Cách chạy 2 hoặc nhiều lệnh Terminal cùng một lúc trên Linux

Nếu sử dụng Linux chắc hẳn bạn sẽ biết cách sử dụng các lệnh hữu ích để làm việc với các tập tin, cài đặt phần mềm và khởi chạy các chương trình. Tuy nhiên có một điều mà bạn chưa biết đó là bạn vẫn có thể chạy nhiều c

chi tiết Nếu sử dụng Linux chắc hẳn bạn cập nhật sẽ biết cách sử dụng dữ liệu các lệnh hữu ích an toàn để làm việc cập nhật với hay nhất các tập tin sử dụng , cài đặt phần mềm thanh toán và khởi chạy nguyên nhân các chương trình quản lý . Tuy nhiên có một điều khóa chặn mà bạn chưa biết đó là bạn download vẫn giá rẻ có thể chạy nhiều câu lệnh cùng một lúc.

Việc kết hợp 2 như thế nào hoặc nhiều câu lệnh cùng một lúc hay còn gọi là "command chaining" giá rẻ . Trong bài viết link down dưới đây Quản trị mạng tăng tốc sẽ hướng dẫn bạn cách chạy 2 tài khoản hoặc nhiều lệnh Terminal cùng một lúc trên Linux.

Cách chạy 2 hoặc nhiều lệnh Terminal cùng một lúc trên Linux

1 tối ưu . Semicolon (;) Operator (dấu chấm phẩy (;))

Semicolon (;) operator là ký tự dấu chấm phẩy (;) cho phép bạn thực thi nhiều câu lệnh liên tiếp trên điện thoại , kể cả công cụ các câu lệnh trước đó có hay nhất được thực thi thành công hay không.

Cho ví dụ tốt nhất , mở cửa sổ Terminal lên (sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Alt + T trên Ubuntu cập nhật và Linux Mint) tải về . Sau đó bạn nhập từng lệnh một trong 3 lệnh tài khoản dưới đây vào qua web , mỗi câu lệnh cách nhau tốc độ bởi dấu chấm phẩy (;) rồi nhấn Enter đăng ký vay . hỗ trợ Trên màn hình sử dụng sẽ hiển thị danh sách ứng dụng các thư mục kiểm tra hiện tại (ls) an toàn , cập nhật các thư mục bạn đang sử dụng sửa lỗi hiện tại (pwd) nguyên nhân và hiển thị tên đăng nhập (whoami) cùng một lúc.

Cách chạy 2 hoặc nhiều lệnh Terminal cùng một lúc trên Linux

hỗ trợ Ngoài ra bạn mới nhất cũng không cần sử dụng dấu cách sau dấu chấm phẩy (;) mẹo vặt và dấu cách giữa công cụ các câu lệnh tải về . Bạn danh sách có thể nhập 3 lệnh là ls;pwd;whoami qua mạng . Tuy nhiên việc sử dụng dấu cách an toàn để người dùng tất toán có thể dễ dàng đọc hơn.

2 mật khẩu . Logical AND Operator (&&)

tính năng Nếu muốn chạy lệnh thứ 2 sau khi chạy lệnh thứ nhất thành công trực tuyến , bạn tài khoản có thể tách đăng ký vay các câu lệnh bằng logical AND operator bản quyền , nó là 2 ký tự (&&) cài đặt . Cho ví dụ miễn phí , hỗ trợ nếu muốn tạo một thư mục có tên là MyFolder giả mạo kiểm tra sau đó thay đổi thư mục này tổng hợp , bạn nhập câu lệnh lừa đảo dưới đây vào cửa sổ Terminal rồi nhấn Enter:

Cách chạy 2 hoặc nhiều lệnh Terminal cùng một lúc trên Linux

Thư mục thanh toán sẽ nạp tiền được tạo thành công tính năng , mới nhất sau đó lệnh cd bản quyền sẽ quản lý được thực thi trực tuyến và bạn đang mở thư mục mới.

3 ở đâu nhanh . Logical OR Operator (||)

Trong một số trường hợp qua mạng nếu muốn thực thi câu lệnh thứ 2 trong trường hợp chạy câu lệnh thứ nhất không thành công ứng dụng , bạn giá rẻ có thể sử dụng logical OR operator tối ưu , nó là 2 ký tự (||).

Ví dụ tối ưu nếu muốn kiểm tra xem thư mục MyFolder có tồn tại hay không ( [ -d ~/MyFolder ] ) tốt nhất và tạo một thư mục MyFolder mới dữ liệu nếu thư mục này không tồn tại (( mkdir ~/MyFolder ) nơi nào , bạn nhập câu lệnh sử dụng dưới đây vào cửa sổ Terminal rồi nhấn Enter:

Cách chạy 2 hoặc nhiều lệnh Terminal cùng một lúc trên Linux

Lưu ý:

Cần đảm bảo rằng có dấu cách trong câu lệnh trên.

Trong ví dụ trên mẹo vặt , thư mục MyFolder không tồn tại địa chỉ , do đó câu lệnh thứ 2 là xóa tài khoản để tạo thư mục.

4 tài khoản . Kết hợp nhiều Operator

tốc độ Ngoài ra bạn an toàn có thể kết hợp nhiều operator trên một câu lệnh mới nhất . Chẳng hạn giảm giá , đầu tiên bạn muốn kiểm tra xem chia sẻ nếu một tập tin tồn tại hay không ( [ -f ~/sample.txt ] ) quảng cáo . kinh nghiệm Nếu muốn hiển thị thông báo trên màn hình miễn phí , sử dụng ( echo “File exists.” ) lấy liền . công cụ Nếu tập tin không tồn tại chia sẻ , bạn như thế nào có thể tạo một file mới ( touch ~/sample.txt ).

Bạn kết hợp sử dụng các lệnh này thành 1 lệnh duy nhất sử dụng , nhập vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter:

Cách chạy 2 hoặc nhiều lệnh Terminal cùng một lúc trên Linux

Trong ví dụ trên ở đâu tốt , tập tin không tồn tại do đó cần tạo một tập tin mới.

Dưới đây là phần tóm tắt kết hợp vô hiệu hóa các lệnh:

  • A ; B – Chạy lệnh A rồi chạy lệnh B kiểm tra , kể cả chạy lệnh A thành công hay thất bại.
  • A && B – Chỉ chạy lệnh B địa chỉ nếu chạy lệnh A thành công.
  • A || B – Chỉ chạy lệnh B trực tuyến nếu chạy lệnh A thất bạị.

Tham khảo thêm một số bài viết trên điện thoại dưới đây:

  • Bất kỳ ai mẹo vặt cũng nên biết địa chỉ những lệnh Linux cơ bản này
  • 8 lệnh chết người nhất định không bao giờ thanh toán được chạy trên Linux
  • Tìm hiểu hệ thống tập tin hỗ trợ và thư mục trên hệ điều hành Linux

Chúc giảm giá các bạn thành công!

4.8/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext