Bài 4: Tạo cơ sở dữ liệu mới trong Access 2007

Bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu mới từ đầu hoặc từ trình hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong Acces 2007. Dưới đây, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cả 2 cách tạo cơ sở dữ liệu này.

Quản Trị Mạng - Bạn dịch vụ có thể tạo một cơ sở dữ liệu mới từ đầu giảm giá hoặc từ trình hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong Acces 2007 chia sẻ . Dưới đây tổng hợp , Quantrimang.com ở đâu tốt sẽ hướng dẫn bạn cả 2 cách tạo cơ sở dữ liệu này.

Tạo cơ sở dữ liệu mới trong Access 2007

Để tạo một cơ sở dữ liệu mới từ đầu trong Access 2007 bạn làm kỹ thuật như sau:

- Kích chọn Microsoft Office Button.

- Chọn New.

- Chọn biểu tượng New Blank Database.

Bài 4: Tạo cơ sở dữ liệu mới trong Access 2007
Hình 1: Tạo cơ sở dữ liệu từ New Blank Database

- Nhập tên cho cơ sở dữ liệu vào phần vùng bên phải ngay sau khi chọn New Blank Database.

- Kích Create kinh nghiệm để tạo.

Bài 4: Tạo cơ sở dữ liệu mới trong Access 2007
Hình 2: Bước hoàn thành tạo Database mới

Các mẫu cơ sở dữ liệu

Để tạo một cơ sở dữ liệu mới từ tự động các mẫu cơ sở dữ liệu:

- Kích Microsoft Office Button.

- Kích New.

- Chọn mẫu cơ sở dữ liệu bạn muốn tạo.

Bài 4: Tạo cơ sở dữ liệu mới trong Access 2007
Hình 3: Tạo cơ sở dữ liệu từ Templates

- Nhập tên cho cơ sở dữ liệu.

- Kích nút Download danh sách để tạo một cơ sở dữ liệu mới từ mẫu đó.

Bài 4: Tạo cơ sở dữ liệu mới trong Access 2007
Hình 4: Hoàn thành việc tạo Database từ Templates

4.9/5 (40 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext