Bật/tắt tính năng Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run trên Windows 10

Inline AutoComplete bổ sung các đề xuất cho những gì bạn nhập bằng cách tự động hoàn thành những gì bạn nhập với kết quả phù hợp nhất. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt Inline AutoComplete trong thanh địa chỉ File Explor

Inline AutoComplete bổ sung cài đặt các đề xuất cho dịch vụ những gì bạn nhập bằng cách tự động hoàn thành link down những gì bạn nhập quảng cáo với kết quả phù hợp nhất.

Hướng dẫn này danh sách sẽ chỉ cho bạn cách bật quản lý hoặc tắt Inline AutoComplete trong thanh địa chỉ File Explorer (Win + E) quản lý và hộp thoại Run (Win + R) trong Windows 10.

Bật/Tắt Inline AutoComplete trong File Explorer khóa chặn và hộp thoại Run bằng Internet Options

1 sửa lỗi . Mở Control Panel (giao diện biểu tượng) tự động và nhấp vào biểu tượng Internet Options.

2 bản quyền . Nhấp vào tab Advanced.

3 bản quyền . Chọn (bật) phải làm sao hoặc bỏ chọn (tắt - mặc định) tùy chọn Use inline AutoComplete in File Explorer and Run Dialog trong phần Browser kỹ thuật , tùy theo tối ưu những gì bạn muốn mật khẩu và nhấp vào OK.

Bật/tắt tính năng Inline AutoComplete trong File Explorer và hộp thoại Run trên Windows 10
Chọn tính năng hoặc bỏ chọn tùy chọn Use inline AutoComplete in File Explorer and Run Dialogue

4 hướng dẫn . tài khoản Nếu bạn đang bật Inline AutoComplete dịch vụ , miễn phí thì bạn đăng ký vay cũng cần bật Let Windows track app launches to improve Start and search results trực tuyến để có lịch sử cho Inline AutoComplete.

  • Cách bật/tắt tính năng Suspend Mixed Reality and its Apps when Headset is Asleep trong Windows 10

Bật/Tắt Inline AutoComplete trong File Explorer sử dụng và hộp thoại Run bằng cách sử dụng file REG

Các file .reg quản lý có thể tải xuống bên dưới quảng cáo sẽ sửa đổi giá trị chuỗi trong registry key sau:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAutoComplete

Giá trị chuỗi Append Completion

yes = Bật

no = Tắt

1 tối ưu . Thực hiện bước 2 (bật) như thế nào hoặc bước 3 (tắt) bên dưới nguyên nhân , tùy theo qua mạng những gì bạn muốn làm.

2 đăng ký vay . Để bật Inline AutoComplete trong File Explorer tốt nhất và hộp thoại Run kỹ thuật , tải xuống file Turn_ON_inline_AutoComplete_for_File_Explorer_and_Run_Dialog trực tuyến , rồi chuyển xuống bước 4 bên dưới.

3 đăng ký vay . Để tắt Inline AutoComplete trong File Explorer ở đâu uy tín và hộp thoại Run lừa đảo , tải xuống file Turn_OFF_inline_AutoComplete_for_File_Explorer_and_Run_Dialog.reg giá rẻ và chuyển sang bước 4 bên dưới.

4 trên điện thoại . Lưu file .reg vào desktop.

5 quảng cáo . Nhấp đúp vào file .reg mới nhất đã tải xuống.

6 mật khẩu . nhanh nhất Khi tối ưu được nhắc ứng dụng , hãy nhấp vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK kỹ thuật để phê duyệt hợp nhất.

7 miễn phí . danh sách Nếu muốn tự động , kiểm tra bây giờ bạn nạp tiền có thể xóa file .reg download đã tải xuống.

8 thanh toán . ở đâu uy tín Nếu bạn đang bật Inline AutoComplete giả mạo , dữ liệu thì bạn nguyên nhân cũng đăng ký vay sẽ cần bật Let Windows track app launches to improve Start and search results tải về để có lịch sử cho Inline AutoComplete.

Chúc bạn thực hiện thành công!

4.9/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext