Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

Mỗi một hệ Pokémon trong Pokémon Go đều có những sức mạnh khác nhau, kèm theo đó là điểm yếu riêng biệt. Loại Pokémon này sẽ có sức mạnh tấn công đối với Pokémon hệ kia, nhưng có thể bại trận trước Pokémon hệ khác. Nếu bạn nắm

Pokémon Go trở thành hiện tượng nuôi thanh toán , nhốt ở đâu tốt và huấn luyện thú ảo mới khắp cộng đồng người chơi game qua mạng . Mỗi vị huấn luận viên chính là người chơi công cụ sẽ tìm ứng dụng mọi cách tốc độ để đăng ký vay có thể thu thập cho mình nhiều loại Pokémon tổng hợp , cài đặt đặc biệt là tăng tốc những loại Pokémon mạnh bạo ở đâu tốt với điểm CP cao ứng dụng . Có càng nhiều tải về sẽ giúp tăng lực lượng sức mạnh chiến binh Pokémon phải làm sao mà bạn đang huấn luyện trực tuyến . Tuy nhiên ứng dụng , khi tham gia chiến đấu việc có nhiều loại Pokémon chưa chắc giúp bạn thắng trận.

 • Tổng hợp - Cách chơi Pokemon GO lấy liền , game thực tế ảo bắt Pokemon trên smartphone
 • cài đặt Những thuật ngữ cần biết khi chơi Pokémon Go

Pokémon tốt nhất được chia làm trực tuyến các hệ khác nhau sửa lỗi và có tài khoản những đặc tính địa chỉ , sức mạnh kiểm tra của từng loài dịch vụ . Có thể hệ Pokémon này là khắc tinh cập nhật của hệ Pokémon khác tổng hợp , qua app nhưng nó hỗ trợ cũng danh sách có thể bại trận trước một loại Pokémon khác như thế nào . Vì thế lừa đảo , nắm rõ danh sách được sức mạnh tốt nhất , đặc điểm từng loại ở đâu tốt sẽ giúp bạn có chiến thuật đưa Pokémon nào ra trận.

Các hệ Pokémon trong Pokémon Go

Move vô hiệu hóa của Pokémon công cụ được chia làm hai loại là: Physical Attack (Đòn đánh Vật lý) đăng ký vay và Special Attack (Đòn đánh Đặt biệt).

 • Physical Attack gồm tổng hợp các hệ: Normal (thường) an toàn , Fighting (đánh đấm) phải làm sao , Flying (bay) tổng hợp , Poison (độc) mới nhất , Ground (đất) thanh toán , Rock (đá) vô hiệu hóa , Bug (bọ) link down , Ghost (ma) mới nhất , Steel (kim loại).
 • Special Attack gồm lừa đảo các hệ: Fire (lửa) sửa lỗi , Water (nước) địa chỉ , Grass (cỏ) mới nhất , Electric (điện) link down , Psychic (siêu linh) tốc độ , Ice (băng) hay nhất , Dragon (rồng) tổng hợp , Dark (bóng tối) quản lý , Fairy (tiên).

Ghi chú:

 • Cực kì hiệu quả (2x): Sức tấn công quản lý được tăng gấp đôi.
 • Không hiệu quả (½x): Sức tấn công bị giảm phân nửa.
 • Mạnh (+½x): Bị tấn công bằng một nửa sức mạnh.
 • Yếu (-2x): Bị tấn công bằng sức mạnh gấp đôi.
 • Không tác dụng (0x:) Không thể tấn công.
 • Không bị ảnh hưởng (+0x): Không thể bị tấn công.

1 qua mạng . Hệ Pokémon Normal (Thường):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Castform mới nhất , Chansey công cụ , Ditto mẹo vặt , Eevee tối ưu , Jigglypuff ở đâu tốt , Togepi ...
 • Chúng qua app có thể học giả mạo các move sau: Strength ở đâu tốt , Thrash.
 • Không hiệu quả so qua app với tăng tốc các hệ: Rock đăng ký vay , Steel.
 • Yếu so tài khoản với trực tuyến các hệ: Fighting.
 • Không tác dụng so mẹo vặt với hệ: Ghost.

2 dữ liệu . Hệ Pokémon Fighting (Đánh đấm):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Machamp link down , Hitmontop mật khẩu , Hitmonlee kỹ thuật , Hitmonchan ...
 • Chúng dữ liệu có thể học công cụ các move sau: Focus Punch tự động , Superpower (only learned by Registeel miễn phí , Regirock giá rẻ , and Regice).
 • Cực kì hiệu quả so công cụ với giá rẻ các hệ: Dark sử dụng , Ice trên điện thoại , Normal hỗ trợ , Rock vô hiệu hóa , Steel.
 • Không hiệu quả so nhanh nhất với giả mạo các hệ: Bug cập nhật , Fairy ở đâu nhanh , Flying khóa chặn , Poison tốt nhất , Psychic.
 • Mạnh so ở đâu nhanh với hệ: Bug công cụ , Dark vô hiệu hóa , Rock.
 • Yếu so ở đâu nhanh với quảng cáo các hệ: Fairy tối ưu , Flying lấy liền , Psychic.
 • Không tác dụng so link down với hệ: Ghost.

3 địa chỉ . Hệ Pokémon Flying (Bay):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như : Ho-oh tất toán , Dragonite ...
 • Chúng dịch vụ có thể học nạp tiền các move sau: Sky Attack (only learned by Moltres and Altaria) an toàn , Aeroblast (only learned by Lugia).
 • Cực kì hiệu quả so mẹo vặt với qua web các hệ: Bug kích hoạt , Fighting kích hoạt , Grass.
 • Không hiệu quả so trên điện thoại với phải làm sao các hệ: Electric khóa chặn , Rock tài khoản , Steel.
 • Mạnh so ở đâu uy tín với hệ: Bug lấy liền , Fighting trực tuyến , Grass.
 • Yếu so ở đâu tốt với tốc độ các hệ: Electric tổng hợp , Ice cập nhật , Rock.
 • Không bị ảnh hưởng chia sẻ bởi hệ: Ground.

4 kiểm tra . Hệ Pokémon Poision (Độc):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Gloom địa chỉ , Gulpin trực tuyến , Spinarak sửa lỗi , Muk ở đâu nhanh , Weezing.
 • Chúng khóa chặn có thể học khóa chặn các move sau: Toxic tốc độ , Poison Tail kích hoạt , and Sludge Bomb.
 • Cực kì hiệu quả so ở đâu tốt với tính năng các hệ: Fairy tự động , Grass.
 • Không hiệu quả so dịch vụ với vô hiệu hóa các hệ: Ghost ở đâu nhanh , Ground ở đâu uy tín , Poison qua web , Rock.
 • Mạnh so xóa tài khoản với hay nhất các hệ: Bug mới nhất , Fairy tính năng , Fighting tối ưu , Grass tốt nhất , Poison.
 • Yếu so trực tuyến với ứng dụng các hệ: Ground giá rẻ , Psychic.
 • Không hiệu quả so trực tuyến với hệ: Steel.

5 hướng dẫn . Hệ Pokémon Ground (Đất):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như : Dugtrio hỗ trợ , Groudon ...
 • Chúng link down có thể học dữ liệu các move sau : Mud Sport địa chỉ , Earthquake nạp tiền , Dig.
 • Cực kì hiệu quả so sử dụng với kỹ thuật các hệ: Electric tài khoản , Fire nguyên nhân , Poison bản quyền , Rock tự động , Steel.
 • Không hiệu quả so mới nhất với bản quyền các hệ: Bug chi tiết , Grass.
 • Mạnh so dữ liệu với tăng tốc các hệ: Poison chi tiết , Rock.
 • Yếu so mới nhất với chi tiết các hệ: Ice sửa lỗi , Grass sửa lỗi , Water.
 • Không tác dụng so link down với hệ: Flying.
 • Không bị ảnh hưởng tăng tốc bởi hệ: Electric,

6 tốt nhất . Hệ Pokémon Rock (Đá):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Golem hay nhất , Regirock ...
 • Chúng kỹ thuật có thể học kích hoạt các move sau: Rock Throw tính năng , Rock Slide tính năng , Ancientpower.
 • Cực kì hiệu quả so nạp tiền với cập nhật các hệ: Bug sửa lỗi , Fire mới nhất , Flying chia sẻ , Ice.
 • Không hiệu quả so kỹ thuật với lừa đảo các hệ: Fighting hay nhất , Ground tối ưu , Steel.
 • Mạnh so phải làm sao với mới nhất các hệ: Fire giá rẻ , Flying quản lý , Normal qua mạng , Poison.
 • Yếu so qua web với qua app các hệ: Fighting full crack , Grass phải làm sao , Ground phải làm sao , Steel qua app , Water.

7 đăng ký vay . Hệ Pokémon Bug (Bọ):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Heracross full crack , Pinsir kích hoạt , Scizor ...
 • Chúng tính năng có thể học kích hoạt các move sau: Megahorn thanh toán , Signal Beam.
 • Cực kì hiệu quả so nạp tiền với trực tuyến các hệ: Dark nguyên nhân , Grass ở đâu tốt , Psychic.
 • Không hiệu quả so dịch vụ với link down các hệ: Fairy cập nhật , Fighting kích hoạt , Fire qua web , Flying cài đặt , Ghost trực tuyến , Poison tải về , Steel.
 • Mạnh so qua web với hệ: Fighting nơi nào , Grass an toàn , Ground.
 • Yếu so mật khẩu với xóa tài khoản các hệ: Fire giả mạo , Flying trực tuyến , Rock.

8 nơi nào . Hệ Pokémon Ghost (Ma):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Banette xóa tài khoản , Gengar nguyên nhân , Misdreavus ...
 • Chúng kỹ thuật có thể học tính năng các move sau: Cruse thanh toán , Shadow Ball quảng cáo , Shadow Punch.
 • Cực kì hiệu quả so nguyên nhân với nguyên nhân các hệ: Ghost tốc độ , Psychic.
 • Không hiệu quả so cập nhật với ở đâu nhanh các hệ: Dark.
 • Mạnh so quảng cáo với link down các hệ: Bug vô hiệu hóa , Poison.
 • Yếu so quảng cáo với chi tiết các hệ: Dark full crack , Ghost.
 • Không tác dụng so ứng dụng với hệ: Normal.
 • Không bị ảnh hưởng full crack bởi hệ: Fighting chia sẻ , Normal.

9 ở đâu uy tín . Hệ Pokémon Steel (Kim loại):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Beldum tự động , Aggron nguyên nhân , Steelix đăng ký vay , Mawile ở đâu uy tín , Registeel ở đâu nhanh , Dialga ...
 • Chúng qua web có thể học kiểm tra các move sau: Steel Wing dữ liệu , Iron Tail dữ liệu , Meteor Mash ...
 • Cực kì hiệu quả so mật khẩu với quản lý các hệ: Fairy sửa lỗi , Ice giả mạo , Rock.
 • Không hiệu quả so lừa đảo với cập nhật các hệ: Electric quản lý , Fire qua app , Steel giả mạo , Water.
 • Mạnh so dịch vụ với nguyên nhân các hệ: Bug dữ liệu , Dragon an toàn , Fairy cài đặt , Flying kỹ thuật , Grass ở đâu tốt , Ice kích hoạt , Nomal thanh toán , Psychic giả mạo , Rock hướng dẫn , Steel.
 • Yếu so quản lý với kỹ thuật các hệ: Fighting qua app , Fire trực tuyến , Ground.
 • Không bị ảnh hưởng nguyên nhân bởi hệ: Poison.

10 qua web . Hệ Pokémon Fire (Lửa):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Entei khóa chặn , Moltres tất toán , Charizard an toàn , Magmar ...
 • Chúng link down có thể học hay nhất các move sau: Blast Burn (only learned by Charizard) nơi nào , Eruption (only learned by Groudon and Camerupt) ở đâu uy tín , Overheat.
 • Cực kì hiệu quả so kinh nghiệm với cập nhật các hệ: Bug lấy liền , Grass sử dụng , Ice nạp tiền , Steel.
 • Không hiệu quả so download với địa chỉ các hệ: Dragon trực tuyến , Fire bản quyền , Rock mới nhất , Water.
 • Mạnh so như thế nào với như thế nào các hệ: Bug kinh nghiệm , Fairy như thế nào , Fire tốc độ , Grass quản lý , Ice link down , Steel.
 • Yếu so giả mạo với danh sách các hệ: Ground hỗ trợ , Rock mẹo vặt , Water.

11 mẹo vặt . Hệ Pokémon Water (Nước):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Kyogre nơi nào , Slowking nơi nào , Vaporeon ...
 • Chúng tăng tốc có thể học qua web các move sau: Surf dịch vụ , Water Fall.
 • Cực kì hiệu quả so hay nhất với ở đâu nhanh các hệ: Fire hướng dẫn , Ground xóa tài khoản , Rock.
 • Không hiệu quả so trực tuyến với vô hiệu hóa các hệ: Dragon hỗ trợ , Grass kiểm tra , Water.
 • Mạnh so nạp tiền với chia sẻ các hệ: Fire tự động , Ice ở đâu tốt , Steel mẹo vặt , Water.
 • Yếu so dữ liệu với như thế nào các hệ: Electric chia sẻ , Grass.

12 tổng hợp . Hệ Pokémon Grass (Cỏ):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Meganium cài đặt , Oddish địa chỉ , Sunkern tự động , Treecko ứng dụng , Naetle ...
 • Chúng công cụ có thể học lấy liền các move sau: Solarbeam giá rẻ , Leaf Blade quản lý , Magical Leaf ...
 • Cực kì hiệu quả so tất toán với xóa tài khoản các hệ: Ground ứng dụng , Rock khóa chặn , Water.
 • Không hiệu quả so nơi nào với hay nhất các hệ: Bug tối ưu , Dragon thanh toán , Fire nơi nào , Flying full crack , Grass phải làm sao , Poison nơi nào , Steel.
 • Mạnh so tốc độ với trực tuyến các hệ: Electric tăng tốc , Grass ở đâu nhanh , Ground chia sẻ , Water.
 • Yếu so tăng tốc với kiểm tra các hệ: Bug danh sách , Fire dịch vụ , Flying miễn phí , Ice qua mạng , Poison.

13 tài khoản . Hệ Pokémon Electric:

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Zapdos tăng tốc , Amphamos kinh nghiệm , Raikou qua app , Electabuzz.
 • Chúng tốt nhất có thể học cập nhật các move sau: Thunder vô hiệu hóa , Volt tackle (only learned by Pichu) kiểm tra , Zap cannon kiểm tra , Thunderbolt.
 • Cực kì hiệu quả so mẹo vặt với khóa chặn các hệ: Flying chi tiết , Water.
 • Không hiệu quả so nguyên nhân với tối ưu các hệ: Dragon vô hiệu hóa , Electric ở đâu nhanh , Grass.
 • Mạnh so kinh nghiệm với full crack các hệ: Electric ứng dụng , Flying khóa chặn , Steel.
 • Yếu so hay nhất với danh sách các hệ: Ground.
 • Không tác dụng so thanh toán với hệ: Ground.

14 xóa tài khoản . Hệ Pokémon Psychic (Siêu linh):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Mewtwo giảm giá , Mew trực tuyến , Alakazam ...
 • Chúng mới nhất có thể học tất toán các move sau: Psybeam giả mạo , Confusion lấy liền , Psychic.
 • Cực kì hiệu quả so ứng dụng với qua web các hệ: Fighting kỹ thuật , Poison.
 • Không hiệu quả so tốt nhất với bản quyền các hệ: Psychic vô hiệu hóa , Steel.
 • Mạnh so ở đâu nhanh với sử dụng các hệ: Fighting xóa tài khoản , Psychic.
 • Yếu so nguyên nhân với lừa đảo các hệ: Bug chi tiết , Dark tài khoản , Ghost.
 • Không tác dụng so qua app với hệ: Dark.

15 vô hiệu hóa . Hệ Pokémon Ice (Băng):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Articuno tài khoản , Delibird hướng dẫn , Jynx chia sẻ , Snorunt giảm giá , Spheal kiểm tra , Regice ...
 • Chúng dịch vụ có thể học phải làm sao các move sau: Blizzard hướng dẫn , Ice Beam lấy liền , Ice Puch.
 • Cực kì hiệu quả so tính năng với ở đâu uy tín các hệ: Dragon giảm giá , Flying full crack , Grass hỗ trợ , Ground.
 • Không hiệu quả so chia sẻ với qua mạng các hệ: Fire giá rẻ , Ice giả mạo , Steel sử dụng , Water.
 • Mạnh so an toàn với nơi nào các hệ: Ice.
 • Yếu so sử dụng với hỗ trợ các hệ: Fighting download , Fire lừa đảo , Rock nơi nào , Steel.

16 khóa chặn . Hệ Pokémon Dragon (Rồng):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Rayquaza kỹ thuật , Dragonite chia sẻ , Salamence cập nhật , Latias kỹ thuật , Latios.
 • Chúng vô hiệu hóa có thể học vô hiệu hóa các move sau: Outrage nhanh nhất , Dragon Claw.
 • Cực kì hiệu quả so mới nhất với xóa tài khoản các hệ: Dragon.
 • Không hiệu quả so nạp tiền với tối ưu các hệ: Steel.
 • Mạnh so thanh toán với như thế nào các hệ: Electric ở đâu nhanh , Fire hỗ trợ , Grass tăng tốc , Water.
 • Yếu so download với tốt nhất các hệ: Dragon ở đâu uy tín , Fairy vô hiệu hóa , Ice.
 • Không tác dụng so thanh toán với hệ: Fairy.

17 kỹ thuật . Hệ Pokémon Dark (Bóng tối):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Tyranitar sử dụng , Houndoom qua web , Umbreon ...
 • Chúng mới nhất có thể học như thế nào các move sau: Crunch tổng hợp , Faint Attack hướng dẫn , Bite.
 • Cực kì hiệu quả so mẹo vặt với link down các hệ: Ghost giảm giá , Psychic.
 • Không hiệu quả so trên điện thoại với kiểm tra các hệ: Dark qua mạng , Fairy full crack , Fighting.
 • Mạnh so xóa tài khoản với trực tuyến các hệ: Dark trên điện thoại , Ghost.
 • Yếu so sửa lỗi với tăng tốc các hệ: Bug địa chỉ , Fairy qua app , Fighting.
 • Không bị ảnh hưởng trực tuyến bởi: Psychic.

18 giả mạo . Hệ Pokémon Fairy (Tiên):

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

 • Gồm một số Pokemon mạnh như: Xerneas đăng ký vay , Sylveon ứng dụng , Togekiss ...
 • Chúng hướng dẫn có thể học trực tuyến các move sau: Moonblast mật khẩu , Dazzling Gleam.
 • Cực kì hiệu quả so lừa đảo với tính năng các hệ: Dark nơi nào , Dragon mật khẩu , Fight.
 • Không hiệu quả so xóa tài khoản với lấy liền các hệ: Fire công cụ , Poison kinh nghiệm , Steel.
 • Mạnh so kinh nghiệm với mật khẩu các hệ: Bug miễn phí , Dark quảng cáo , Fighting.
 • Yếu so mới nhất với nơi nào các hệ: Poison giá rẻ , Steel.
 • Không bị ảnh hưởng download bởi: Dragon.

Thực tế có nạp tiền rất nhiều Pokemon có hai hệ giả mạo . Cho nên việc tính damage vô hiệu hóa của một move đối địa chỉ với một Pokemon có sự thay đổi .

Chẳng hạn: Con Ho-oh hệ Fire-Flying bị tấn công tải về bởi một Move hệ Rock tối ưu thì tất toán sẽ bị 4x damage tính năng . Vì Fire địa chỉ và Flying đều kị Rock giá rẻ . dữ liệu Nếu dùng Rock Slide: Power 75 x 4 = 300 damage công cụ . Còn ở đâu nhanh nếu dùng move hệ cỏ sử dụng sẽ bị 1/4 damage vì Grass lại "sợ" Fire kỹ thuật và Flying (dùng Solarbeam Power 120x1/4 = 30 damage).

Còn Zapdos hệ Electric-Flying tốt nhất nếu bị đánh xóa tài khoản bởi move Thunder mới nhất thì lừa đảo sẽ bị 1x damage vì Flying mới nhất sẽ bị 2x damage ở đâu nhanh nếu bị move Electric đánh trúng ở đâu tốt , bản quyền nhưng nó lại có hệ Electric nữa nên bị 1/2 damage trực tuyến nếu bị move Electric đánh mật khẩu . Tổng hợp lại là 1x cập nhật . Dùng Thunder tốc độ thì 1x120 = 120 damage.

Tổng hợp sức mạnh từng hệ Pokémon

Các hệ Pokémon khi tham gia chiến đấu trong Pokémon Go

Chúc công cụ các bạn chơi game vui vẻ!

4.9/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext