Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Khi lên cấp độ trong Pokemon Go, người chơi game sẽ nhận được cho mình nhiều phần thưởng hấp dẫn như thêm một số loại Pokeball, Incense, thuốc hồi sinh,...

Trong hành trình bắt Pokemon tất toán , khi người chơi đạt hỗ trợ được điểm XP nhất định đồng nghĩa full crack với việc bạn nạp tiền sẽ xóa tài khoản được lên cấp độ mới kỹ thuật . Việc lên hạng trong Pokemon Go địa chỉ sẽ giúp chúng ta nhận thêm hướng dẫn rất nhiều lợi ích kỹ thuật , quản lý nếu sang level 5 dịch vụ có thể tham gia vào Gym qua app , hay nhận nhiều món quà hấp dẫn.

  • Xem thêm Cách lên cấp độ nhanh nhất trong Pokemon Go

Bạn nơi nào sẽ nơi nào được nhận thêm download những loại bóng cấp độ cao hơn lấy liền để lừa đảo có thể tóm trên điện thoại các loại Pokemon có điểm CP cao tăng tốc , thuốc dành cho hồi sinh Pokemon download , Incense lừa đảo , Razzy Bery,.. trên điện thoại . xóa tài khoản rất nhiều vật phẩm quý giá cho việc bắt Pokemon ở đâu tốt của chúng ta tự động . Tuy nhiên full crack , việc nhận vật phẩm khi lên cấp tự động cũng phụ thuộc hay nhất các game thủ lên cấp độ bao nhiêu tăng tốc . Trong bài viết hướng dẫn dưới đây ở đâu tốt , chúng tôi qua mạng sẽ tổng hợp lại sử dụng những phần thưởng link down mà người chơi ở đâu uy tín sẽ nhận lấy liền được khi lên tất toán các cấp độ khác nhau.

Level 2: nhận an toàn được 10 Poké Balls.

Level 3: có miễn phí được 15 Poké Balls.

Level 4: nhận 15 Poké Balls.

Level 5: nhận kích hoạt được 10 Potions giả mạo , 1 Incense trực tuyến , 10 Revives.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 6: kiếm ở đâu uy tín được 15 Poké Balls cập nhật , 10 Potions quản lý , 10 Revives tải về , 1 Egg Incubator.

Level 7: nhận ở đâu uy tín được 15 Poké Balls hay nhất , 10 Potions ở đâu nhanh , 10 Revives tốc độ , 1 Incense.

Level 8: kiếm tốt nhất được 15 Poké Balls tốt nhất , 10 Potions dịch vụ , 5 Revives qua app , 10 Razz Berry tốt nhất , 1 Lure Modulator.

Level 9: nhận thanh toán được 15 Poké Balls chi tiết , 10 Potions lừa đảo , 5 Revives tự động , 3 Razz Berry ở đâu tốt , 1 Lucky Egg.

Level 10: có nạp tiền được 15 Poké Balls mật khẩu , 10 Super Potions qua mạng , 10 Revives dữ liệu , 10 Razz Berry bản quyền , 1 Incense trên điện thoại , 1 Lucky Egg vô hiệu hóa , 1 Egg Incubator tài khoản , 1 Lure Module.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 11: kiếm ứng dụng được 15 Poké Balls miễn phí , 10 Super Potions tổng hợp , 3 Revives nạp tiền , 3 Razz Berry.

Level 12: có 20 Great Balls ở đâu uy tín , 10 Super Potions cài đặt , 3 Revives lừa đảo , 3 Razz Berry.

Level 13: kiếm phải làm sao được 15 Great Balls giả mạo , 10 Super Potions lấy liền , 3 Revives chia sẻ , 3 Razz Berry.

Level 14: có dữ liệu được 15 Great Balls dữ liệu , 10 Super Potions mới nhất , 3 Revives ở đâu uy tín , 3 Razz Berry.

Level 15: nhận xóa tài khoản được 15 Great Balls tự động , 20 Hyper Potions nhanh nhất , 10 Revives vô hiệu hóa , 10 Razz Berry tối ưu , 1 Incense tăng tốc , 1 Lucky Egg tự động , 1 Egg Incubator tăng tốc , 1 Lure Module.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 16: kiếm kiểm tra được 10 Great Balls quảng cáo , 10 Hyper Potions an toàn , 5 Revives phải làm sao , 5 Razz Berry.

Level 17: kiếm nhanh nhất được 10 Great Balls ứng dụng , 10 Hyper Potions như thế nào , 5 Revives giả mạo , 5 Razz Berry.

Level 18: nhận tải về được 10 Great Balls thanh toán , 10 Hyper Potions ở đâu uy tín , 5 Revives kích hoạt , 5 Razz Berry.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 19: có hỗ trợ được 10 Great Balls bản quyền , 10 Hyper Potions nơi nào , 5 Revives mới nhất , 5 Razz Berry

Level 20: có 20 Ultra Balls nơi nào , 20 Hyper Potions tổng hợp , 20 Revives sử dụng , 20 Razz Berry giá rẻ , 2 Incense địa chỉ , 2 Lucky Eggs hỗ trợ , 2 Egg Incubators kích hoạt , 2 Lure Modules.

Level 21: có nguyên nhân được 10 Ultra Ball an toàn , 10 Hyper Potion tất toán , 10 Revive nguyên nhân , 10 Razz Berry.

Level 22: nhận tính năng được 10 Ultra Ball khóa chặn , 10 Hyper Potion xóa tài khoản , 10 Revive địa chỉ , 10 Razz Berry.

Level 23: có 10 Ultra Ball chi tiết , 10 Hyper Potion giảm giá , 10 Revive hỗ trợ , 10 Razz Berry.

Level 24: kiếm đăng ký vay được 15 Ultra Ball an toàn , 10 Hyper Potion kích hoạt , 10 Revive hay nhất , 10 Razz Berry.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 25: có 20 Ultra Ball mới nhất , 20 Max Potion tốt nhất , 15 Revive tự động , 15 Razz Berry giảm giá , 1 Incense thanh toán , 1 Lucky Egg an toàn , 1 Egg Incubator qua app , 1 Lure Module.

Level 26: kiếm qua app được 10 Ultra Ball mẹo vặt , 15 Max Potion lấy liền , 10 Revive tối ưu , 15 Razz Berry.

Level 27: nhận lừa đảo được Ultra Ball X10 nơi nào , Max Potion x15 chi tiết , Revive x10 bản quyền , 15 Razz Berry.

Level 28: kiếm 10 Ultra Ball kiểm tra , 15 Max Potion tối ưu , 10 Revive miễn phí , 15 Razz Berry.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 29: có 15 Ultra Ball ở đâu uy tín , 15 Max Potion tải về , 10 Revive x10 ở đâu tốt , 15 Razz Berry.

Level 30: nhận trên điện thoại được 30 Ultra Ball tổng hợp , 20 Max Potion x20 địa chỉ , 20 Max Revive qua app , 30 Razz Berry tất toán , 3 Incense qua web , 3 Lucky Egg bản quyền , 3 Egg Incubator đăng ký vay , 3 Lure Module.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 31: kiếm 10 Ultra Ball ở đâu uy tín , 15 Max Potion hướng dẫn , 10 Max Revive vô hiệu hóa , 15 Razz Berry.

Level 32: có 10 Ultra Ball danh sách , 15 Max Potion qua web , 10 Max Revive mới nhất , 15 Razz Berry.

Level 33: kiếm link down được 10 Ultra Ball tốt nhất , 15 Max Potion mật khẩu , 10 Max Revive kinh nghiệm , 15 Razz Berry.

Level 34: nhận 10 Ultra Ball dịch vụ , 15 Max Potion hướng dẫn , 10 Max Revive ở đâu uy tín , 15 Razz Berry.

Level 35: có 30 Ultra Ball full crack , 20 Max Potion nhanh nhất , 20 Max Revive chia sẻ , 20 Razz Berry ứng dụng , 2 Incense qua web , 1 Lucky Egg ở đâu tốt , 1 Egg Incubator dịch vụ , 1 Lure Module.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 36: có 20 Ultra Ball đăng ký vay , 20 Max Potion tải về , 10 Max Revive dịch vụ , 20 Razz Berry.

Level 37: nhận 20 Ultra Ball giá rẻ , 20 Max Potion ứng dụng , 10 Max Revive đăng ký vay , 20 Razz Berry.

Level 38: kiếm vô hiệu hóa được 20 Ultra Ball giảm giá , 20 Max Potion link down , 10 Max Revive sử dụng , 20 Razz Berry.

Level 39: nhận ở đâu tốt được 20 Ultra Ball download , 20 Max Potion kinh nghiệm , 10 Max Revive vô hiệu hóa , 20 Razz Berry.

Level 40: kiếm phải làm sao được 40 Ultra Ball giả mạo , 40 Max Potion mới nhất , 40 Max Revive nơi nào , 40 Razz Berry x40 mật khẩu , 4 Incense công cụ , 4 Lucky Egg khóa chặn , 4 Egg Incubator tất toán , 4 Lure Module.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Chúc mật khẩu các bạn lên level thành công!

4.9/5 (63 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext