Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

Reports (báo cáo) là một cách thức để xem và phân tích một số lượng lớn dữ liệu. Bạn có thể sử dụng Report Wizard hay tạo một báo cáo tùy ý mà bạn cần.

Quản Trị Mạng - Reports (báo cáo) là một cách thức tự động để xem danh sách và phân tích một số lượng lớn dữ liệu ứng dụng . Bạn kinh nghiệm có thể sử dụng Report Wizard hay tạo một báo cáo tùy ý như thế nào mà bạn cần.

Report Views

Reports tính năng có thể danh sách được hiển thị theo 4 chế độ sau:

Design ViewChế độ Design View cung cấp cho bạn hỗ trợ với cấu trúc kỹ thuật của báo cáo an toàn . Bạn xóa tài khoản có thể thêm tất toán , chỉnh sửa hay xóa ở đâu uy tín các thành phần qua mạng của report tốc độ . Nhưng bạn không thể thao tác dữ liệu trong nhiều bảng như thế nào được kết hợp hướng dẫn với báo cáo.
Report ViewReport View cho phép bạn xem dữ liệu từ bảng tải về nhưng không thay đổi cách bố trí tăng tốc của báo cáo.
Layout ViewChế độ này cho phép bạn xem dữ liệu từ bảng hỗ trợ ở đâu uy tín có thể thêm chi tiết , chỉnh sửa tốc độ , xóa qua web các thành phần ở đâu uy tín của báo cáo.
Print PreviewPrint Preview cho phép bạn xem báo cáo miễn phí sẽ trông như thế nào khi hay nhất được in ra.

Để thay đổi chế độ xem báo cáo:

- Kích vào nút View trên tab Home

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

Tạo một Report

Để tạo một báo cáo trắng:

- Kích nút Blank Report trên tab Create

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

- Kích nút Add Existing Fields

- Từ danh sách mẹo vặt các trường download , kích địa chỉ và kéo thanh toán các trường lên báo cáo

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

Cách tạo báo cáo bằng Report Wizard trong Access

Để tạo một báo cáo sử dụng Report Wizard bản quyền , bạn thực hiện sử dụng như sau:

- giảm giá Trên tab Create kiểm tra , kích nút Report Wizard

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

- Chọn Tables/Queries vô hiệu hóa mà bạn muốn có trên báo cáo

- Chọn link down các trường bạn muốn cho lên báo cáo rồi ấn nút > ( đăng ký vay nếu bạn chọn từng trường) tất toán hoặc ấn nút >> ( tất toán nếu bạn chọn danh sách tất cả ở đâu tốt các trường).

- Kích Next

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

- Chọn sắp xếp theo thứ tự cho báo cáo

- Kích Next

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

- Chọn cách bố trí (Layout) lừa đảo và định hướng quay ngang hay dọc (Orientation) cho báo cáo

- Sau đó kích Next

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

- Chọn kiểu cho báo cáo

- Kích Next

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

- Tạo một tiêu đề cho báo cáo

- Chọn cách bạn muốn mở báo cáo tổng hợp để xem (Preview the report) khóa chặn hoặc chỉnh sửa báo cáo (Modify the report’s design)

- Kích Finish

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

Trường tính toán

Bạn giả mạo có thể tạo tự động các báo cáo giảm giá mà trong đó có cả trường tính toán dịch vụ . miễn phí Những báo cáo này nguyên nhân sẽ hiển thị thông tin qua app mà bạn muốn tự động với một phép toán số học miễn phí . Để thêm một trường tính toán vào báo cáo:

- Mở Report bạn muốn tạo thêm trường tính toán

- Kích nút View

- Kích Design View

- Kích tab Design

- Kích nút Text Box

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

- Kích vào phần trên báo cáo sử dụng , nơi bạn muốn định vị textbox

- Kích nút Property Sheet

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

- Kích tab Data

- Kích vào nút phía bên phải vô hiệu hóa của Control Source có ký hiệu ba chấm

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

- Chèn thêm mẹo vặt các trường bạn muốn có trong tính toán

- Kích OK.

Bài 13: Tạo Reports (báo cáo) trong Access 2007

4.8/5 (38 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext