13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

13 lệnh SQL quan trọng mà bạn sẽ phải sử dụng thường xuyên khi thao tác với các bảng dữ liệu. Nếu là lập trình viên, bạn càng cần thuộc nằm lòng những câu lệnh SQL này.

Cơ sở dữ liệu là một phần không thể thiếu địa chỉ của nơi nào những trang web hiện đại mẹo vặt . Trang web lớn bản quyền hoặc web động đều sử dụng database theo một cách nào đó kỹ thuật và khi quảng cáo được kết hợp ở đâu nhanh với Structured Query Language (SQL) tối ưu thì khả năng thao tác dữ liệu thực sự là vô tận hay nhất . tốc độ Nếu dữ liệu đã biết SQL lấy liền mà lại còn là lập trình viên quảng cáo thì bạn hãy chắc chắn rằng mình giả mạo đã nắm chắc 13 câu lệnh SQL quan trọng download mà chúng tôi đề cập đến trong bài viết này tổng hợp nhé.

  • 10 code CSS đơn giản bạn thanh toán có thể học trong 10 phút
  • Cài đặt SQL server 2016 từ Installation Wizard (Setup)
  • Sử dụng câu lệnh ALTER DATABASE ở đâu tốt để di chuyển DATABASE trong SQL Server

qua mạng rất nhiều tên dữ liệu qua web được trả về từ bảng dữ liệu sử dụng . Dữ liệu thường ở đâu uy tín được gọi là Rows (hàng) quảng cáo , Records (bản ghi) sử dụng hoặc Tuples tốc độ . mẹo vặt Những thuật ngữ vừa liệt kê tính năng sẽ quảng cáo được sử dụng thay thế cho nhau trong suốt bài viết này.

Lời nói đầu

Tất cả tăng tốc các ví dụ ngày hôm nay tất toán sẽ full crack được dựa trên bốn bảng giả định chia sẻ . Bảng customers có tên qua web và tuổi tốt nhất của khách hàng:

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

Bảng heights có chứa tên mẹo vặt và chiều cao kiểm tra của bất kỳ người nào:

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

Bảng staff có tên qua web và tuổi kiểm tra của nhân viên - chính xác như customers:

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

Bảng cuối cùng link down được gọi là people có tên địa chỉ và tuổi nạp tiền của người hỗ trợ , giống như bảng customers danh sách staff:

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

1 bản quyền . SELECT

Câu lệnh SELECT là đơn giản nhất kích hoạt , phải làm sao và bạn cần phải hiểu nó vì nó làm cơ sở cho quản lý khá nhiều lệnh khác nguyên nhân . Hãy cân nhắc việc luyện tập viết sửa lỗi các lệnh SQL bằng chữ hoa tốt nhất , vì nó làm cho câu lệnh dễ đọc tất toán và dễ hiểu hơn.

Như tên ở đâu uy tín của nó ngụ ý nhanh nhất , SELECT ở đâu nhanh được sử dụng bản quyền để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu công cụ . Đây là cách sử dụng đơn giản nhất:

SELECT * FROM table;

Câu lệnh trên có hai phần:

  • SELECT *: xác định cột bạn muốn chọn kiểm tra , dấu * ở đây hiểu là bạn muốn chọn quảng cáo tất cả sửa lỗi các cột trong bảng.
  • FROM table: phần này nói download với công cụ cơ sở dữ liệu nơi bạn muốn trích xuất dữ liệu ở đâu nhanh , thay thế "table" bằng tên nơi nào của bảng cơ sở dữ liệu cần lấy.

Câu lệnh SELECT này nguyên nhân được gọi là "select star" lừa đảo , sử dụng dấu * là một phương pháp cài đặt khá hay giúp tìm giảm giá , tính toán dữ liệu trong bảng hỗ trợ , tăng tốc nhưng không phải lúc nào kỹ thuật cũng dùng câu lệnh này chi tiết . chia sẻ Khi sử dụng select star qua app , việc trình bày dữ liệu trả về như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào engine quản lý của database giá rẻ , bạn không thể kiểm soát thứ tự dữ liệu tốc độ được trả về tốc độ , vì vậy tốc độ , dịch vụ nếu có ai đó thêm cột mới vào bảng miễn phí , bạn thấy đăng ký vay các biến trong ngôn ngữ lập trình download của mình không hiển thị dữ liệu đúng tính năng . May mắn là có một giải pháp khác cho vấn đề này.

Bạn hướng dẫn có thể nói rõ như thế nào các cột muốn truy xuất qua mạng , tính năng như sau:

SELECT age miễn phí , name FROM people;

Truy vấn này chi tiết sẽ trích xuất cột name tăng tốc age từ bảng people hỗ trợ . Việc này có vẻ hơi nhàm chán kiểm tra nếu bạn có chi tiết quá nhiều dữ liệu đăng ký vay , kích hoạt nhưng làm vậy kỹ thuật sẽ giúp giảm nhiều vấn đề tốc độ có thể xảy ra trong tương lai phải làm sao , mẹo vặt cũng như làm cho SQL dễ hiểu hơn ở đâu tốt với tải về các lập trình viên mới sau này.

download Nếu bạn muốn chọn thêm dữ liệu bổ sung chia sẻ , tính năng nhưng nó không ở đâu nhanh được lưu trữ trong bất kỳ bảng nào full crack , nơi nào thì chia sẻ có thể làm mẹo vặt như sau:

SELECT age hướng dẫn , "1234" FROM people;

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

Bất kỳ chuỗi nào bên trong dấu nháy đơn vô hiệu hóa sẽ nơi nào được trả về thay vì tên cột phù hợp.

2 khóa chặn . WHERE

Câu lệnh SELECT là lựa chọn tuyệt vời kinh nghiệm để lấy dữ liệu danh sách , nhanh nhất nhưng dịch vụ nếu bạn muốn lọc kết quả kỹ hơn chút nữa kích hoạt , ví như ứng dụng , chỉ muốn trích xuất ra như thế nào những người có màu mắt xanh sử dụng , người sinh tháng 1 kích hoạt và làm thợ cơ khí trực tuyến thì phải làm sao kích hoạt ? Đây chính là lúc sử dụng câu lệnh WHERE ở đâu nhanh . WHERE cho phép áp dụng thêm nạp tiền các điều kiện vào SELECT qua mạng , bạn chỉ cần nối nó vào cuối cùng kinh nghiệm của câu lệnh là thanh toán được:

SELECT age tối ưu , name FROM people WHERE age > 10;

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

Truy vấn này kinh nghiệm được giới hạn cho tốc độ những người có tuổi lớn hơn 10 hay nhất . Bạn an toàn có thể kết hợp nhiều điều kiện bằng cách sử dụng toán tử AND:

SELECT age nơi nào , name FROM people WHERE age > 10 AND age < 20;

Lệnh AND làm việc chính xác như nghĩa xóa tài khoản của nó trong tiếng Anh: Nó áp dụng tài khoản những điều kiện khác nhau cho câu lệnh hỗ trợ . Trong ví dụ trên miễn phí , dữ liệu sử dụng được trả về bản quyền sẽ là bất kỳ bản ghi nào có tuổi nằm giữa 10 nạp tiền và 20 download . Do không có kết quả nào phù hợp nên không có dữ liệu nào tự động được trả lại.

Một lệnh khác mật khẩu có thể phải làm sao được sử dụng lừa đảo để kết hợp điều kiện là OR tất toán . Đây là ví dụ:

SELECT age chi tiết , name FROM people WHERE age > 10 OR name = "Joe";

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

Truy vấn này yêu cầu trả về nguyên nhân những bản ghi có tuổi lớn hơn 10 cập nhật hoặc tên là Joe kích hoạt . Chú ý cập nhật , ở đây chỉ có một dấu "=" full crack , ứng dụng nhưng nhiều ngôn ngữ lập trình sử dụng 2 dấu bằng (==) giảm giá để kiểm tra sự tương đương cập nhật , điều này không cần thiết cho phần lớn tổng hợp các engine full crack của database xóa tài khoản , xong bạn công cụ vẫn nên kiểm tra kỹ trên môi trường làm việc kiểm tra của cơ sở dữ liệu.

3 download . ORDER

Lệnh ORDER trên điện thoại được sử dụng ở đâu tốt để sắp xếp kết quả trả về tối ưu , sử dụng ORDER chi tiết khá đơn giản tài khoản , chỉ cần thêm ORDER vào cuối câu lệnh như ví dụ qua mạng dưới đây:

SELECT name tự động , age FROM people ORDER BY age DESC;

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

cập nhật Nếu cần chọn cột nguyên nhân và thứ tự cụ thể link down , bạn qua web có thể làm xóa tài khoản như sau (ASC là tăng dần bản quyền , DESC là giảm dần):

SELECT name hay nhất , age FROM people ORDER BY name ASC hỗ trợ , age DESC;

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

ORDER BY có lẽ là hữu ích nhất khi kết hợp tối ưu với link down các lệnh khác nơi nào . Không phải tốt nhất tất cả lấy liền các truy vấn kích hoạt sẽ trả về dữ liệu một cách hợp lý khóa chặn hoặc có trật tự - lệnh này cho phép bạn thay đổi điều đó.

4 nguyên nhân . JOIN

Lệnh JOIN như thế nào được sử dụng download để kết hợp lấy liền các dữ liệu liên quan ở đâu nhanh được lưu trữ trong một danh sách hoặc nhiều bảng ở đâu tốt . Bạn nguyên nhân có thể nối bảng thứ hai vào bảng đầu tiên sửa lỗi , trên điện thoại và chỉ định cách dữ liệu nguyên nhân được kết nối qua app . Dưới đây là ví dụ cơ bản:

SELECT age dịch vụ , name download , height FROM people LEFT JOIN heights USING (name);

Có một vài chú ý ở đây dữ liệu . Bạn phải bắt đầu tất toán với cú pháp "LEFT JOIN" qua web , hiểu rằng bạn muốn nối một bảng bằng cách sử dụng một kiểu nối LEFT ứng dụng . Tiếp theo tăng tốc , xác định bảng full crack mà bạn muốn nối (heights) qua mạng . Cú pháp USING (name) cho biết cột "name" kích hoạt có thể lừa đảo được tìm thấy trong cả hai bảng giả mạo và cột này cài đặt sẽ qua mạng được sử dụng như một chìa khóa cập nhật để kết hợp tính năng các bảng giá rẻ với nhau.

Đừng lo lắng trên điện thoại nếu qua web các cột công cụ của bạn có tên khác nhau trong mỗi bảng tổng hợp . Bạn tính năng có thể sử dụng "ON" thay vì "USING":

SELECT age ở đâu tốt , name sử dụng , height FROM people LEFT JOIN heights ON (namea = nameb);

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

Lệnh ON hay nhất sẽ xác định rõ cột nào là chìa khóa ở đâu tốt để nối nhanh nhất . Có kinh nghiệm rất nhiều kiểu nối trên điện thoại mà bạn lừa đảo sẽ cần chút thời gian ứng dụng để tìm hiểu chi tiết cập nhật , đây là một bản tóm tắt nhanh:

  • (INNER) JOIN: Trả về khóa chặn các hàng có trong cả hai bảng.
  • LEFT (OUTTER) JOIN: Trả về tài khoản tất cả xóa tài khoản các hàng từ bảng bên trái cùng mới nhất với qua app những bản ghi phù hợp ở bảng bên phải link down . qua app Nếu không có bản ghi nào phù hợp công cụ thì lừa đảo những bản ghi ở bảng bên trái link down vẫn tăng tốc được trả về.
  • RIGHT (OUTER) JOIN: Trái ngược chia sẻ với kiểu nối bên trên mật khẩu , danh sách tất cả thanh toán các hàng giảm giá của bảng bên phải kiểm tra sẽ nhanh nhất được trả về cùng trực tuyến với hướng dẫn những hàng phù hợp kích hoạt của bảng bên trái.
  • FULL (OUTER) JOIN: Trả về qua mạng tất cả chia sẻ những bản ghi phù hợp ở trong hai bảng.

Cú pháp INNER hay OUTER là tùy chọn ứng dụng , nó làm cho qua mạng mọi thứ dễ hiểu hơn giảm giá nhưng không nhất thiết lúc nào bạn tốt nhất cũng bắt buộc phải dùng đến chúng.

5 lấy liền . ALIAS

ở đâu nhanh Bây giờ bạn tự động đã biết ở đâu uy tín những câu lệnh cơ bản rồi quản lý , thử tiếp tải về với lệnh ALIAS xem sao kiểm tra nhé.

Câu lệnh này miễn phí được sử dụng trực tuyến để tạm thời đổi tên một bảng danh sách , tên mới này chỉ tồn tại bên trong tiến trình xử lý (transaction) bạn đang chạy qua mạng . Đây là cách sử dụng:

SELECT A.age FROM people A;

Có thể sử dụng bất kỳ tên phù hợp nào bạn muốn bản quyền , trong ví dụ này tôi sử dụng chi tiết các chữ cái trong bảng chữ cái mật khẩu . Trước mỗi tên cột giá rẻ , ALIAS địa chỉ sẽ tự động được đặt trước tất toán . ALIAS này qua app được gán cho bảng ngay sau khi khai báo công cụ . Tương tự:

SELECT people.age FROM people;

Thay vì phải nhập tên bảng dài ở đâu nhanh , bạn chỉ cần nhập chữ cái đơn giản nạp tiền , dễ nhớ bản quyền . Nhưng ở đây có một vấn đề nhỏ lấy liền , nhanh nhất nếu bạn chọn từ nhiều bảng nguyên nhân , cập nhật rất dễ bị nhầm lẫn giữa mật khẩu các cột trong bảng kinh nghiệm . Trong trường hợp qua mạng các bảng đó có lừa đảo những cột giống tên nhau cập nhật , truy vấn cơ sở dữ liệu trên điện thoại có thể bị lỗi vì không tham chiếu chính xác qua web được đến tên bảng mới nhất hoặc ALIAS nhanh nhất . Đây là ví dụ qua mạng với hai bảng:

SELECT staff.age ứng dụng , staff.name giả mạo , customers.age qua web , customers.name FROM staff vô hiệu hóa , customers;

Và đây là truy vấn tương tự cài đặt với chi tiết các ALIAS:

SELECT A.age tốc độ , A.name tổng hợp , B.age bản quyền , B.name FROM staff A tính năng , customers B;

Bảng staff tốt nhất được gán tên mới là A tối ưu , bảng customers giả mạo được gán tên mới là B ở đâu uy tín . Các bảng này giúp code dễ hiểu hơn tốc độ và giảm số lượng chữ cần phải gõ.

dịch vụ Nếu muốn đổi tên cột full crack với ALIAS kỹ thuật , bạn sử dụng lệnh AS:

SELECT age AS person_age FROM people;

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

nạp tiền Khi truy vấn này cài đặt được thực hiện chi tiết , cột download sẽ hay nhất được gọi là "person_age" thay vì "age".

6 tất toán . UNION

UNION là một lệnh tuyệt vời trên điện thoại . Nó cho phép bạn nối quản lý các hàng kỹ thuật với nhau mới nhất . Không giống như lệnh JOIN chỉ nối thêm miễn phí các cột phù hợp ở đâu uy tín , UNION download có thể nối dịch vụ các hàng không liên quan kỹ thuật với nhau tính năng nếu có cùng một số lượng cột hỗ trợ và tên cột địa chỉ . Đây là cách bạn sử dụng nó:

SELECT age an toàn , name FROM customers
UNION 
SELECT age quản lý , name FROM staff;

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

Một câu lệnh UNION bản quyền sẽ chỉ trả về miễn phí những kết quả là hàng duy nhất giữa 2 truy vấn hướng dẫn , bạn qua mạng có thể sử dụng cú pháp UNION ALL kiểm tra để trả lại quảng cáo tất cả dữ liệu khóa chặn , kể cả tải về những cái trùng nhau.

SELECT age nơi nào , name FROM customers
UNION ALL
SELECT age vô hiệu hóa , name FROM staff;

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

Dù kết quả trả về dịch vụ của 2 câu lệnh trên giống nhau tăng tốc , tổng hợp nhưng bạn nhận thấy thứ tự phải làm sao của xóa tài khoản các hàng có sự thay đổi qua app , đúng không cập nhật ? UNION hoạt động theo cách hiệu quả nhất chi tiết , vì vậy dữ liệu trả về mới nhất có thể khác nhau theo thứ tự.

Một trường hợp nữa chia sẻ có thể sử dụng UNION là tính tổng số phụ (subtotal) cài đặt , bạn kết hợp một truy vấn lấy liền của tổng số (sum total) vào truy vấn kinh nghiệm của giả mạo các tổng số link down riêng lẻ (individual total) cho một tình huống cụ thể danh sách . Nghe lằng nhằng nhỉ!

7 danh sách . INSERT

6 câu lệnh bên trên đều giúp bạn trích xuất dữ liệu từ database tốc độ , sử dụng nếu muốn chèn thêm dữ liệu vào database link down thì làm thế nào dịch vụ ? Đây là lúc cho lệnh INSERT thể hiện:

INSERT INTO people(name sửa lỗi , age) VALUES("Joe" giảm giá , 102);

Bạn phải chỉ định tên bảng (people) bản quyền và cột bạn muốn sử dụng (name danh sách và age) giả mạo . Cú pháp VALUES nhanh nhất sau đó kiểm tra được sử dụng hỗ trợ để cung cấp bản quyền các giá trị cần chèn xóa tài khoản . Thứ tự nhanh nhất của giá trị cần chèn phải giá rẻ được đặt đúng như thứ tự đăng ký vay của nguyên nhân các cột giả mạo đã bản quyền được chỉ định trước đó.

Bạn không thể chỉ định WHERE kỹ thuật để chèn lấy liền , dịch vụ và cần đảm bảo rằng nhanh nhất đã tuân thủ đúng tính năng các ràng buộc giữa link down các bảng.

8 giảm giá . UPDATE

Sau khi chèn thêm dữ liệu danh sách , bạn cần phải thay đổi dữ liệu các hàng cụ thể thanh toán . Đây là cú pháp tính năng của lệnh UPDATE:

UPDATE people SET name = "Joe" tốt nhất , age = 101;

Bạn phải chỉ định bảng muốn thay đổi nạp tiền , nguyên nhân sau đó sử dụng cú pháp SET tải về để xác định tất toán các cột dữ liệu dữ liệu các giá trị mới tải về của chúng tối ưu . Câu lệnh trong ví dụ này ở đâu nhanh sẽ cập nhật cài đặt tất cả bản ghi qua mạng riêng lẻ.

Để cụ thể hơn link down , bạn hướng dẫn có thể sử dụng WHERE giống như khi thực hiện lệnh SELECT:

UPDATE people SET name = "Joe" mẹo vặt , age = 101 WHERE name = "James";

Thậm chí hướng dẫn , download có thể sử dụng cả toán tử điều kiện AND giảm giá , OR:

UPDATE people SET name = "Joe" nguyên nhân , age = 101 WHERE (name = "James" AND age = 100) OR name = "Ryan";

Hãy chú ý cách kỹ thuật mà dấu ngoặc đơn kinh nghiệm được sử dụng qua web để bắt buộc tuân theo mẹo vặt các điều kiện.

9 giảm giá . UPSERT

UPSERT nghe có vẻ lạ kỹ thuật , tốt nhất nhưng đây lại là lệnh trên điện thoại khá hữu ích ở đâu uy tín . Giả sử có một hạn chế trên bảng dữ liệu là bạn chỉ lưu ở đâu tốt những bản ghi giả mạo với tên duy nhất qua mạng , bạn không muốn có hai hàng trùng tên nhau xuất hiện trong bảng tốt nhất . qua app Khi đó chia sẻ nếu cố gắng chèn nhiều giá trị "Joe" vào như thế nào thì engine nhanh nhất của database tổng hợp sẽ báo lỗi nạp tiền và từ chối làm điều đó (gần phải làm sao như vậy) công cụ . Lệnh UPSERT cho phép bạn cập nhật bản ghi tài khoản nếu nó vô hiệu hóa đã tồn tại link down . giá rẻ Nếu không có lệnh này đăng ký vay , bạn tốt nhất sẽ phải viết ở đâu nhanh rất nhiều logic trực tuyến để kiểm tra như kiểm tra xem nó nơi nào đã tồn tại chưa mật khẩu , cài đặt nếu chưa tồn tại trên điện thoại thì chèn qua app , đăng ký vay nếu miễn phí đã tồn tại xóa tài khoản thì trích xuất khóa chính (primary key) chính xác miễn phí của nó rồi cập nhật an toàn . Thật là muốn phát điên luôn mà...

Tiếc là lệnh này quảng cáo được thực hiện khác nhau trên miễn phí những database khác nhau mới nhất . PostgreSQL gần đây chi tiết đã có thêm lệnh này ứng dụng , trong khi MySQL tự động đã có từ địa chỉ rất lâu full crack . Đây là cú pháp lệnh UPSERT trên MySQL lấy liền để bạn tham khảo:

INSERT INTO people(name bản quyền , age)
VALUES("Joe" cập nhật , 101)
ON DUPLICATE KEY UPDATE age = 101;

kiểm tra Nếu tinh ý hỗ trợ , bạn lấy liền sẽ nhận thấy rằng cách này thực chất là một lệnh cập nhật kết hợp kiểm tra với lệnh chèn tốc độ , nơi nào có thể hiểu là "cập nhật thanh toán nếu chèn không thành công".

10 dữ liệu . DELETE

Lệnh DELETE tất toán được sử dụng sửa lỗi để xóa hoàn toàn giảm giá các bản ghi an toàn , nó ở đâu tốt có thể miễn phí khá nguy hiểm lấy liền nếu bị lạm dụng hướng dẫn . Cú pháp xóa tài khoản của lệnh này dịch vụ khá đơn giản:

DELETE FROM people;

Câu lệnh trên quản lý sẽ xóa mật khẩu mọi thứ từ bảng people nơi nào . thanh toán Nếu chỉ muốn xóa công cụ những bản ghi nhất định hãy sử dụng thêm WHERE:

DELETE FROM people WHERE name = "Joe";

trực tuyến Nếu bạn đang phát triển một hệ thống mới nhất thì cách khôn ngoan hơn là sử dụng một lệnh "soft delete" kỹ thuật . Cụ thể trên điện thoại , bạn không bao giờ thực sự chạy một lệnh DELETE qua app , mật khẩu mà tạo một cột vô hiệu hóa đã xóa (chuyển dữ liệu sang đó) tự động , kiểm tra cột một lần nữa mẹo vặt để tránh tất toán những trường hợp xóa nhầm đáng tiếc đăng ký vay . Cách này cập nhật cũng giúp nhanh chóng lấy lại bản ghi khóa chặn nếu phát hiện lỗi hay vấn đề cần kiểm tra lại nhanh nhất . Tất nhiên xóa tài khoản , đây không phải là lựa chọn sao lưu thích hợp đâu full crack nhé link down . Hãy cứ thực hiện sao lưu hệ thống trực tuyến của bạn qua web , tài khoản bởi cẩn tắc vô áy náy mà.

11 trực tuyến . CREATE TABLE

Vâng trên điện thoại , đúng như tên gọi ứng dụng , lệnh này cập nhật được sử dụng chi tiết để tạo bảng kích hoạt , miễn phí và đây là cú pháp tăng tốc của nó:

CREATE TABLE people (
 name TEXT,
 age kiểm tra , INTEGER,
 PRIMARY KEY(name)
);

Chú ý cách chia sẻ các tên cột tốt nhất , ràng buộc nằm trong ngoặc tăng tốc và gán kiểu dữ liệu cho cột sử dụng được viết như thế nào vô hiệu hóa . Khóa chính tất toán cũng cần tăng tốc được chỉ định tự động , đây là yêu cầu đầu tiên thanh toán của một thiết kế database chuẩn.

12 miễn phí . ALTER TABLE

Lệnh ALTER TABLE kích hoạt được sử dụng hướng dẫn để sửa đổi cấu trúc quản lý của một bảng trên điện thoại . Ở đây có một chút hạn chế giảm giá , vì cơ sở dữ liệu kiểm tra của bạn chi tiết sẽ không cho phép thay đổi một bảng qua web nếu dữ liệu đang tồn tại danh sách có thể gây ra xung đột thanh toán , ví dụ full crack , thay đổi một chuỗi thành một số nguyên kỹ thuật . Trong sửa lỗi những trường hợp này vô hiệu hóa , cần sửa dữ liệu trước miễn phí , tối ưu sau đó sửa đổi bảng tốc độ . Đây là ví dụ:

ALTER TABLE people ADD height integer;

Ví dụ này thêm một cột danh sách được gọi là "height" kiểm tra với kiểu dữ liệu là số nguyên vào bảng people vô hiệu hóa . Không có giới hạn về đăng ký vay những gì bạn miễn phí có thể thay đổi.

13 lấy liền . DROP TABLE

Lệnh cuối cùng là DROP TABLE phải làm sao . Lệnh này công cụ cũng gần giống lấy liền với DELETE mới nhất nhưng thay vì xóa một bản ghi duy nhất nhanh nhất , nó xóa đăng ký vay mọi bản ghi trong bảng xóa tài khoản . Đây là cách sử dụng nó:

DROP TABLE people;

Lệnh này ứng dụng khá nguy hiểm ở đâu nhanh , vì thế nên thực hiện nó bằng tay trong phần lớn tất toán các trường hợp bản quyền , đề phòng phải làm sao những lỗi không quảng cáo mong muốn tốt nhất có thể xảy ra.

Xong rồi đăng ký vay , 13 lệnh tất cả tất toán , hy vọng bạn chia sẻ đã bỏ túi tổng hợp được một số thủ thuật hữu ích khi làm việc tối ưu với cơ sở dữ liệu danh sách . Hãy chia sẻ vô hiệu hóa với chúng tôi tài khoản những câu lệnh giả mạo , thủ thuật SQL khác tài khoản mà bạn tự động đã khám phá ở đâu uy tín được link down nhé!

4.8/5 (32 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext