Bài 3: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access 2007

Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm bảng (table), truy vấn (query), báo cáo (report), biểu mẫu (form),...

Quản Trị Mạng - Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu tăng tốc bao gồm bảng (table) tổng hợp , truy vấn (query) lấy liền , báo cáo (report) tài khoản , biểu mẫu (form),.. cài đặt . Để làm việc trên Access 2007 nói cập nhật riêng giảm giá và trên giả mạo các phiên bản Access khác nói chung mẹo vặt , bạn cần nắm tối ưu được tối ưu những thông tin cơ bản về vô hiệu hóa những đối tượng trong cơ sở dữ liệu này ở đâu tốt . Hãy cùng tìm hiểu ngay địa chỉ sau đây vô hiệu hóa nhé.

Bảng (Table)

Một bảng là tập hợp đăng ký vay các thông tin như thế nào được đặt trong kinh nghiệm các dòng chia sẻ và cột quảng cáo . Thông tin về một mục mẹo vặt được hiển thị trong một dòng kích hoạt . Cột chứa thông tin cùng loại giả mạo với mỗi mục lừa đảo . Bảng có dòng đầu (header) cho bạn biết dữ liệu nơi nào được chứa trong cột là gì.

Bài 3: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access 2007
Hình 1: Ví dụ về thông tin bảng

Để xem dữ liệu trong một bảng:

- Kích vào mũi tên nguyên nhân để mở Navigation pane.

- Chọn đối tượng Tables.

- Sau đó nơi nào , kích đúp vào tên bảng địa chỉ để mở bảng.

Bài 3: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access 2007
Hình 2: Xem dữ liệu trong bảng

Truy vấn (Query)

Các truy vấn lựa chọn nơi nào các bản ghi từ một hay nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu tài khoản , do vậy hướng dẫn mà chúng kinh nghiệm có thể công cụ được xem miễn phí , phân tích ở đâu tốt và lưu trữ ở chế độ datasheet an toàn . Một truy vấn lấy liền có thể thực thi giảm giá các phép toán mới nhất và hiển thị kết quả tất toán . Tập hợp danh sách các kết quả nhanh nhất của thanh toán các bản ghi tổng hợp được gọi là dynaset cài đặt , an toàn được lưu như một đối tượng cơ sở dữ liệu tăng tốc vô hiệu hóa có thể sử dụng dễ dàng trên điện thoại . Truy vấn ở đâu nhanh sẽ kiểm tra được cập nhập chi tiết bất cứ khi nào bảng gốc mẹo vặt được cập nhập trên điện thoại . kỹ thuật Nếu kiểu truy vấn là tự động các truy vấn chọn lọc (select queries) trực tuyến thì trích dữ liệu từ mới nhất các bảng dựa trên ở đâu tốt các giá trị cụ thể quản lý , kiểu truy vấn là find duplicate nhanh nhất thì hiển thị hướng dẫn các bản ghi đăng ký vay với việc sao chép ở đâu nhanh các giá trị đối như thế nào với một hướng dẫn hoặc nhiều trường cụ thể tất toán , xóa tài khoản và kiểu truy vấn find unmatched hiển thị ở đâu uy tín các bản ghi từ một bảng kiểm tra mà không có ở đâu tốt các giá trị tương ứng cài đặt với bảng thứ hai.

Để thực thi một truy vấn:

- Kích vào mũi tên đăng ký vay để mở Navigation pane.

- Chọn đối tượng Queries.

- Kích đúp vào tên truy vấn.

Bài 3: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access 2007
Hình 3: Ví dụ về thiết kế truy vấn

Recordset

Recordset là một bảng thanh toán mà hiển thị nhóm khóa chặn các bản ghi từ một bảng hay một kết quả truy vấn.

Form

Một Form là một giao diện đồ họa tốc độ được sử dụng đăng ký vay để hiển thị thanh toán và chỉnh sửa dữ liệu tăng tốc . Forms giảm giá có thể hỗ trợ được phát triển từ một bảng hay một truy vấn download . Forms gồm sử dụng các phép toán ở đâu uy tín , đồ họa ở đâu nhanh nơi nào các đối tượng như label mật khẩu , textbox khóa chặn , combobox mẹo vặt , checkbox mật khẩu , ...

Để xem dữ liệu từ một form:

- Kích mũi tên tốt nhất để mở Navigation pane.

- Chọn đối tượng Forms.

- Kích đúp vào tên form.

Bài 3: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access 2007
Hình 4: Thông tin trên form Khách hàng

Báo cáo (Report)

Một báo cáo là một đầu ra dịch vụ của dữ liệu theo yêu cầu qua web . Các báo cáo miễn phí có thể thực thi qua web các phép toán giá rẻ và hiển thị kết quả quản lý . Các báo cáo danh sách được sử dụng giả mạo để in dữ liệu.

Để xem dữ liệu sử dụng một báo cáo:

- Kích mũi tên phải làm sao để mở Navigation pane.

- Chọn đối tượng Reports.

- Kích đúp vào tên báo cáo.

Bài 3: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access 2007
Hình 5: Ví dụ về báo cáo

4.9/5 (78 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext