10 bước tạo Form tính trong Word

Khi thực hiện các biểu thức toán học chúng ta thường chuyển sang sử dụng Excel, tuy nhiên Word cũng có thể xử lý các biểu thức cấp thấp.

Quản trị mạng link down Khi thực hiện các biểu thức toán học chúng ta thường chuyển sang sử dụng Excel nguyên nhân , tuy nhiên Word nhanh nhất cũng có thể xử lý các biểu thức cấp thấp kiểm tra .

Tiến trình này không nhất thiết phải trực quan qua mạng , tuy nhiên qua mạng , chia sẻ sẽ chi tiết rất đơn giản khi chúng ta biết miễn phí được phương pháp sử dụng giá rẻ những công cụ phù hợp như thế nào . giá rẻ Nếu chúng ta lưu trữ các giá trị và công thức trên trường ở đâu uy tín của một Form trong Word thì Word có thể áp dụng một kiểu dữ liệu cho dữ liệu đó thay vì coi khóa chặn mọi dữ liệu dưới dạng văn bản thông thường ở đâu nhanh . Các trường nguyên nhân của Form có thể lưu trữ các hàm và công thức tĩnh chia sẻ . qua mạng Khi Bookmark trường nạp tiền của Form này chúng ta giả mạo sẽ có thể nhập tên cho Bookmark trong công thức bản quyền , quan trong hơn qua mạng , có thể sư dụng chúng như các biến xóa tài khoản . Trong ví dụ này mẹo vặt , chúng ta đăng ký vay sẽ tạo một Form Sales thực hiện tính toán tổng số trên điện thoại , tuy nhiên danh sách , các bước thực hiện dịch vụ cũng tương tự khi tạo một Form thực hiện tác vụ khác mới nhất , chỉ có cập nhật những giá trị và công thức là khác nhau.

Bước 1: Xác định nhu cầu

Bước đầu tiên trong quá trình tạo Form tính là xác định các giá trị cần lưu trữ và phương pháp Forrm này xác định lấy liền những giá trị đó theo phương pháp toán học đăng ký vay . Giả sử chúng ta muốn tạo một tài liệu Word giả mạo để tính toán tổng giá mua tốc độ của một mặt hàng cụ thể thanh toán , trong trường hợp này cài đặt , có thể tất toán những thông tin sau trên điện thoại sẽ giá rẻ được sử dụng:
  • Price (Giá thành sản phẩm).
  • Quantity (Số lượng mua).
  • Tax (Thuế áp dụng kinh nghiệm nếu có).
tối ưu Những thông tin này tăng tốc sẽ khác biệt trong từng tác vụ link down , tuy nhiên tăng tốc , trước khi bắt tay vào thực hiện tất toán , cần xác định nạp tiền những giá trị tĩnh mà Form này cần nạp tiền để lưu trữ và tính toán.

Bước 2: Bổ sung phép tính

Đề cập tới quản lý những giá trị tĩnh trong các công thức (bước 1) ở đâu uy tín , chúng ta có thể tính toán các thông tin bổ sung hay nhất . Trước khi bắt đầu nhập các toán tử và toán hạng full crack , chúng ta nên xác định các công thức tính toán full crack sẽ sử dụng tài khoản . Trong ví dụ Form Sales này tốt nhất , chúng ta có thể muốn tính một Subtotal (tổng số phụ) - kết quả lấy liền của phép nhân Price như thế nào với Quantity mẹo vặt . Mục đích chi tiết của chúng ta là lấy Grand Total (tổng số) – Subtotal cộng mới nhất với Tax sửa lỗi nếu có tổng hợp . Hai công thức này địa chỉ như sau:
Bước 3: Thiết kế Form

mẹo vặt Khi đã liệ kê ở đâu uy tín mọi giá trị và công thức tĩnh kinh nghiệm , chúng ta đã có thể bắt đầu thiết kế Form mật khẩu . Bảng không phải là công cụ tiên quyết sử dụng để bổ sung các trường tính như thế nào , tuy nhiên chúng ta sử dụng bảng khóa chặn bởi vì chúng giúp quản lý dữ liệu qua app . Ví dụ hướng dẫn , hình 1 minh họa bảng an toàn sẽ lưu trữ và hiển thị giá trị cho Item Sales Form theo hàng.

10 bước tạo Form tính trong Word
Hình 1: Sử dụng bảng như thế nào để lấy và quản lý giá trị.
Để tạo bảng qua mạng , vào menu Table | Insert | Table tính năng . Trong hộp thoại Insert Table công cụ , chỉ định số cột là 2 và số dòng là 5 rồi nhấn OK ở đâu uy tín . Sau đó ở đâu tốt , nhập tiêu đề phù hợp trong cột trái.

Bước 4: Hiển thị thanh công cụ Form.

tải về Khi bảng đã ở đâu nhanh được tạo hay nhất , đã đến lúc nhập các trường biểu mẫu công cụ để có thể nhập dữ liệu từ một vị trí cụ thể download . Trong ví dụ này cài đặt , chúng ta cần sử dụng một số trường ở đâu nhanh để lưu trữ ba giá trị tĩnh và hai công thức trên điện thoại . Các trường biểu mẫu cung cấp một kiểu dữ liệu and sử dụng công thức liên quan tới mật khẩu những giá trị này kiểm tra , như sử dụng một biến.

Các trường biểu mẫu không xuất hiện trong menu hay thanh công cụ chuẩn qua app . Chúng ta cần sử dụng thanh công cụ Forms (hình B) cập nhật , gọi thanh công cụ này bằng cách phải chuột lên bất kỳ menu hay thanh công cụ nào rồi chọn Forms qua mạng . Sử dụng nút Text From Field trên thanh công cụ này tài khoản để chèn các trường biểu mẫu vào bảng.

10 bước tạo Form tính trong Word
Hình 2: Gọi thanh công cụ Forms.

Bước 5: Chèn một trường biểu mẫu văn bản

Một trường biểu mẫ văn bản giá rẻ sẽ lưu trữ một vài kiểu dữ liệu tối ưu , gồm: Text (văn bản) tăng tốc , Numbers (dữ liệu số) link down , Symbols (biểu tương) và Dates (ngày tháng) tài khoản . Có một chút khác biệt khi lưu trữ dữ liệu dạng số và ngày tháng dưới dạng văn bản giảm giá , tuy nhiên chúng ta không cần lưu ý tới điều này địa chỉ . Kiểu trường biểu mẫu này không bị giới hạn chỉ lưu trữ dữ liệu dưới dạng văn bản.

Để chèn một trường biểu mẫu nơi nào nhằm lưu trữ trị giá sản phẩm vô hiệu hóa , chúng ta tốt nhất sẽ cần sử dụng một kiểu dữ liệu Number dịch vụ , chèn quản lý như sau:

1 kích hoạt . Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 ứng dụng để hiển thị mã trường tải về . Các trường biểu mẫu hay nhất rất dễ xử lý ứng dụng nếu có thể xem mã trường thực tại trong khi thiết kế Form.

2 giảm giá . Đặt vị trí xóa tài khoản của con trỏ trong ô đầu tiên tính năng của cột 2.

3 trực tuyến . Nhấn nút Text Form Field trên thanh công cụ Forms.

4 danh sách . Phải chuột lên trường biểu mẫu vừa chèn chọn Properties từ menu ngữ cảnh.

5 xóa tài khoản . Lựa chọn Number từ danh sách thả xuống Type field.

6 khóa chặn . Trong danh sách Format Number quảng cáo , lựa chọn cài đặt tiền tệ là $#,##0.00;($#,##0.00).

7 hay nhất . Trong trường Bookmark chia sẻ , nhập Price như trong hình 3 (chúng ta an toàn sẽ tham chiếu quản lý những Bookmark này trong các công thức nhập trong các bước hỗ trợ tiếp theo).

8 chia sẻ . Nhấn OK.

10 bước tạo Form tính trong Word
Hình 3: Nhập Price vào trường Bookmark.
Bước 6: Chèn các trường biểu mẫu văn bản chi tối ưu những giá trị tĩnh còn lại

Chúng ta khóa chặn vẫn còn hai giá trị tĩnh khác là Quantity Tax ở đâu uy tín . Dựa vào bảng 1 và thực hiện lại tiến trình trong bước 5 hay nhất , nhập thêm hai trường biểu mẫu văn bản.
Bảng 1

TypeFormatBookmarkCalculate On Exit
Number0QuantityCheck
Number0%TaxCHeck

Cần lựa chọn cài đặt Calculate On Exit cho cả hai trường biểu mẫu tĩnh này nơi nào . kích hoạt Khi đó Word kiểm tra sẽ buộc phải tính toàn các công thức trong Form (dù hỗ trợ vẫn chưa giá rẻ được nhập) khi chúng ta nhấn phím Tab qua app để dời trường biểu mẫu này nhanh nhất . Form có ba trường biểu mẫu tối ưu được minh họa trong hình 4.
10 bước tạo Form tính trong Word
Hình 4: Ba trường biểu mẫu ở đâu uy tín của Form tính.
Bước 7: Chèn một trường biểu mẫu tính toán cho Tổng phụ

Ba trường biểu mẫu này mật khẩu sẽ lưu trữ mẹo vặt những giá trị tĩnh mẹo vặt , gồm: Giá thành sản phẩm sửa lỗi , Số lượng bán và Thuế ( sửa lỗi nếu có) cập nhật . Sau đây chúng ta tốt nhất sẽ bổ sung một trường biểu mẫu tính toán thực hiện tính tổng chi phí nhanh nhất . Bổ sung trường biểu mẫu tính tổng phụ nơi nào như sau:

1 dịch vụ . Đặt con trỏ vào hàng thứ 4 trong cột 2.

2 xóa tài khoản . Click nút Text Form Field trên thanh công cụ Forms.

3 vô hiệu hóa . Phải chuột lên trường biểu mẫu mới và chọn Properties.

4 ở đâu uy tín . Trong danh sách Type field thả xuống nạp tiền , chọn Calculation.

5 nơi nào . Trong trường Expression như thế nào , nhập Price * Quantity (Không kinh nghiệm được xóa kí hiệu = mà Word cung cấp).
6 khóa chặn . Từ danh sách Format Number dịch vụ , lựa chọn tùy chọn tiền tệ $#,##0.00;($#,##0.00).

7 qua app . Nhập Tổng số phụ vào trường Bookmark rồi nhấn OK.
10 bước tạo Form tính trong Word
Hình 5: Trường Expression lưu trữ các công thức đơn giản.
Hình 6 hiển thị trường tính đầu tiên trên điện thoại của Form ở đâu tốt . Mã này lừa đảo bao gồm công thức tối ưu , liên quan tới hai trong số giá trị tĩnh kiểm tra , bản quyền được ghi nhớ là Price Quantity.
10 bước tạo Form tính trong Word
Hình 6: Một trường biểu mẫu tính toán tổng hợp bao gồm công thức nơi nào của trường này.

Bước 8: Chèn một trường biểu mẫu tính toán cho tổng số thực.

Giờ đây chúng ta đã sẵn sàng tạo một trường biểu mẫu khóa chặn sẽ tính toán tổng số thực công cụ . Trường biểu mẫu này an toàn sẽ phức tạp hơn đôi chút do phải tính toán thêm thuế và bổ sung nó vào tổng phụ qua mạng . Để tạo trường tính này quản lý , thực hiện các thao tác sau:
1 mật khẩu . Đặt con trỏ vào hàng cuối cùng danh sách của cột thứ 2.

2 sử dụng . Click vào nút Text Form Field trên thanh công cụ Forms.

3 dữ liệu . Phải chuột lên trường biểu mẫu này rồi chọn Properties.

4 chia sẻ . Từ danh sách Type field thả xuống khóa chặn , chọn Calculation.

5 giảm giá . Trong trường Expression sửa lỗi , nhập Subtotal + (Subtotal * Tax).

6 tốc độ . Trong danh sách Format Number giảm giá , lựa chọn định dạng tiền tệ là $#,##0.00;($#,##0.00).

7 ứng dụng . Nhập GrandTotal trong trường Bookmark rồi nhấn OK.

Giờ đây chúng ta đã hoàn thành chèn 5 trường biểu mẫu.

10 bước tạo Form tính trong Word
Hình 7: Form quảng cáo với 5 trường biểu mẫu (Ba trường lưu trữ giá trị tĩnh và
hai trường lưu trữ công thức tính toán giá trị tĩnh).


Bước 9: Bảo vệ tài liệu

Trước khi sử dụng tài liệu này chúng ta cần bảo vệ nó mẹo vặt để người dùng không thể thay đổi các trường biểu mẫu vừa tạo full crack . Click vào Protect Form trên thanh công cụ Forms (biểu tượng móc khóa).
Bước 10: Sử dụng Form

tối ưu Khi Form đã tăng tốc được bảo vệ thì chúng ta có thể sử dụng tốc độ . Chỉ cần nhập giá trị vào và các trường biểu mẫu tính quản lý sẽ hỗ trợ được cập nhật tốc độ . Thực hiện các thao tác sau:

1 hay nhất . Đặt con trỏ vào trường biểu mẫu đầu tiên (Price) rồi nhập một giá trị qua mạng , ví dụ nhập 3.

2 tải về . Nhập một giá trị vào trường Quantity lừa đảo . Ví dụ nhập 2.

3 kiểm tra . Trong trường Tax tăng tốc , Word giá rẻ sẽ tính toán hai trường biểu mẫu như trong hình 8 phải làm sao . tính năng Khi đó nạp tiền , sử dụng sẽ không có thuế chia sẻ được thông kê.

4 ứng dụng . Nhập một giá trị thuế vào trường Tax như thế nào . Ví dụ nhập .06 rồi nhấn Tab danh sách . tốt nhất Khi đó Grand Total nhanh nhất sẽ tất toán bao gồm cả giá trị thuế.
10 bước tạo Form tính trong Word
Hình 8: Form thực hiện tính toán hai trường biểu mẫu.

10 bước tạo Form tính trong Word

Hình 9: Hai công thức tính toán đã có nguyên nhân mọi dữ liệu chúng cần trả về công cụ những tổng khác nhau.

4.9/5 (60 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext