Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Trong hành trình bắt Pokemon quảng cáo khi người chơi đạt qua mạng điểm XP nhất định đồng nghĩa danh sách việc bạn giảm giá vô hiệu hóa lên cấp độ mới. Việc lên hạng trong Pokemon Go tính năng giúp chúng ta nhận thêm trực tuyến nhiều lợi ích danh sách xóa tài khoản sang level 5 mật khẩu tham gia vào Gym dịch vụ hay nhận nhiều món quà hấp dẫn.

  • Xem thêm Cách lên cấp độ nhanh nhất trong Pokemon Go

Bạn đăng ký vay quảng cáo nhận thêm cài đặt loại bóng cấp độ cao hơn để dịch vụ tóm khóa chặn loại Pokemon có điểm CP cao ở đâu tốt thuốc dành cho hồi sinh Pokemon hỗ trợ Incense kích hoạt Razzy Bery,... ở đâu tốt nhiều vật phẩm quý giá cho việc bắt Pokemon tổng hợp chúng ta. Tuy nhiên tăng tốc việc nhận vật phẩm khi lên cấp ở đâu uy tín phụ thuộc sửa lỗi game thủ lên cấp độ bao nhiêu. Trong bài viết hỗ trợ bản quyền chúng tôi khóa chặn tổng hợp lại nạp tiền phần thưởng mà người chơi link down nhận kích hoạt khi lên qua mạng cấp độ khác nhau.

Level 2: nhận công cụ 10 Poké Balls.

Level 3: có ứng dụng 15 Poké Balls.

Level 4: nhận 15 Poké Balls.

Level 5: nhận qua web 10 Potions hỗ trợ 1 Incense ở đâu uy tín 10 Revives.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 6: kiếm nạp tiền 15 Poké Balls hỗ trợ 10 Potions thanh toán 10 Revives dữ liệu 1 Egg Incubator.

Level 7: nhận ở đâu nhanh 15 Poké Balls tốc độ 10 Potions như thế nào 10 Revives mật khẩu 1 Incense.

Level 8: kiếm xóa tài khoản 15 Poké Balls giá rẻ 10 Potions tốc độ 5 Revives qua mạng 10 Razz Berry giá rẻ 1 Lure Modulator.

Level 9: nhận địa chỉ 15 Poké Balls ở đâu uy tín 10 Potions quảng cáo 5 Revives mật khẩu 3 Razz Berry tổng hợp 1 Lucky Egg.

Level 10: có trực tuyến 15 Poké Balls thanh toán 10 Super Potions qua web 10 Revives cài đặt 10 Razz Berry giả mạo 1 Incense đăng ký vay 1 Lucky Egg ở đâu tốt 1 Egg Incubator lấy liền 1 Lure Module.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 11: kiếm bản quyền 15 Poké Balls hỗ trợ 10 Super Potions danh sách 3 Revives link down 3 Razz Berry.

Level 12: có 20 Great Balls hỗ trợ 10 Super Potions nạp tiền 3 Revives lừa đảo 3 Razz Berry.

Level 13: kiếm link down 15 Great Balls khóa chặn 10 Super Potions công cụ 3 Revives bản quyền 3 Razz Berry.

Level 14: có xóa tài khoản 15 Great Balls quản lý 10 Super Potions kiểm tra 3 Revives tài khoản 3 Razz Berry.

Level 15: nhận tự động 15 Great Balls download 20 Hyper Potions tải về 10 Revives tất toán 10 Razz Berry full crack 1 Incense lấy liền 1 Lucky Egg khóa chặn 1 Egg Incubator tự động 1 Lure Module.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 16: kiếm an toàn 10 Great Balls an toàn 10 Hyper Potions trên điện thoại 5 Revives xóa tài khoản 5 Razz Berry.

Level 17: kiếm tăng tốc 10 Great Balls địa chỉ 10 Hyper Potions quảng cáo 5 Revives vô hiệu hóa 5 Razz Berry.

Level 18: nhận download 10 Great Balls lừa đảo 10 Hyper Potions tốt nhất 5 Revives ứng dụng 5 Razz Berry.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 19: có địa chỉ 10 Great Balls nạp tiền 10 Hyper Potions tốt nhất 5 Revives tự động 5 Razz Berry

Level 20: có 20 Ultra Balls kinh nghiệm 20 Hyper Potions chia sẻ 20 Revives sử dụng 20 Razz Berry phải làm sao 2 Incense tự động 2 Lucky Eggs tính năng 2 Egg Incubators tổng hợp 2 Lure Modules.

Level 21: có quản lý 10 Ultra Ball kỹ thuật 10 Hyper Potion kiểm tra 10 Revive nguyên nhân 10 Razz Berry.

Level 22: nhận ứng dụng 10 Ultra Ball quản lý 10 Hyper Potion full crack 10 Revive sử dụng 10 Razz Berry.

Level 23: có 10 Ultra Ball địa chỉ 10 Hyper Potion tăng tốc 10 Revive sửa lỗi 10 Razz Berry.

Level 24: kiếm tối ưu 15 Ultra Ball danh sách 10 Hyper Potion thanh toán 10 Revive như thế nào 10 Razz Berry.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 25: có 20 Ultra Ball full crack 20 Max Potion kỹ thuật 15 Revive kinh nghiệm 15 Razz Berry nạp tiền 1 Incense như thế nào 1 Lucky Egg chia sẻ 1 Egg Incubator quản lý 1 Lure Module.

Level 26: kiếm chia sẻ 10 Ultra Ball kiểm tra 15 Max Potion tốt nhất 10 Revive nơi nào 15 Razz Berry.

Level 27: nhận chi tiết Ultra Ball X10 qua app Max Potion x15 hướng dẫn Revive x10 khóa chặn 15 Razz Berry.

Level 28: kiếm 10 Ultra Ball ứng dụng 15 Max Potion chia sẻ 10 Revive tổng hợp 15 Razz Berry.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 29: có 15 Ultra Ball như thế nào 15 Max Potion thanh toán 10 Revive x10 qua mạng 15 Razz Berry.

Level 30: nhận địa chỉ 30 Ultra Ball download 20 Max Potion x20 ở đâu uy tín 20 Max Revive chia sẻ 30 Razz Berry ở đâu nhanh 3 Incense link down 3 Lucky Egg hay nhất 3 Egg Incubator an toàn 3 Lure Module.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 31: kiếm 10 Ultra Ball hay nhất 15 Max Potion kinh nghiệm 10 Max Revive link down 15 Razz Berry.

Level 32: có 10 Ultra Ball mật khẩu 15 Max Potion hướng dẫn 10 Max Revive kỹ thuật 15 Razz Berry.

Level 33: kiếm giả mạo 10 Ultra Ball ứng dụng 15 Max Potion dữ liệu 10 Max Revive qua app 15 Razz Berry.

Level 34: nhận 10 Ultra Ball full crack 15 Max Potion tổng hợp 10 Max Revive giảm giá 15 Razz Berry.

Level 35: có 30 Ultra Ball danh sách 20 Max Potion kinh nghiệm 20 Max Revive mẹo vặt 20 Razz Berry miễn phí 2 Incense dữ liệu 1 Lucky Egg tốc độ 1 Egg Incubator dịch vụ 1 Lure Module.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Level 36: có 20 Ultra Ball danh sách 20 Max Potion mới nhất 10 Max Revive giảm giá 20 Razz Berry.

Level 37: nhận 20 Ultra Ball download 20 Max Potion download 10 Max Revive hướng dẫn 20 Razz Berry.

Level 38: kiếm hỗ trợ 20 Ultra Ball tải về 20 Max Potion quảng cáo 10 Max Revive tốt nhất 20 Razz Berry.

Level 39: nhận nạp tiền 20 Ultra Ball cập nhật 20 Max Potion cập nhật 10 Max Revive sử dụng 20 Razz Berry.

Level 40: kiếm tổng hợp 40 Ultra Ball như thế nào 40 Max Potion sử dụng 40 Max Revive ứng dụng 40 Razz Berry x40 trên điện thoại 4 Incense kinh nghiệm 4 Lucky Egg tài khoản 4 Egg Incubator sử dụng 4 Lure Module.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Chúc nạp tiền bạn lên level thành công!

4.9/5 (5 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext