10 thủ thuật bảo mật cơ sở dữ liệu Access

Những thủ thuật dưới đây sẽ giúp bạn khai thác được một số tính năng bảo mật sẵn có của Microsoft Access.

Quản trị mạng - Cơ sở dữ liệu là kho chứa dữ liệu quan trọng cần cập nhật được bảo vệ miễn phí . Bạn có thể sử dụng giảm giá những phần mềm bảo mật chuyên nghiệp sử dụng để cơ sở dữ liệu tính năng , quảng cáo nhưng nạp tiền để có phần mềm đó chắc hẳn bạn giả mạo sẽ phải trả một khoản phí không nhỏ quản lý . Ngược lại danh sách , bạn có thể sử dụng một số tính năng bảo mật an toàn của Access an toàn để bảo mật cơ sở dữ liệu ở một mức độ nhất định.

sử dụng Những thủ thuật dưới đây tự động sẽ giúp bạn khai thác nơi nào được một số tính năng bảo mật sẵn có miễn phí của Microsoft Access.

1 lừa đảo . Sử dụng macro AutoExec công cụ để kiểm tra và thiết lập lại cài đặt

Sử dụng macro AutoExec kiểm tra để kiểm tra và thiết lập lại các tùy chọn bảo mật có thể bị thay đổi trong các phiên làm việc trước đó kinh nghiệm . AutoExec là một macro tốt nhất đặc biệt có thể thực hiện mở cơ sở dữ liệu ở đâu tốt . Để tạo một macro AutoExec download , chỉ cần đặt tên cho một macro AutoExec mới trực tuyến . Ví dụ mới nhất , macro Startup() (trong hình) có chức năng xác định người dùng lừa đảo , thực hiện kiểm tra và cài đặt các thuộc tính bảo mật trước khi người dùng truy cập.

10 thủ thuật bảo mật cơ sở dữ liệu Access
2 dịch vụ . Ẩn cửa sổ Database

tăng tốc Những tùy chọn khởi động trong hình B cho phép bạn xác định các thuộc tính quản lý của cơ sỡ dữ liệu khi mở ở đâu uy tín . Hai trong số qua app những thuộc tính này giúp cơ sở bảo dữ liệu bảo mật hơn:
 • Display Database Window: Hủy chọn tùy chọn này miễn phí để ẩn cửa sổ Database khi ai đó mở cơ sở dữ liệu tài khoản . Do đó người dùng vô hiệu hóa sẽ không thể truy cập trực tiếp vào công cụ bất cứ đối tượng nào.
 • Use Access Special Keys: Bỏ tùy chọn này ở đâu uy tín để người dùng không thể sử dụng phím F11 làm hiện cửa sổ Database.
10 thủ thuật bảo mật cơ sở dữ liệu Access
Hai cài đặt này hỗ trợ cho nhau kiểm tra , vì hướng dẫn nếu không bỏ chọn tùy chọn Use Access Special Keys người dùng có thể ấn phím F11 kỹ thuật để làm hiện cửa sổ Database.

Để truy cập vào kinh nghiệm những tùy chọn Startup tăng tốc , vào menu Tools Startup giá rẻ . Trong Access 2007 quản lý , click vào nút Office Access Options Current Database trong cửa sổ trái và bạn giảm giá sẽ thấy cập nhật những tùy chọn này trong Application Options ứng dụng . Access 2007 không có cửa sổ Database tốt nhất , ở đâu uy tín nhưng bạn có thể làm ẩn Navigation Pane theo cách tương tự tăng tốc . Tùy chọn đó nằm trong Navigation qua app , ngay bên dưới Application Options.

Việc bỏ chọn tùy chọn Display Database tính năng sẽ hủy lệnh Startup kỹ thuật . Người dùng có thể loại qua app những tùy chọn này bằng cách giữ phím Shift trong khi mở sơ sở dữ liệu tự động . Đây là thủ thuật nhắc nhở cho bạn sử dụng nhưng tự động sẽ qua web rất nguy hiểm tối ưu nếu người khác biết miễn phí được giá rẻ . Ngoài ra người dùng có thể đưa nhiều đối tượng vào một cơ sở dữ liệu trống tăng tốc để tránh khóa chặn những cài đặt khởi động.

3 nhanh nhất . Chặn phím Shift

Bạn có thể sử dụng chính giao diện nguyên nhân để ẩn cửa sổ Database qua mạng . Nhưng việc sử dụng phím Shift lại gây nguy hiểm cho cơ sở dữ liệu ở đâu nhanh . Bạn có thể hủy bỏ việc sử dụng phím Shift bằng cách đổi giá trị tự động của thuộc tính AllowBypassKey thành False khi đóng cơ sở dữ liệu tốc độ . Tuy nhiên lấy liền , bạn ứng dụng cũng có thể gọi đoạn mã sau từ một tác vụ đóng bất kì:
địa chỉ Khi gọi thủ tục giả mạo , cần đảm bảo phải lựa chọn đúng tùy chọn khởi động chia sẻ . Ví dụ:

Call SetStartupOptions("AllowBypassKey" sửa lỗi , dbBoolean kinh nghiệm , False)

Sau khi cài đặt thuộc tính này cho tiến trình đóng cài đặt , cơ sở dữ liệu tải về sẽ vô hiệu hóa phím Shift.
Ngoài ra bạn có thể cài đặt bất kì thuộc tính khởi động nào mới nhất . Ví dụ làm ẩn cửa sổ Database:

Call SetStartupOptions("StartupShowDBWindow" sử dụng , dbBoolean xóa tài khoản , False)

Bạn có thể cài đặt mật khẩu những tùy chọn đóng và mở cơ sở dữ liệu xóa tài khoản với một ngoại lệ trên điện thoại . Đó là thuộc tính AllowBypassKey phải hỗ trợ được cài đặt khi đóng cơ sở dữ liệu hay nhất , và bạn cần đặt tham chiếu tới thư viện Data Access Objects (DAO) tự động . thanh toán Nếu không thủ tục này ở đâu nhanh sẽ gây ra lỗi tham chiếu.

Tuy nhiên nạp tiền , chia sẻ nếu ai đó biết sử dụng phím Shift hay nhất cũng có thể biết cách khôi phục lại nó bằng cách thay đổi giá trị kiểm tra của AllowBypassKey thành True dịch vụ . Trong trường hợp này bạn hỗ trợ sẽ phải áp dụng phương pháp bảo mật nhóm làm việc kích hoạt để chỉ cho phép admin truy cập vào thuộc tính này.

4 kỹ thuật . Chia cơ sở dữ liệu

Việc bảo vệ một cơ sở dữ liệu nhỏ qua web sẽ dễ dàng hơn giảm giá rất nhiều so lấy liền với cơ sở dữ liệu lớn tải về với nhiều đối tượng dữ liệu và giao diện chi tiết . Bạn có thể chia một cơ sở dữ liệu lớn thành hai cơ sở dữ liệu nhỏ tổng hợp , trong đó cơ sở dữ liệu thứ nhất chứa bảng và quan hệ ( dịch vụ được gọi là backend) địa chỉ , và cơ sở dữ liệu còn lại chứa các đối tượng giao diện (còn gọi là frontend) vô hiệu hóa . Hai cơ sở dữ liệu này giao tiếp thông qua các bảng đã sửa lỗi được liên kết full crack . Một điểm quan trọng là người dùng trong frontend không thể thay đổi thiết kế bảng trong backend download . (có nhiều cách tăng tốc để phân chia cở sở dữ liệu ứng dụng nhưng bài viết này chỉ hướng vào mục đích bảo mật).

Để chia cơ sở dữ liệu danh sách , vào menu Tools Database Utilities Database Spliter sau đó làm theo hướng dẫn tài khoản . Trong Access 2007 qua mạng , click Access Database trong nhóm Move Data quảng cáo của tab Database Tools.

5 qua mạng . Tránh sử dụng Compact On Close

tài khoản Những ai đã từng sử dụng Access có lẽ đều biết đến tác dụng mẹo vặt của việc nén cơ sở dữ liệu tường xuyên sửa lỗi . Quá trình nén tốc độ sẽ tạo ra một bản sao cài đặt của cơ sở dữ liệu lừa đảo , kiểm tra các đối tượng full crack , xóa bỏ dữ liệu tạm thời và sắp xếp lại lừa đảo những phần vỡ trên ổ đĩa link down . Tóm lại tốc độ , nén giúp cơ sở dữ liệu luôn ổn định an toàn .

Tùy chọn Compact On Close tất toán , phải làm sao được tích hợp đầu tiên trong Access 2000 xóa tài khoản , giúp nén cơ sở dữ liệu tự động khi kết thúc phiên làm việc full crack . Không may an toàn , tiến trình này lại giữ lại cả tải về những file không cần thiết như thế nào . lừa đảo Nếu thấy tài khoản những file tạm thời như db1.mdb quản lý , db2.mdb, … trong folder chứa cơ sở dữ liệu kiểm tra của bạn giảm giá , chúng có thể là một sản phẩm phụ địa chỉ của tính năng nén tải về .

chi tiết Những file thừa này có thể gây ra rắc rối cho bạn sử dụng nếu ai đó vào folder hay nhất cũng có thể truy cập cả vào hỗ trợ những file tạm thời tốt nhất . Đó là một lỗ hổng bảo mật tài khoản . Có 2 cách trực tuyến để bảo vệ cơ sở dữ liệu dịch vụ của bạn:
 • Thường xuyên kiểm tra và xóa dịch vụ những file tạm an toàn . (Tuy nhiên đây không phải là biện pháp thiết thực và thậm chí không có hiệu quả).
 • Không sử dụng tính năng Compact On Close tài khoản . Thay vào đó nên nén cơ sở dữ liệu theo cách thủ công link down . Đây là cách tốt nhất tài khoản để bảo vệ cơ sở dữ liệu khỏi lỗ hổng trên.
6 phải làm sao . Ẩn các đối tượng

Việc ẩn đi dữ liệu những đối tượng như bảng tự động , truy vấn dữ liệu , form hay nhất , … không phải là phương pháp bảo vệ hữu hiệu trên điện thoại , vì quản lý nếu người dùng tìm thấy thì họ có thể thay đổi chúng lừa đảo . Tuy nhiên ứng dụng những đối tượng này địa chỉ sẽ mẹo vặt được bảo mật hơn nguyên nhân nếu người dùng không biết tới sự tồn tại tốc độ của chúng chia sẻ . Việc ẩn các đối tượng chỉ đơn thuần giúp hạn chế lỗi gây mất dữ liệu mà không có tác dụng bảo mật kích hoạt . Để ẩn một đối tượng trong cửa sổ Database (hay Navigation) sử dụng , bạn chỉ cần phải chuột lên đối tượng trực tuyến , chọn Properties sau đó chọn tùy chọn Hidden Attribute.

Tuy nhiên tốt nhất , kích hoạt những người dùng Access có thể làm hiện kiểm tra những đối tượng này bằng cách vào menu Tools Options hỗ trợ , chọn tab View sau đó hủy chọn tùy chọn Hidden Objects trong mục Show mật khẩu . Trong Access 2007 qua web , phải chuột vào thanh menu Navigation trực tuyến , chọn Navigation Options Show Hidden Objects OK.

Như đã nói tính năng , việc ẩn các đối tượng không có tác dụng bảo mật cài đặt . kỹ thuật Nếu bạn sử dụng phương pháp này quản lý , cần nhớ rằng công cụ những module ẩn tất toán vẫn hiển thị trên Visual Basic Editor (VBE) thanh toán . miễn phí Hơn nữa hay nhất , chỉ nên ẩn địa chỉ những đối tượng quan trọng vì khi người dùng truy cập vào mà không thấy cửa sổ Database họ hướng dẫn sẽ tìm kiếm nó giả mạo . Bạn không thể nhập phải làm sao những đối tượng ẩn vào một cơ sở dữ liệu kích hoạt nếu quá trình nhập không phù hợp.

Bạn có thể lập trình tự động để ẩn đi một đối tượng bằng mã VBA sau:

CurrentDb.TableDefs(tablename).Attributes = dbHiddenObject

Từ phiên bản Office 2000 trở về trước download , việc sử dụng mã kiểm tra để gán thuộc tính ẩn vào một bảng giá rẻ rất rắc rối vì Access coi bảng đó là bảng tạm thời sử dụng . Và trong lần nén tải về tiếp theo Access full crack sẽ xóa bỏ nó cùng qua web với dữ liệu kỹ thuật . Vì vây tránh sử dụng phương pháp này khi làm việc nguyên nhân với các phiên bản đó.

7 miễn phí . Chặn thông báo lỗi

qua mạng Khi xuất hiện lỗi trong mã hay nhất , VBA hiển thị thông báo lỗi tính năng . tính năng Nếu người dùng nhận ở đâu nhanh được thông báo đó và click vào nút Debug họ dịch vụ sẽ tiếp cận hỗ trợ được bản quyền với module chứa lỗi đó trong VBE mẹo vặt . Trong trường hợp này người dùng có toàn quyền đối cập nhật với đoạn mã tất toán . Thông thường vô hiệu hóa , người dùng mẹo vặt sẽ không biết xử lý và yêu cầu người lập trình giúp đỡ kinh nghiệm . Trái lại kích hoạt , nguyên nhân cũng có tình huống người dùng xóa bỏ dữ liệu tất cả đoạn mã đó.

10 thủ thuật bảo mật cơ sở dữ liệu Access
Trong giai đoạn phát triển trực tuyến , khả năng truy cập nhanh vào mã giúp tiết kiệm thời gian khóa chặn . Nhưng khi quản lý cơ sở dữ liệu thì đó là một thảm họa khóa chặn . Tốt nhất chia sẻ , trong mỗi thủ tục nên bổ sung một số tính năng xử lý lỗi ở đâu tốt để chặn thông báo và loại bỏ nút Debug.

8 chi tiết . Đặt mật khẩu bảo vệ cơ sở dữ liệu

Việc thiết lập mật khẩu cho cơ sở dữ liệu full crack sẽ giới hạn quyền truy cập cho từng người dùng cụ thể sử dụng cũng quảng cáo rất quan trọng mặc dù kỹ thuật hiện nay có nhiều chương trình nhóm ba có thể phá bỏ mật khẩu chi tiết của cơ sở dữ liệu.

Để cài đặt mật khẩu bạn chỉ cần thực hiện các thao tác sau:
 • Mở cơ sở dữ liệu theo chế độ Exclusive bằng cách chọn Open Exclusive trong hộp thoại Open.
 • Vào menu Tools Security Set Database Password.
 • Nhập mật khẩu vào hộp PasswordRetype Password.
 • Thực hiện xong click OK.
10 thủ thuật bảo mật cơ sở dữ liệu Access
Để gỡ bỏ mật khẩu thực hiện các phải làm sao bước sau:
 • Mở cơ sở dữ liệu trong chế độ Exclusive.
 • Vào menu Tools Security Unset Database Password.
 • Nhập mậu khẩu.
 • Click OK.
Bạn phải làm sao cũng có thể đặt mật khẩu bảo vệ cho các module VBA:
 • Từ menu Tools tự động của VBE nhanh nhất , chọn Project Properties.
 • Chọn tiếp tab Protection.
 • Chọn tùy chọn Lock Project For Viewing.
 • Nhập mật khẩu (hai lần).
 • Click OK.
9 chia sẻ . Chuyển đổi định dạng sang “mde” hay “accde”

Access bổ sung tính năng bảo mật dưới một định dạng file mde chi tiết hoặc accde (trong Access 2007) giá rẻ . Định dạng này là một phiên bản “chỉ thực hiện” tính năng của cơ sở dữ liệu như thế nào , có nghĩa là người dùng không có quyền truy cập vào mã qua VBE và họ không thể thay đổi các đối tượng mật khẩu . Định dạng này chỉ bảo vệ kiểm tra được thiết kế mà không bảo vệ kinh nghiệm được dữ liệu dữ liệu của bạn ở đâu uy tín . Vì vậy bạn cần copy file mdb/accdb gốc trước khi nâng cấp hay thay đổi.

Tuy nhiên khi sử dụng bạn cần lưu ý:
 • Chỉ sử dụng định dạng này chia sẻ với frontend. Không sử dụng trên điện thoại để bảo mật cho backend hay một cơ sở dữ liệu độc lập trực tuyến . Còn download nếu muốn thực hiện tính năng , bạn cần phải chuyển sử dụng mọi dữ liệu sang một cơ sở dữ liệu mới mỗi khi nâng cấp frontend.
 • Định dạng này mật khẩu cũng không bảo vệ bảng biểu đăng ký vay , truy vấn nguyên nhân , macro tốc độ , quan hệ đăng ký vay , thuộc tính cở dữ liệu và tài khoản những tùy chọn khởi động.
Để chuyển đổi một cơ sở dữ liệu frontend sang định dạng mde hay accde bạn thực hiện các thao tác sau:
 • Trong Access XP (hay các phiên bản Access trước đó) hay nhất , vào menu Tools Database Utilities Make MDE File chia sẻ . Trong Access 2007 download , click vào Make ACCDE qua mạng của Database Tools trong tab Database Tools.
 • Trong hộp thoại kết quả địa chỉ , đặt tên cơ sở dữ liệu mới và chọn đường dẫn thư mục lưu sau đó click Save.
10 nơi nào . Đặt mật khẩu bảo vệ hệ thống

Không phải lúc nào người dùng danh sách cũng làm việc trên máy tính ở đâu tốt , đôi khi họ phải đảm trách nhiều công việc khác sử dụng . giảm giá Những lúc đó máy tính chi tiết của họ qua app sẽ không download được chú ý và qua web rất có thể hỗ trợ sẽ bị xâm nhập tổng hợp . Cách tốt nhất giả mạo để tránh tình huống trên là đặt mật khẩu bảo vệ màn hình mẹo vặt . Tiện ích bảo vệ màn hình sử dụng sẽ tự động nhanh nhất được kích hoạt khi máy tính nhàn rỗi chi tiết . Người dùng kiểm tra sẽ phải nhập mật khẩu trước khi truy cập vào hệ thống như thế nào .

Trong Windows XP an toàn , bạn có thể đặt mật khẩu cho tiện ích bảo vệ màn hình theo cách sau:
 • Vào menu Start Control Panel Display.
 • Chọn tab ScreenSaver.
 • Chọn kiểu ScreenSaver.
 • Đặt thời gian ScreenSaver khởi chạy.
 • Lựa chọn tùy chọn On Resume lấy liền , Password Protection.
 • Click OK.

4.9/5 (49 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext