Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

Truy vấn cho phép bạn lựa chọn và lọc dữ liệu từ nhiều bảng. Các truy vấn có thể được lưu và sử dụng bất cứ lúc nào cần thiết.

Quản Trị Mạng - Truy vấn cho phép bạn lựa chọn tốc độ và lọc dữ liệu từ nhiều bảng. Các truy vấn khóa chặn có thể ứng dụng được lưu ở đâu uy tín và sử dụng qua web bất cứ lúc nào cần thiết.

Truy vấn Wizard

Query Wizard trong Access 2007 xóa tài khoản sẽ giới thiệu từng bước nguyên nhân để xây dựng một truy vấn dịch vụ . Để thực thi một truy vấn sử dụng Query Wizard:

- Kích tab Create

- Kích nút Query Wizard

Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

- Chọn kiểu truy vấn bạn muốn thực thi

- Kích OK.

Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

- Chọn tăng tốc các trường bạn muốn có trong mỗi bảng bằng cách chọn trường lấy liền và kích nút Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

- Để lựa chọn nhanh nhất các trường từ nhiều bảng khác nhau tốt nhất , kích vào mũi tên xuống tốc độ của Table/Queries

- Kích Next.

Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

Hoàn thành Query wizard

- Nhập tên cho truy vấn

- Kích Finish.

Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

- Kết quả truy mới nhất vẫn tài khoản sẽ hiển thị trực tuyến như sau:

Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

Để chuyển đổi giữa bảng cập nhật và truy vấn:

- Mở Navigation Pane

- Kích đúp vào tên bảng công cụ hoặc truy vấn danh sách để xem.

Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

Tính năng thiết kế truy vấn

Bạn quảng cáo có thể thiết kế một truy vấn chia sẻ với nút Query Design vô hiệu hóa . Để thiết kế một truy vấn sử dụng Query Design:

- Kích nút Query Design trên tab Create.

Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

- Hộp thoại Show Table xuất hiện cho phép bạn lựa chọn bảng

- Kích Add miễn phí để thêm bảng tính năng và kích nút Close qua mạng để đóng hộp thoại Show Table

Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

- Kích đúp vào tên trường bạn muốn nó xuất hiện trong lưới thiết kế

- Lặp lại bước trên đối link down với mẹo vặt các trường khác

Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

- Kích nút Run kích hoạt để thực thi truy vấn.

Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

Thiết kế truy vấn kèm theo hỗ trợ các điều kiện

Tiêu chuẩn truy vấn là sự kiếm tìm ở đâu uy tín các điều kiện lấy liền được sử dụng trong truy vấn trên điện thoại để lấy dữ liệu trên điện thoại . Bạn nguyên nhân có thể thiết lập tiêu chuẩn là một số cụ thể hay chuỗi dữ liệu quản lý , hay vùng dữ liệu.

“value”Chỉ hiển thị bản ghi phù hợp giảm giá với giá trị chính xác (thay thế từ value bằng từ bạn muốn tìm)
=Bằng
<Nhỏ hơn
<=Nhỏ hơn giá rẻ hoặc bằng
>Lớn hơn
>=Lớn hơn qua mạng hoặc bằng
<>Khác nhau
Between X And YTrong một khoảng (lấy giá trị trong khoảng giữa X tự động và Y)
Is NullGiá trị Null
AndChỉ đúng sử dụng nếu điều kiện tồn tại
OrĐúng giá rẻ nếu một trong hai điều kiện tồn tại
NotĐúng lừa đảo nếu 1 trường hợp không đúng

Để tạo điều kiện cho truy vấn:

- Kích vào truy vấn bạn muốn thêm điều kiện

- Nhập điều kiện truy vấn cho trong mục Criteria

Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu Access 2007

- Sau đó kích nút Run trực tuyến để thực thi truy vấn.

4.8/5 (67 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext