn không hạn chế live stream trong vòng 90 ngày qua.

Lưu ý:

Đối ứng dụng với YouTube live trên điện thoại di động bản quyền , thanh toán các kênh cài đặt của bạn phải có trên 10.000 subscriber.

2 tốt nhất . Kích hoạt YouTube Live lần đầu tiên

1 giảm giá . Tải phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất về thiết bị iOS bản quyền của bạn.

  • Tải phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất về thiết bị iOS vô hiệu hóa và cài đặt tại đây.

2 mật khẩu . Tiếp theo chọn nút Camera.

3 download . Cấp quyền cho ứng dụng YouTube giả mạo để truy cập vào Camera giả mạo , Mic kiểm tra , full crack và Storage (lưu trữ).

4 tốt nhất . công cụ Nếu link down được thông báo sử dụng , yêu cầu xác minh kênh mật khẩu của bạn.

5 bản quyền . Chọn GO LIVE.

Lưu ý:

dữ liệu Nếu không có kênh chia sẻ , bạn tốt nhất sẽ kỹ thuật được thông báo tạo một kênh trước khi lựa chọn Go Live.

3 nhanh nhất . Tạo Live Stream YouTube trên thiết bị iOS

1 ở đâu nhanh . Đầu tiên lựa chọn nút chụp.

2 tốc độ . Sau đó chọn GO LIVE.

3 khóa chặn . Tạo một tên giả mạo , lừa đảo sau đó chọn một thiết lập full crack riêng tư.

4 nạp tiền . Tùy chọn: lựa chọn tính năng các thiết lập tài khoản dưới đây.

- kỹ thuật Thêm một phần mô tả.

- Kích hoạt giá rẻ hoặc vô hiệu hóa trò chuyện trực tiếp.

- Kích hoạt nhanh nhất hoặc vô hiệu hóa hạn chế độ tuổi cho live stream thanh toán của bạn.

- Thông báo rằng live stream giảm giá của bạn có chứa quảng cáo mất phí hay quảng cáo miễn phí hay không.

- Chọn mũi tên quay trở lại.

5 lấy liền . Tiếp theo lựa chọn chụp 1 ảnh làm thumbnail tăng tốc . Bạn chia sẻ có thể upload (tải lên) một thumbnail tùy chỉnh (tùy chọn này chỉ có trên iOS mật khẩu mà thôi).

6 tải về . Tùy chọn: live stream ở chế độ Landscape mode (chế độ phong cảnh).

- Giữ thiết bị xóa tài khoản của bạn ở chế độ Landscape mode.

- Và hãy chắc chắn rằng màn hình xoay trên thiết bị iOS lừa đảo của bạn qua web đã nhanh nhất được khóa.

7 tính năng . Tùy chọn: chia sẻ live stream qua app , nhấn SHARE.

8 khóa chặn . Chọn GO LIVE.

9 cài đặt . Để kết thúc live stream sửa lỗi , chọn FINISH hay nhất , địa chỉ sau đó chọn OK.

Sau khi live stream trên thiết bị di động kết thúc mật khẩu , một kho lưu trữ xóa tài khoản các live stream kinh nghiệm được tạo trên kênh YouTube trực tuyến của bạn.

10 trên điện thoại . Bạn cập nhật có thể chỉnh sửa tự động các thiết lập địa chỉ riêng tư ( bản quyền bao gồm cả thiết lập chuyển live stream sang chế độ cá nhân) tải về hoặc xóa mới nhất các lưu trữ trên trang video qua web của tôi.

4 sửa lỗi . Trò chuyện trực tiếp trên điện thoại di động

Tin nhắn trò chuyện trên điện thoại di động xóa tài khoản có thể vô hiệu hóa được kiểm duyệt giống như quảng cáo các tin nhắn trò chuyện link down mà bạn thường làm chi tiết . Bạn xóa tài khoản có thể gán người kiểm duyệt cập nhật , quản lý tin nhắn rác nạp tiền , chặn tin nhắn hỗ trợ , mật khẩu và chặn người dùng trò chuyện sửa lỗi hoặc xóa tin nhắn trò chuyện.

Tham khảo thêm một số bài viết sửa lỗi dưới đây:

  • Hướng dẫn thiết lập tính năng Live Stream Video Facebook trên di động hỗ trợ , máy tính bảng
  • Đây là cách Live Stream Video Facebook trên PC cài đặt , Fanpage
  • Làm thế nào ở đâu tốt để phát video trực tiếp trên YouTube?

Chúc giảm giá các bạn thành công!

4.9/5 (17 votes)

Có thể bạn quan tâm:

    Ý kiến khách hàngPreNext