Cách kết thúc tiến trình trong Windows 10

Nếu bạn nhận thấy một tiến trình đang chạy làm giảm hiệu suất máy tính vì nó bị treo, không phản hồi, sử dụng nhiều tài nguyên CPU và/hoặc bộ nhớ cao, thì bạn có thể kill tiến trình để kết thúc nó.

Tiến trình là sự thể hiện cho một chương trình đang sử dụng được thực thi công cụ . Mỗi tiến trình đang chạy trong Windows cài đặt được gán một số thập phân duy nhất quản lý được gọi là ID tiến trình hay PID.

phải làm sao Nếu bạn nhận thấy một tiến trình đang chạy làm giảm hiệu suất máy tính vì nó bị treo ở đâu uy tín , không phản hồi link down , sử dụng nhiều tài nguyên CPU và/ tổng hợp hoặc bộ nhớ cao chia sẻ , xóa tài khoản thì bạn full crack có thể kill tiến trình tổng hợp để kết thúc nó.

Hướng dẫn này giảm giá sẽ chỉ cho bạn lấy liền những cách khác nhau ở đâu tốt để kết thúc một tiến trình trong Windows 10.

Kết thúc tiến trình qua tab Processes trong Task Manager

Tab Processes trong Task Manager giả mạo sẽ hiển thị cho bạn danh sách hay nhất tất cả địa chỉ các ứng dụng đăng ký vay , tiến trình nền trên điện thoại và tiến trình Windows hiện đang chạy trong tài khoản tự động của bạn.

1 ở đâu nhanh . Mở Task Manager trong chế độ xem chi tiết hơn.

2 cập nhật . Thực hiện bước 3 hướng dẫn hoặc bước 4 nhanh nhất dưới đây cho tiến trình bạn muốn kết thúc.

3 xóa tài khoản . Kết thúc tiến trình cha miễn phí và tiến trình con mới nhất của nó:

Ví dụ nhanh nhất , giá rẻ để kết thúc Google Chrome tăng tốc , cùng qua mạng tất cả khóa chặn các tab mới nhất và cửa sổ tốt nhất đã mở danh sách của nó.

A) Nhấp vào tab Processes.

B) Chọn một tiến trình chính giảm giá mà bạn muốn hủy trên điện thoại và thực hiện một trong trực tuyến các tác vụ bản quyền dưới đây:

 • Nhấn phím Delete.
 • Nhấp vào nút End task. Thay vào đó chi tiết , Explorer tự động sẽ có nút Restart.
 • Nhấp chuột phải như thế nào hoặc nhấn sử dụng và giữ vào tiến trình đăng ký vay và nhấn End task.

C) như thế nào Khi hoàn tất nơi nào , hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.

Cách kết thúc tiến trình trong Windows 10
Kết thúc tiến trình cha địa chỉ và tiến trình con ứng dụng của nó

4 tốt nhất . Chỉ kết thúc một tiến trình con:

Ví dụ phải làm sao , bạn chỉ muốn kết thúc một tiến trình con (chẳng hạn ổ như thế nào đã mở) thay vì danh sách tất cả tài khoản các tiến trình "Windows Explorer".

A) Nhấp vào tab Processes.

B) Mở rộng mở tiến trình cha (ví dụ: "Windows Explorer") mẹo vặt của tiến trình con (ví dụ: "MyBook F:") kinh nghiệm mà bạn muốn hủy.

C) Chọn tiến trình con bạn muốn kết thúc full crack và thực hiện một trong cài đặt các hành động bản quyền dưới đây:

 • Nhấn phím Delete.
 • Nhấp vào nút End task.
 • Nhấp chuột phải trên điện thoại hoặc nhấn dịch vụ và giữ vào tiến trình giá rẻ và nhấn End task.

D) lấy liền Khi hoàn tất dữ liệu , hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.

Cách kết thúc tiến trình trong Windows 10
Chỉ kết thúc một tiến trình con

5 trên điện thoại . tăng tốc Bây giờ ở đâu nhanh , bạn miễn phí có thể đóng Task Manager tất toán nếu muốn.

Kết thúc một tiến trình qua tab Details trong Task Manager

trên điện thoại Nếu bạn đăng nhập mới nhất với tư cách là người dùng thông thường quản lý , tab Details trong Task Manager trực tuyến sẽ hiển thị cho bạn danh sách tài khoản tất cả mật khẩu các tiến trình hiện đang chạy trong tài khoản công cụ của bạn tất toán và mô tả về từng tiến trình.

ở đâu nhanh Nếu bạn đăng nhập giá rẻ với tư cách quản trị viên giảm giá , tab Details trong Task Manager danh sách cũng tốc độ sẽ hiển thị cho bạn danh sách tăng tốc tất cả tính năng các tiến trình hiện đang chạy trên máy tính từ mật khẩu tất cả người dùng.

1 full crack . Mở Task Manager trong chế độ xem chi tiết hơn.

2 tất toán . Nhấp vào tab Details sử dụng , chọn tiến trình bạn muốn hủy phải làm sao và thực hiện một trong tài khoản các hành động bên dưới:

 • Nhấn phím Delete.
 • Nhấp vào nút End task.
 • Nhấp chuột phải tự động hoặc nhấn giảm giá và giữ vào tiến trình danh sách và nhấn End task.
Cách kết thúc tiến trình trong Windows 10
Kết thúc một tiến trình qua tab Details trong Task Manager

3 đăng ký vay . Nhấp vào End process  trực tuyến để xác nhận.

4 kiểm tra . phải làm sao Khi hoàn tất khóa chặn , full crack bây giờ mới nhất , bạn lấy liền có thể đóng Task Manager qua app nếu muốn.

 • Cách đặt mức độ ưu tiên cho miễn phí các ứng dụng trong Windows 10

Kết thúc tiến trình trong Command Prompt

1 giảm giá . Mở Command Prompt khóa chặn hoặc Command Prompt tải về với quyền admin.

2 qua mạng . Nhập tasklist vào Command Prompt giả mạo và nhấn Enter tài khoản để xem danh sách nạp tiền tất cả chia sẻ các tiến trình hiện đang chạy kỹ thuật . Ghi lại Image Name quảng cáo PID ở đâu uy tín của tiến trình (ví dụ: OneDrive) cài đặt mà bạn muốn loại bỏ.

Cách kết thúc tiến trình trong Windows 10
Kết thúc tiến trình trong Command Prompt

3 xóa tài khoản . Thực hiện bước 4 (Image Name) link down hoặc bước 5 (PID) bên dưới nạp tiền để biết cách bạn muốn kết thúc tiến trình.

4 lừa đảo . Kết thúc tiến trình sử dụng Image Name:

A) Nhập lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt địa chỉ và nhấn Enter.

 • Buộc kết thúc xóa tài khoản tất cả đăng ký vay các phiên bản mẹo vặt của một tiến trình:
WMIC process where name="Image Name" Delete
 • Buộc kết thúc một tiến trình cụ thể:
taskkill /IM Image Name /F
 • Buộc kết thúc tiến trình này qua web và bất kỳ tiến trình con nào do nó bắt đầu:
taskkill /IM Image Name /T /F

Thay thế Image Name trong lệnh trên bằng Image Name thực tế (ví dụ: "OneDrive.exe") từ bước 2 ở trên cho tiến trình bạn muốn hủy.

Ví dụ:

taskkill /IM OneDrive.exe /F

link down Nếu bạn muốn hủy nhiều tiến trình cùng một lúc trong một dòng lệnh tài khoản , thanh toán thì bạn chỉ cần thêm /IM Image Name bổ sung cho mỗi tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

taskkill /IM Image Name /IM Image Name /F

(Ba tiến trình)

taskkill /IM Image Name /IM Image Name /IM Image Name /F

5 nơi nào . Cách kết thúc tiến trình sử dụng PID:

A) Nhập lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt nơi nào và nhấn Enter.

 • Buộc kết thúc một tiến trình:
taskkill /PID PID /F
 • Buộc kết thúc một tiến trình tài khoản và bất kỳ tiến trình con nào do nó bắt đầu:
taskkill /PID PID /T /F

Thay thế PID trong lệnh trên bằng PID thực (ví dụ: "5228") từ bước 2 ở trên cho tiến trình bạn muốn hủy.

Ví dụ:

taskkill /PID 5228 /F

hay nhất Nếu bạn muốn hủy nhiều tiến trình cùng một lúc trong một dòng lệnh cài đặt , khóa chặn thì bạn chỉ cần thêm một /PID bổ sung cho mỗi tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

taskkill /PID PID /PID PID /F

(Ba tiến trình)

taskkill /PID PID /PID PID /PID PID /F

6 tổng hợp . hỗ trợ Khi hoàn tất lừa đảo , bạn ứng dụng có thể đóng Command Prompt giả mạo nếu muốn.

nguyên nhân Nếu bạn nhận qua app được thông báo lỗi Access is denied dịch vụ , tối ưu thì điều đó có nghĩa là bạn kiểm tra sẽ cần chạy lệnh trong Command Prompt an toàn với quyền admin thay thế.

Hủy một tiến trình trong PowerShell

1 tốc độ . Mở PowerShell lừa đảo hoặc PowerShell mật khẩu với quyền admin.

2 mẹo vặt . Nhập Get-Process vào PowerShell quản lý và nhấn Enter hướng dẫn để xem danh sách nguyên nhân tất cả chia sẻ các tiến trình hiện đang chạy download . Ghi lại ProcessName giảm giá Id (PID) giả mạo của tiến trình (ví dụ: OneDrive) công cụ mà bạn muốn loại bỏ.

Cách kết thúc tiến trình trong Windows 10
Hủy một tiến trình trong PowerShell

3 nhanh nhất . Thực hiện bước 4 (ProcessName) giảm giá hoặc bước 5 (ID) bên dưới giá rẻ để biết cách bạn muốn kết thúc tiến trình.

4 sử dụng . Để kết thúc tiến trình bằng cách sử dụng ProcessName:

A) Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell nhanh nhất và nhấn Enter.

Stop-Process -Name "ProcessName" -Force

Thay thế ProcessName trong lệnh trên bằng ProcessName thực (ví dụ: "OneDrive") từ bước 2 ở trên cho tiến trình bạn muốn hủy.

Ví dụ:

Stop-Process -Name "OneDrive" -Force

sửa lỗi Nếu bạn muốn hủy nhiều tiến trình cùng một lúc trong một dòng lệnh quản lý , mẹo vặt thì bạn chỉ cần thêm một "ProcessName" bổ sung vô hiệu hóa được phân tách bằng dấu phẩy cho mỗi tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

Stop-Process -Name "ProcessName","ProcessName" -Force

(Ba tiến trình)

Stop-Process -Name "ProcessName","ProcessName","ProcessName" -Force

5 cập nhật . Để kết thúc tiến trình bằng cách sử dụng ID (PID):

A) Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell thanh toán và nhấn Enter.

Stop-Process -ID PID -Force

Thay PID trong lệnh trên bằng Id thực (ví dụ: "11312") từ bước 2 ở trên cho tiến trình bạn muốn hủy.

Ví dụ:

Stop-Process -ID 11312 -Force

ứng dụng Nếu bạn muốn hủy nhiều tiến trình cùng một lúc trong một dòng lệnh tốc độ , ở đâu nhanh thì bạn chỉ cần thêm một PID bổ sung hay nhất được phân tách bằng dấu phẩy cho mỗi tiến trình.

Ví dụ:

(Hai tiến trình)

Stop-Process -ID PID,PID -Force

(Ba tiến trình)

Stop-Process -ID PID,PID,PID -Force

6 như thế nào . tốc độ Khi hoàn tất công cụ , bạn kỹ thuật có thể đóng PowerShell ở đâu tốt nếu muốn.

vô hiệu hóa Nếu bạn nhận ứng dụng được thông báo lỗi Access is denied xóa tài khoản , quản lý thì điều đó có nghĩa là bạn kiểm tra sẽ cần chạy lệnh trong PowerShell giá rẻ với quyền admin thay thế.

Chúc bạn thực hiện thành công!

4.8/5 (90 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext