Bài 11: Trường tính toán trong Access 2007

Trường tính toán là một trường mà nhận được thông tin của nó từ sự tính toán được thực hiện trên các trường khác. Bạn có thể xây dựng miền kết quả tính toán trong màn hình Query bằng cách sử dụng phép cộng (+), trừ (-), nhân (*

Quản Trị Mạng - Trường tính toán là một trường chia sẻ mà nhận thanh toán được thông tin an toàn của nó từ sự tính toán tải về được thực hiện trên sử dụng các trường khác. Bạn kích hoạt có thể xây dựng miền kết quả tính toán trong màn hình Query bằng cách sử dụng phép cộng (+) tài khoản , trừ (-) kích hoạt , nhân (*) lừa đảo và chia (/).

Biểu thức

Biểu thức là sự kết hợp ở đâu uy tín các hàm dịch vụ , tên trường cập nhật , số như thế nào , văn bản công cụ , phải làm sao tốt nhất các phép toán tất toán được liệt kê phía trên.

Để xây dựng một biểu thức khóa chặn để tạo một trường tính toán:

- Mở một truy vấn có sẵn quảng cáo hoặc bắt đầu một truy vấn mới

- Kích vào nút View

- Kích chọn chế độ Design View.

Bài 11: Trường tính toán trong Access 2007

- Trong ô Query hỗ trợ , kích phải vào trường trên điện thoại mà bạn muốn tạo phép toán

- Kích nút Build.

Bài 11: Trường tính toán trong Access 2007

- Chọn bảng hay nhất mà bạn muốn tài khoản để xây dựng phép toán từ đó

- Kích đúp vào trường nơi nào mà bạn muốn gộp nó trong phép toán

- Chọn toán tử tốt nhất mà bạn muốn có trong phép toán

- Kích vào trường thứ hai bạn muốn gộp trong phép toán

- Kích OK.

Bài 11: Trường tính toán trong Access 2007

- Kích nút Run phải làm sao để thực thi.

Bài 11: Trường tính toán trong Access 2007

Zoom

Hộp thoại Zoom cho phép bạn xem toàn bộ biểu thức giảm giá . Để xem hộp thoại Zoom:

- Trong chế độ Design View giảm giá , kích phải vào trường bạn muốn hiển thị.

- Kích Zoom.

Bài 11: Trường tính toán trong Access 2007

4.8/5 (85 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext