Bài 2: Tùy chỉnh Access 2007

Quản Trị Mạng - Access 2007 cung cấp một vùng rộng các tùy chọn có thể tùy chỉnh mà cho phép bạn làm việc với Access tốt hơn. Để truy cập những tùy chọn này:

Quản Trị Mạng - Access 2007 cung cấp tải về rất nhiều tùy chọn sửa lỗi có thể tùy chỉnh giúp làm việc giảm giá với Access tốt hơn khóa chặn . Tại đây khóa chặn , bạn khóa chặn có thể chọn định dạng lưu mặc định tự động , công cụ các công cụ thường sử dụng tài khoản sẽ xuất hiện trên dải ribbon bản quyền , thay đổi màu ở đâu tốt , font chữ mặc định cho quảng cáo các object link down , cho trang access hay nhất . Hãy tìm hiểu chi tiết qua app các tùy chọn download để thay đổi Access 2007 sửa lỗi dưới đây ứng dụng nhé.

Để truy cập vào tùy chọn trên Access 2007 bạn làm kỹ thuật như sau:

Kích Office Button ở góc trên bên trái > Chọn Access Options ở góc dưới bên phải cửa sổ:

Bài 2: Tùy chỉnh Access 2007
Hình 1: Chọn Access Options

Popular

qua app Những tính năng này cho phép bạn xác định môi trường làm việc cập nhật với việc sử dụng ScreenTips kích hoạt , vị trí phải làm sao và định dạng file cho cơ sở dữ liệu mẹo vặt , username.

Bài 2: Tùy chỉnh Access 2007
Hình 2: Thiết lập tính năng Popular

Current Database

Tính năng này cho phép bạn thiết lập nơi nào các tùy chọn cho Application ứng dụng , Navigation giá rẻ , Ribbon giá rẻ và Toolbars kỹ thuật , AutoCorrect miễn phí , kích hoạt và Filters.

Bài 2: Tùy chỉnh Access 2007
Hình 3: Thiết lập tính năng Current Database

Datasheet

Tính năng này cho phép bạn xác định dịch vụ các tùy chọn dịch vụ riêng trong chế độ datasheet như thế nào , dữ liệu bao gồm Default colors dữ liệu , Gridlines and cell effects danh sách và Default font.

Bài 2: Tùy chỉnh Access 2007
Hình 4: Thiết lập tính năng Datasheet

Object Designers

Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh ứng dụng các tùy chọn cho việc tạo chi tiết và chỉnh sửa kỹ thuật các đối tượng cơ sở dữ liệu trong Access nơi nào bao gồm Table Design chi tiết , Query Design phải làm sao , Forms/Reports miễn phí , download và Error Checking.

Bài 2: Tùy chỉnh Access 2007
Hình 5: Thiết lập tính năng Object Designers

Proofing

Tính năng này cho phép bạn thay đổi cách Access tự động chỉnh giá rẻ và định dạng nội dung kích hoạt của cơ sở dữ liệu an toàn và cách nó phát hiện lỗi.

Bài 2: Tùy chỉnh Access 2007
Hình 6: Thiết lập tính năng Proofing

Advanced

Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh ở mức độ cao cấp trong Access chia sẻ , trực tuyến bao gồm Editing lấy liền , Display sử dụng , Printing nạp tiền quảng cáo các tùy chọn cao cấp khác:

Bài 2: Tùy chỉnh Access 2007
Hình 7: Thiết lập tính năng Advanced

Customize

Customize cho phép bạn thêm hướng dẫn các tính năng vào Quick Access Toolbar tăng tốc . trên điện thoại Nếu có công cụ cho phép bạn sử dụng thường xuyên ở đâu nhanh , bạn cài đặt có thể muốn thêm chúng vào Quick Access Toolbar.

Bài 2: Tùy chỉnh Access 2007Hình 8: Thiết lập tính năng Customize

4.9/5 (48 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext