Backup và khôi phục SQL 2008 – Phần 1

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn việc backup và khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server.

Don Schlichting

Quản Trị Mạng - Trong bài này cập nhật , chúng tôi lừa đảo sẽ giới thiệu cho các bạn việc backup và khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server tính năng . Ngoài việc giới thiệu các tùy chọn backup chuẩn như Full Backups và Differential Backups hướng dẫn , các tính năng mới tăng tốc của SQL Server 2008 như Backup Compression sử dụng cũng cập nhật sẽ miễn phí được giới thiệu trong loạt bài này nguyên nhân . Backup từ SQL Server Management Studio hỗ trợ cũng như từ tiện ích dòng lệnh mới nhất . Bên cạnh đó còn có việc backup cơ sở dữ liệu hệ thống cho người dùng đã tạo các cơ sở dữ liệu lấy liền . Xem xét đến Scheduled Backups hướng dẫn , kiểm tra độ bảo mật và các vấn đề đăng nhập có liên quan đến việc chuyển cơ sở dữ liệu từ máy chủ test sang máy sản xuất cài đặt .

Full Backup

Để bắt đầu miễn phí , chúng tôi bắt đầu bằng giới thiệu về Full Backups kỹ thuật , Full Backups có thể mới nhất được hiểu là một cách đơn giản nhất chia sẻ để cung cấp một giải pháp backup hoàn tất xóa tài khoản . Full Backup phải làm sao sẽ tạo một file chứa toàn bộ cơ sở dữ liệu công cụ , gồm có Transaction Logs mật khẩu . (Trong phần công cụ tiếp theo chúng tôi quản lý sẽ giới thiệu về Transaction Logs và các mô hình khôi phục Recovery Models) ở đâu tốt . ở đâu uy tín Khi xem một cơ sở dữ liệu từ bên trong SQL Server Management Studio Object Explorer tài khoản , bạn qua app sẽ bắt gặp một số đối tượng khác nhau như Tables đăng ký vay , Views dữ liệu , Stored Procedures và Security.

Backup và khôi phục SQL 2008 – Phần 1

Tất cả các đối tượng này đều giảm giá được gộp bên trong một file backup đầy đủ vô hiệu hóa của SQL Server mật khẩu . Để tạo một backup link down , bạn hãy kích vào cơ sở dữ liệu đăng ký vay , chọn Tasks sau đó kích Backup tối ưu . Thao tác này ứng dụng sẽ làm xuất hiện cửa sổ “Back Up Database mật khẩu với các thiết lập General kiểm tra . Source quản lý sẽ tất toán được điền bằng cơ sở dữ liệu mà bạn chọn giả mạo . Bảo đảm rằng tùy chọn “Full” phải mẹo vặt được lựa chọn cho kiểu backup này.

Backup và khôi phục SQL 2008 – Phần 1

Các tùy chọn khác như Differential và Transaction Log cài đặt cũng ở đâu nhanh sẽ cài đặt được giới thiệu đến trong phần sau địa chỉ . Trong phần Backup Component kích hoạt , bạn hãy chọn Database.

Backup và khôi phục SQL 2008 – Phần 1

Một nút tùy chọn khác là “Files and Filegroups hay nhất cũng nguyên nhân được sử dụng khi cơ sở dữ liệu đã chi tiết được tạo trên điện thoại để mở rộng thành nhiều file trên hệ điều hành kiểm tra . Vấn đề này đôi khi tổng hợp được thực hiện trên các cơ sở dữ liệu nhanh nhất rất lớn kiểm tra nhằm tăng vấn đề hiệu xuất cài đặt . giả mạo Nếu bạn nằm trong trường hợp này nơi nào , hãy chọn cơ sở dữ liệu có bất kỳ và tốc độ tất cả Filegroup tối ưu .

Tiếp đến mẹo vặt , đặt tên cho backup và phần mô tả cho nó tăng tốc .

Phần tài khoản tiếp theo “Backup set will expire” có thể tốt nhất được sử dụng khi backup vào băng sửa lỗi hoặc tạo các nhóm backup “Media Sets quảng cáo . Trong ví dụ này tự động , chúng tôi như thế nào sẽ backup vào môt ổ đĩa cứng vì vậy mặc định giá rẻ sẽ là “sau 0” ngày khóa chặn .

Tùy chọn cuối cùng trên màn hình này định vị địa điểm cho backup công cụ . Mặc định SQL Server kinh nghiệm sẽ đặt tăng tốc tất cả các backup vào thư mục MSSQLBackup an toàn . Các backup qua mạng được kết thúc bằng một mở rộng .BAK giảm giá . Dù điều này là không cần thiết hỗ trợ nhưng bạn cần lưu ý rằng có nhiều file đích có thể miễn phí được chỉ định như hình bên dưới.

Backup và khôi phục SQL 2008 – Phần 1

Điều này có thể cho phép các backup SQL trải rộng trên các đĩa cứng khác phải làm sao . Trong ví dụ trên nơi nào , cả hai file đều tự động được yêu cầu cho Restore tổng hợp . Kỹ thuật này mật khẩu cũng có thể tốt nhất được sử dụng trực tuyến để mở rộng các backup trên nhiều băng khi môi trường mẹo vặt của bạn quá nhỏ cho việc nắm giữ toàn bộ cơ sở dữ liệu trên một băng tính năng .

Để kiểm tra các lựa chọn tổng hợp , bạn hãy chọn “Options” từ menu phía trên bên phải.

Backup và khôi phục SQL 2008 – Phần 1

Tập các tùy chọn đầu tiên tự động được dán nhãn “Overwrite Media”.

Backup và khôi phục SQL 2008 – Phần 1

Tập này an toàn được sử dụng điển hình khi backup vào băng cập nhật . Còn khi backup vào ổ đĩa cứng giá rẻ , tính năng nếu bạn sử dụng tên duy nhất cho backup lấy liền của bạn trên màn hình trước thì các tùy chọn này có thể thanh toán được bỏ qua tốt nhất . qua app Nếu tên backup không duy nhất địa chỉ , hãy chọn nút “Overwrite All existing backup sets quảng cáo . Thao tác này vô hiệu hóa sẽ tạo một file chỉ có backup gần nhất trong đó như thế nào . sửa lỗi Khi muốn khôi phục từ file này kinh nghiệm , bạn qua app sẽ cập nhật được nhắc nhở chọn thiết lập backup nào cư trú dịch vụ để khôi phục mật khẩu .

Trong phần kiểm tra tiếp theo trực tuyến , “Reliability quản lý , chọn “Verify backup when finished vô hiệu hóa để bảo đảm backup chia sẻ của bạn hợp lệ nguyên nhân .

Phần Transaction Log tự động sẽ mới nhất được hiển thị màu xám vì Full Backup chi tiết sẽ tự động bỏ bớt file bản ghi.

Phần cuối cùng gồm có các tùy chọn cho việc nén (chỉ có cho SQL Server 2008) kích hoạt . Tính năng nén Compression là một tính năng mới trong SQL Server 2008 full crack . Nó có thể giảm giá rẻ được đến 20% kích thước vật lý mới nhất của file gốc miễn phí . khóa chặn Nếu tính năng này trên điện thoại được sử dụng ở đâu uy tín , Restore kích hoạt sẽ tự động nhận ra file nén này giả mạo . Tuy nhiên có một điểm yếu đối nhanh nhất với tính năng này đó là chiếm dụng nhiều tài nguyên máy tính trong suốt quá trình backup ở đâu tốt .

Kích nút OK trong phần góc dưới bên phải cập nhật để bắt đầu quá trình backup đăng ký vay . vô hiệu hóa Khi backup hoàn tất miễn phí , một thông báo xóa tài khoản sẽ xuất hiện và nói rằng quá trình đã hoàn tất chia sẻ .

Dòng lệnh

Backup qua mạng cũng có thể phải làm sao được thực hiện từ cửa sổ dòng lệnh phải làm sao hoặc bằng kịch bản tính năng . Để thực thi một backup bằng TSQL trực tuyến , bạn hãy mở một Query Window mới (Để mở Query Window tốt nhất , từ Management Studio hướng dẫn , bạn kích nút New Query ở góc trên bên phải) tính năng . Câu lệnh dưới đây mới nhất sẽ thực thi Full backup vào ổ đĩa cứng.

BACKUP DATABASE AdventureWorksLT2008
TO DISK = "C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.MSSQLSERVERMSSQLBackup est.bak"
WITH FORMAT;

Câu lệnh backup bắt đầu bằng việc chỉ ra cơ sở dữ liệu qua app được backup chia sẻ . Tuy nhiên không có cách nào qua mạng để có thể thực hiện backup phải làm sao tất cả các cơ sở dữ liệu mà chúng chỉ có thể link down được thực hiện một cách riêng lẻ tự động . Chúng tôi tốc độ sẽ giới thiệu cho các bạn một kịch bản đơn giản và một nhiệm vụ trong đó có nhóm qua web tất cả các cơ sở dữ liệu tải về . Câu lệnh tất toán tiếp theo chỉ định rằng chúng ta mới nhất sẽ backup vào đĩa và đích nạp tiền của file tự động . chia sẻ Nếu chúng ta backup vào băng sửa lỗi , hãy sử dụng “To TAPE” thay cho “To Disk tự động . Cuối cùng cài đặt , “With Format” có nghĩa tạo một file mới xóa tài khoản . Không có câu lệnh cuối cùng tự động nếu backup đã tồn tại thì backup mới dữ liệu của bạn cập nhật sẽ gắn thêm vào nó tăng tốc .

Kết luận

Quả thực có nhiều tùy chọn và nhiều kiểu backup khác nhau cho SQL Server full crack , tuy nhiên Full Backup tài khoản sẽ qua web vẫn là tùy chọn có chứa quảng cáo tất cả các đối tượng có lien quan đến một cơ sở dữ liệu ở đâu nhanh . Trong phần nạp tiền tiếp theo dịch vụ của loạt bài này khóa chặn , chúng tôi lừa đảo sẽ giới thiệu đến việc khôi phục cơ sở dữ liệu tổng hợp cũng như việc kiểm tra Transaction Logs dịch vụ , Recovery Methods và các tùy chọn backup khác cùng cách quản lý chúng.

4.9/5 (83 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext