Cách dịch ngôn ngữ trên bảng tính Google Sheets

Google Docs được tích hợp thêm một số tính năng mới hỗ trợ người dùng có thể dịch ngôn ngữ ở từng cell trên bảng tính sang một ngôn ngữ khác hoặc phát hiện ngôn ngữ cụ thể được sử dụng trong một bảng tính.

Google Docs dịch vụ được tích hợp thêm một số tính năng mới hỗ trợ người dùng dịch vụ có thể dịch ngôn ngữ ở từng cell trên bảng tính sang một ngôn ngữ khác phải làm sao hoặc phát hiện ngôn ngữ cụ thể mới nhất được sử dụng trong một bảng tính.

Cách dịch ngôn ngữ trên bảng tính Google Sheets

Để dịch ngôn ngữ ở từng cell trên bảng tính sang một ngôn ngữ khác qua app , bạn sử dụng hàm trên điện thoại dưới đây:

=GOOGLETRANSLATE("văn bản cần dịch"; "ngôn ngữ nguồn";"ngôn ngữ đích")

Giả sử quản lý nếu bạn muốn dịch text trong cell A1 từ tiếng Anh (en) sang tiếng Việt (vi) trực tuyến , bạn sử dụng hàm ở đâu uy tín dưới đây:

=GOOGLETRANSLATE(B64;"en";"vi")

Trường hợp sửa lỗi nếu bạn bỏ ngôn ngữ đích (trong ví dụ trên là "vi") khỏi hàm ở đâu nhanh , hàm GOOGLETRANSLATE nạp tiền sẽ tự động chuyển đổi text thành ngôn ngữ mặc định trên bảng tính ứng dụng của bạn.

Sử dụng GoogleTranslate cùng hàm ImportFeed

Dưới đây là ảnh động miêu tả cách sử dụng hàm Google Translate trong một bảng tính (cùng ImportFeed) dịch vụ để dịch feed từ ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ đăng ký vay của bạn.

Trong ví dụ này là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp:

Cách dịch ngôn ngữ trên bảng tính Google Sheets

Tham khảo thêm một số bài viết kỹ thuật dưới đây:

  • Làm sao link down để thay đổi định dạng save file mặc định trên Word ở đâu nhanh , Excel hướng dẫn và Powerpoint 2016?
  • Đổi dấu gạch chéo thành dấu chấm trong định dạng ngày trên Excel
  • Hướng dẫn xóa dòng quảng cáo và cột trống trên Excel 2016

Chúc full crack các bạn thành công!

4.9/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext